:: ECONOMY :: РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

 
30.05.2018 12:50
Автор: Бистров Михайло Володимирович, аспірант, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В сучасних умовах спостерігається загострення конкуренції у всіх галузях і сферах економіки. Контролювати ситуацію у внутрішньому і зовнішньому середовищі спроможні ті підприємства, які системно працюють над формуванням конкурентних переваг. Можна впевнено свідчити про те, що суттєвою складністю українських підприємств є неспроможність адекватного реагування на зміни споживчого попиту. Необхідність забезпечення успішного функціонування та розвитку підприємства спонукає до активного пошуку джерел конкурентних переваг. Найбільш релевантне пояснення щодо формування конкурентних переваг має ресурсно-компетенційний підхід. 

За Д. Кемпбелом, Дж. Стоунхаусом і Б. Х’юстоном у ресурсно-компетенційному підході конкурентна перевага досягається за рахунок виявлення або створення ключових компетенцій (принцип «зсередини – назовні»). При цьому складниками ресурсно-компетенційного підходу виступають ресурси,  компетенції та динамічні здатності підприємства.

Ресурси  – це всі активи, можливості, організаційні процеси, інформація, знання, здібності, рішення та дії менеджерів підприємства. На думку Джея Барні ресурси повинні володіти таким необхідним набором характеристик VRIN: value – цінність, rare – рідкість, imperfectly imitable – неможливість точної імітації, non-substitutable – відсутність замінників. Ресурси, що відповідають цим критеріям та правильно скомбіновані забезпечують формування конкурентних переваг підприємства.

Компетенцією підприємства є система навичок і умінь, що дозволяє здійснювати бізнес-процес за потрібними стандартами, визначеними ринком та споживачами. Для формування конкурентних переваг слід виявити всі компетенції та виділити з них ключові. 

За К. Прахальдом та Г. Хемелом, ключова компетенція – це компетенція вищого порядку, яка бере участь у створенні найбільшої споживчої вартості, є колективним знанням, використовувати та управляти використанням інших компетенцій і здібностей, тим самим створюючи додаткову споживчу вартість.

Поняття динамічних здатностей підприємства уведено у науковий обіг Д. Дж. Тісом, Г. Пізано, Е. Шуеном. Динамічна здатність трактується ними як відображення потенціалу підприємства в інтегруванні, створенні та реконфігурації його компетенцій для відповідності середовищу функціонування. Доведення до автоматизму здатності підприємства накопичувати, використовувати, оновлювати та створювати нові компетенції забезпечує формування конкурентних переваг підприємства.

За ресурсно-компетенційним підходом конкурентні переваги виступають результатом послідовної трансформації ресурсів, компетенцій та динамічних здатностей підприємства.

Формування конкурентних переваг з використанням ресурсно-компетенційного підходу до цього часу залишається не чітко окресленим.  Не вирішеними залишаються питання щодо складу стратегічно значущих критеріїв, забезпечення набуття підприємством ключових компетенцій, можливості закріплення компетенцій за підприємством, об’єктивності процесу інформаційного обміну компетенціями, джерел динамічних здібностей підприємства та ін. Від правильного вирішення цих питань прямо залежить зайняття підприємством вигідних ринкових позицій.

Список використаних джерел:

1. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Стратегічне управління підприємством: бізнес-курс : Навч. посібник  – К. : КНЕУ, 2014. – 211 с. 

2. Ридинг К. Стратегическое бизнес-планирование: Динамическая система повышения эффективности и обеспечения конкурентного преимущества. [Пер. с англ.]; Под ред. И.А. Войтюк. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 384 с.

3. Сливоцький А. Дж. Зона прибутку. Стратегічна бізнес-модель як запорука завтрашніх прибутків / Адріан Дж. Сливоцький, Девід Дж. Моррісон за участю Боба Андельмана; [пер. з англ. Р. Скакун]. – Львів: Вид-во Укр. католиц. ун-ту, 2016. – 431 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРИЧИНИ НИЗЬКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
30.05.2018 10:41
ДОМІНУЮЧІ СКЛАДОВІ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
29.05.2018 23:50
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
29.05.2018 12:20
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ПРИНЦИПАХ ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТУ
29.05.2018 11:50
МОРАЛЬНО–ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
29.05.2018 11:15
УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
24.05.2018 20:55
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ
22.05.2018 15:42
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, ЯК ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
22.05.2018 15:25
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
18.05.2018 22:08
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИРОБЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ
15.05.2018 19:34
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.174 сек. / Mysql: 1396 (0.134 сек.)