:: ECONOMY :: СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ :: ECONOMY :: СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ
:: ECONOMY :: СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 29

Термін подання матеріалів

25 лютого 2021

До початку конференції залишилось днів 38  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ

 
11.12.2019 11:13
Автор: Аніщенко Людмила Олександрівна, старший викладач, кафедра менеджменту Національної металургійної академії України, м. Дніпро; Кравченко Андрій Юрійович, магістр МН903-13м, Національної металургійної академії України, м. Дніпро
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Варто також зауважити, що більшість підприємств мають неефективну логістичну систему через невміння правильно оцінювати власний логістичний потенціал та впроваджувати ефективну логістичну стратегію на основі отриманих під час такої оцінки результатів.

Логістична система - це система, яка займається вирішенням проблем як безпосередньо виробництва, під час якого використовуються певні засоби виробництва, так і проблем планування та управління всього ланцюжка діяльності підприємства у системі «постачальник–виробник–споживач». 

Можна виділити два базових напрями оцінювання ефективності логістичних систем: перший базується на оцінці та оптимізації логістичних витрат, а другий – на визначенні комплексних показників оцінки ефективності логістичних процесів, що включають як критерії якості, так і витрати. Використання методик оцінювання ефективності логістичної системи, що полягають у розрахунку перелічених вище показників, дозволяє системно підходити до аналізу проблем на підприємстві, але значним їх недоліком є необхідність розробки та використання стандартів для оцінювання, що затримує реагування підприємства на зміни навколишнього середовища [1].

Актуальним завданням методики оцінювання ефективності логістичної системи на підприємстві, базуючись на таких вимогах: врахувати специфіку функціонування логістичних систем на підприємствах; використати основні положення інтегрованого оцінювання ефективності функціонування логістичних систем на підприємстві з позицій процессного підходу; виділити показники ефективності окремих логістичних процесів, що впливають на кінцеві результати функціонування логістичної системи, базуючись на виділенні окремих підсистем транспортної логістики; встановити основні критерії (як фінансові, так і не фінансові) логістичних бізнес-процесів, що мають вплив на досягнення ефективності логістики підприємств; уточнити вплив підсистем на загальну ефективність логістичної системи [1].

Наприклад, сучасний дослідник Колодка Я.В. вважає, основними показниками оцінки ефективності логістичної системи підприємства, повинні бути: моніторингові показники, що характеризують динаміку діяльності логістичної системи – рівень сервісу, елементи структури витрат; контрольні показники, що свідчать про результативність діяльності системи, на основі яких здійснюється коригування діяльності у випадку відхилень від нормативів; показники оперативного управління, що характеризують рівень мотивації персоналу [3].

До показників, які характеризують логістичну систему, можна віднести показники оцінки логістичних активів (основних засобів, оборотного капіталу) – швидкість обертання запасів, термін окупності інвестицій, площа складських приміщень, їх місткість, пропускна спроможність, обсяг готової продукції тощо. До показників, що відображають діяльність системи, належать показники ефективності, продуктивності, надійності та гнучкості логістичної системи [3].

Узагальнивши погляди сучасних наукових дослідників та власні погляди, можно запропонувати пристосувати метод Balanced Scorecard (BSC) для проведення комплексного аналізу логістичної системи підприємства. Даний метод дає можливість оцінити ступінь досягнення  цілей, ефективність логістичних потоків і роботи логістичного підрозділу, а також кожного працівника, задіяного у логістичній системі, за допомогою ключових показників ефективності.

Застосування запропонованого методу у сфері логістики підприємства має охоплювати чотири основні аспекти, а саме:

1. Рівень реалізації логістичної стратегії.

2. Оцінка логістичної діяльності акціонерами та керівниками фірми

3. Оцінка логістики підприємства внутрішніми працівниками та клієнтами фірми.

4. Шляхи оптимізації функціонування логістичної системи шляхом впровадження інновацій або підвищення кваліфікації працівників.

Система Balanced Scorecard логістичного підрозділу включає дві групи показників:

1. Показники для оцінки взаємодії із зовнішніми суб'єктами ринку.

2. Показники для оцінки внутрішньої роботи підприємства.

Відтак, кінцевою метою проведення комплексного аналізу логістичної системи підприємства є виявлення резервів та пошук шляхів удосконалення логістичної системи, серед яких головними напрямами є: оптимізація потоків матеріальних ресурсів, транспортування товарів та готової продукції; забезпечення відповідності між стратегією, тактикою та оперативними цілями логістичної стратегії та загальними цілями і стратегією підприємства; створення раціонального алгоритму взаємодії між усіма учасниками логістичного ланцюга, з метою якісного обслуговування клієнтів за принципом «підвищення якості – зменшення витрат».

Список використаних джерел:

1. Ананко І.М. Оцінка ефективності функціонування логістичних систем на атп / І.М. Ананко // Економіка транспортного комплексу. - 2014. - №24. - с. 125-138

2. Жук Ю. О. Система показників ефективності логістичного управління підприємствами готельного господарства / Ю. О. Жук // Економічний простір. - 2013. - № 71. - С. 162-172.

3. Колодка Я.В. Особливості та оптимізація логістичних систем підприємств сільськогосподарської галузі / Я.В. Колодка // Інноваційна економіка. - 2014. - №2. - с.131-136допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
20.12.2019 22:56
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
19.12.2019 09:18
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ РЕКРУТИНГУ В ІТ-ПІДПРИЄМСТВІ
18.12.2019 11:56
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СИТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
11.12.2019 11:20
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
11.12.2019 11:08
ІНТЕГРАЦІЯ РИЗИК – ОРІЄНТОВАНОГО МИСЛЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
09.12.2019 18:53
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.246 сек. / Mysql: 752 (0.212 сек.)