:: ECONOMY :: ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СИТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ :: ECONOMY :: ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СИТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
:: ECONOMY :: ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СИТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СИТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 
11.12.2019 11:20
Автор: Шпортько Ганна Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро; Аніщенко Людмила Олександрівна, старший викладач, кафедра менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро; Лукіна Тетяна Леонідівна, магістр МН03-14м, ФЕМ, Національної металургійної академії України, м. Дніпро
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Ринок старанно диктує свої правила роботи будь-якому підприємству разом з пред'явленням персоналу безлічі нових, до сьогоднішнього дня невідомих, вимог, з боротьбою за споживача, швидкістю реакції на попит і умінням пристосовуватися до частої зміни структури функціональних обов'язків.

Управління персоналом повинно мати системний характер, тобто необхідний скоординований підхід до всіх напрямків формування і регулювання кадрового складу компанії: набору персоналу, розстановці керівних кадрів, підготовці і підвищенню кваліфікації, відбору та працевлаштування.

Висока динаміка комерційної діяльності змушує кожного співробітника постійно витрачати додаткові зусилля на підвищення власної кваліфікації, відбулося значне ускладнення системи стимулювання і мотивації співробітників, перш за все, в зв'язку з прийомом на роботу за короткостроковими контрактами, висунення різноманітних попередніх умов, жорсткої ув'язкою матеріальних заохочень з отриманням прибутку і іншими факторами.

Ефективно діюча система управління персоналом повинна складатися з абсолютно всіх процедур по роботі з кадрами, починаючи з визначення і складання основних ідей щодо взаємодії адміністрації та керівництва з співробітниками і закінчуючи звільненням працівників [3]. 

Сучасні концепції управління персоналом базуються на визнанні зростаючої значущості особистості співробітника, на вивченні його мотивацій, умінні правильно формувати їх і коригувати відповідно до стратегічних завдань, що стоять перед компанією.

Сучасні системи управління на більшості підприємств характеризуються активним використанням нових підходів, урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників, стратегічною спрямованістю. Основними елементами методології системного управління персоналом є мета, завдання, принципи, методи та процес управління персоналом. 

Особливе місце у системі управління персоналом займають методи – спосіб впливу на колектив або окремого працівника для досягнення поставленої цілі, координації його діяльності в процесі виробництва. При цьому той чи інший спосіб впливу, певний набір операцій і процедур у процесі формування та реалізації трудового потенціалу визначають технологію управління персоналом.

У сучасній практиці управління персоналом достатньо активно використовують такі персонал-технології: коучинг, лізинг персоналу, аутсорсинг, аутстаффінг, дауншифтінг, рекрутинг, кадровий консалтинг, аудит персоналу, реінжиніринг тощо.

Для отримання належної віддачі від працівника підприємство має стати

клієнтоорієнтованим, причому у цьому випадку під клієнтами розуміють персонал підприємства, який виступає внутрішнім споживачем. Цей аспект проявляється в розвитку внутрішнього маркетингу на підприємстві, який розглядається в даному випадку як персонал-технологія стимулювання персоналу.

Важливою функцією системи управління персоналом є контроль, який забезпечує зворотний зв'язок та відображення ефективності практично всіх процесів, з яких складається ця система [1]. Основними формами контролю є оцінювання відповідності працівника посаді, яку він займає, атестація кадрів, оцінка роботи. Остання форма є найбільш важливою, оскільки встановлюється кінцевий результат діяльності працівника. При цьому важливо вивчати й сам процес діяльності працівника.

Інформатизація суспільства та розвиток інформаційних технологій значною мірою відобразилися на системі управління персоналом.  Інформаційні персонал-технології пов'язані з Автоматизованою інформаційною системою управління персоналом та організацією автоматизованого робочого місця працівника, роль яких полягає у наданні необхідного технічного та інформаційного забезпечення.

Загалом розвиток персонал-технологій має світовий характер, більшість з них розробили та почали використовувати провідні європейські, японські та американські компанії, кожна з яких має свої особливості. Тому назви значної частки персонал-технологій, що використовуються в Україні, пішли від іноземних слів. Проблемним для вітчизняного законодавства залишається використання окремих з назв персонал-технологій, що ускладнює правове забезпечення їх використання. Для вітчизняних підприємств необхідним є адаптація вже наявних технологій до умов бізнес-середовища, а також до нормативно-правового забезпечення праці в Україні, що дасть змогу вирішити правові аспекти взаємовідносин усіх учасників процесу управління персоналом.

Список використаних джерел:

1. Логінова А.Ю. Якою має бути система управління персоналом / Управління персоналом № 7, 2001

2. Уткін Е.А. Управління персоналом у малому та середньому бізнесі. - М.: АКАЛІС, 2003 

3. Базаров Т. Ю. Соціально – психологічні методи та технології управління персоналом організації. - М.: ІПК держслужби, 2000. – 45 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
20.12.2019 22:56
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
19.12.2019 09:18
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ РЕКРУТИНГУ В ІТ-ПІДПРИЄМСТВІ
18.12.2019 11:56
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ
11.12.2019 11:13
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
11.12.2019 11:08
ІНТЕГРАЦІЯ РИЗИК – ОРІЄНТОВАНОГО МИСЛЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
09.12.2019 18:53
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.290 сек. / Mysql: 763 (0.25 сек.)