:: ECONOMY :: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ :: ECONOMY :: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
:: ECONOMY :: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 29

Термін подання матеріалів

25 лютого 2021

До початку конференції залишилось днів 38  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

 
11.12.2019 11:08
Автор: Лисенко Тетяна Іллівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро; Аніщенко Людмила Олександрівна, старший викладач, кафедра менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро; Сиротченко Артур Вікторович, магістрант МН903-13м, Національної металургійної академії України, м. Дніпро;
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Конкурентна боротьба в країнах з розвиненою ринковою економікою зумовила розробку програм підвищення якості. Саме за допомогою сучасних методів менеджменту якості передові фірми домоглися лідируючих позицій на різних ринках.

Системний підхід в управлінні якістю реалізується через формування і забезпечення ефективного функціонування системи менеджменту якості, яке представляє собою сукупність взаємно погоджує і взаємодіючих елементів, необхідних для спрямування і контролю діяльності організації щодо якості.

Сучасні методи менеджменту якості характеризуються соціальною спрямованістю і найбільш повно відображені в концепції «загального управління якістю». Сучасний менеджмент якості спрямований не тільки на підвищення задоволеності споживача шляхом виробництва якісної продукції, але і на досягнення цього найбільш економними способами. Залежно від особливостей організації можуть застосовуватися різні методи підвищення її ефективності [2].

У науковій літературі існує кілька підходів до розгляду і з'ясування суті принципів менеджменту якості. Перший - це принципи, сформульовані Е. Демінгом, які носять не методологічний, а швидше прагматичний характер. Другий підхід орієнтований на розгляд змісту 8 сучасних принципів менеджменту якості, які сформульовані Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) і лягли в основу стандартів ISO серії 9000 версії 2000 року.

Сім нових інструментів управління якістю переважно працюють з логічними і асоціативними зв'язками, систематизацією чинників і напрямків вирішення проблем. До них відносять діаграми спорідненості і зв'язків, діаграми деревоподібна, матрична, стрелочная і діаграма процесу здійснення програми (PDPC).

Система менеджменту якості повинна охоплювати наступні етапи життєвого циклу продукції: визначення та аналіз вимог до продукції; проектування і розробка; закупівлі (матеріально-технічне забезпечення); виробництво; обслуговування.

Діаграма спорідненості - це інструмент, який дає змогу виявити основні порушення процесу (або можливості його поліпшення) шляхом об'єднання споріднених усних даних, зібраних в результаті «мозкового штурму». Діаграма зв'язків - інструмент, який дозволяє виявити логічні зв'язки між основною ідеєю, проблемою і різними даними.

Деревоподібна діаграма (систематична діаграма, дерево рішень) - інструмент, що дозволяє розглядати предмет (проблему) у вигляді складових елементів (причин) і показувати логічні (і є наслідком або продовженням) зв'язку між цими елементами (причинами).

Матрична діаграма - інструмент, спрямований на виявлення важливості різних зв'язків. Матричні діаграми (таблиці якості) часто називають серцем «нових інструментів управління якістю» та QFD методології «будинку якості». Матричну діаграму використовують для систематизації та подання великої кількості даних (елементів), щоб графічно представити не тільки логічні зв'язки між різними елементами, а й одночасно вказати важливості (сили) цих зв'язків.

Стрілочна діаграма - інструмент, який дозволяє спланувати оптимальні терміни виконання необхідного обсягу робіт, спрямовані на якнайшвидше і успішне досягнення поставленої мети. Застосування цього інструменту рекомендується після того, коли виявлено проблеми, які потребують вирішення, визначені необхідні заходи, засоби, терміни та етапи їх здійснення.

Поточна діаграма - цей інструмент являє собою графічне відображення етапів процесу, зручне для дослідження можливостей поліпшення за рахунок накопичення докладних відомостей про фактичне протікання процесу.

Матриця пріоритетів - інструмент для обробки великої кількості числових даних, отриманих при побудові матричних діаграм (таблиць якості), який має на меті виявлення пріоритетних даних. Розглянутий інструмент вимагає серйозних статистичних знань. Тому матриця пріоритетів (аналіз матричних даних) застосовується значно рідше, ніж розглянуті вище нові інструменти управління якістю [1].

Теорія менеджменту якості продовжує активно розвиватися, в т.ч. в рамках міжнародної стандартизації. Безліч методів управління якістю поступово збагачується досвідом вдалих практичних реалізацій. У числі основних тенденцій розвитку сучасного менеджменту [4] оптимізація виробництва, розвиток інформаційних технологій, система економіки якості, теорія навчаються організацій і «управління знаннями», гуманізація виробництва, створення гнучкої організаційної структури на основі проектного підходу і збільшення значущості горизонтальних зв'язків і ін. Це напрямку, в яких будуть розвиватися засоби і методи управління якістю в найближчому майбутньому.

Список використаних джерел:

1. Глудкін О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.І., Зорін Ю.В. Загальне управління якістю. М .: Радіо і зв’язок, 1999. 600 с.

2. Єфімов В.В. Засоби і методи управління якістю. М .: КНОРУС, 2007.

3. Кані М.М., Іванов Б.В., Корінців В.Н., Схиртладзе А.Г. Системи, методи і інструменти менеджменту якості. СПб .: Пітер, 2008.

4. Пономарьов С.В., Міщенко С.В., Белобрагін В.Я., Самородов В.А., Герасимов Б.І., Трофимов А.В., Пахомова С.А., Пономарьова О.С. Управління якістю продукції. Інструменти і методи менеджменту якості. М. : Стандарти та якість, 2005.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
20.12.2019 22:56
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
19.12.2019 09:18
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ РЕКРУТИНГУ В ІТ-ПІДПРИЄМСТВІ
18.12.2019 11:56
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СИТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
11.12.2019 11:20
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ
11.12.2019 11:13
ІНТЕГРАЦІЯ РИЗИК – ОРІЄНТОВАНОГО МИСЛЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
09.12.2019 18:53
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.274 сек. / Mysql: 752 (0.236 сек.)