:: ECONOMY :: МОРАЛЬНО–ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ :: ECONOMY :: МОРАЛЬНО–ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
:: ECONOMY :: МОРАЛЬНО–ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 11  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МОРАЛЬНО–ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

 
29.05.2018 11:15
Автор: Смілянський Борис Наумович, викладач, Київський технікум електронних приладів
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Відомо, що ефект від ведення підприємницької діяльності залежить від фінансових матеріально-технічних, людських ресурсів, від якості менеджменту і маркетингової політики, інфраструктури бізнесу, тобто від безлічі внутрішніх і зовнішніх факторів. Разом з тим  культурно-етичні проблеми бізнесу на даному історичному відрізку часу набувають особливої гостроти та актуальності. Це обумовлюється впливом, не завжди продуманим регулюванням господарської діяльності з боку законодавчої та виконавчої влади, а також мотиваційним впливом на систему цінностей, рівень духовної і моральної культури тієї частини суспільства, яка залучена в підприємництво. Значний вплив на морально-етичні засади бізнесу також відіграють найбільш незахищені версти суспільства, пенсіонери, працівники бюджетної сфери, які є членами суспільства але з різних причин є пасивними учасниками економічних перетворень, які відбуваються в суспільстві. 

Найбільш гостро  стикається з проблемою неузгодженості ринкових механізмів сучасний середній і дрібний бізнес , на якого покладено частину функцій держави по вирішенню соціальних проблем суспільства.  Взаємовідносини соціальної відповідальності та підприємницької діяльності, підсумком якої є прибуток, не завжди співпадають. Саме прибуток загострює проблему взаємовідносин бізнесу і суспільства і є ґрунтом для непорозумінь. З позиції громадської думки бізнес повинен віддавати частину своїх доходів на соціальні потреби, поліпшувати умови праці та гідно ії оплачувати, виробляти якісні товари та послуги, а з державних позицій бізнес повинен платити непосильні податки в бюджет, сприяти зменшенню безробіття, морально вести бізнес. Тобто цілі суспільства і держави щодо розвитку бізнес-структур мають розбіжності хоча й багато в чому збігаються. Слід враховувати, що моральні відносини залежать також від характеру міжособистісних відносин, від морально-етичних поглядів підприємця і ціннісних орієнтацій суспільства.

Критерії етичності, моральності бізнесу в різних областях людської діяльності неможливо узагальнити або привести до спільного знаменника. Тому, цю категорію слід розглядати в контексті функціонально –диферен - ційованої рольової, професійної етики, а професійна мораль конкретизує  ці загальні моральні принципи і норми стосовно того чи іншого виду діяльності.  

Загалом морально-етична поведінка підприємця виявляється в тому, наскільки його продукція якісна, не страждає від виробництва його товарів екологічне середовище і раціонально використовуються природні ресурси. 

На даному етапі історичного розвитку економічної системи, українське суспільство має такі найболючіші проблеми: 

а) дефіцит якісних вітчизняних товарів і послуг;

б)виробництво недоброякісних і навіть шкідливих для здоров'я людини імпортованих товарів

в)порушення і  недотримання існуючих стандартів виготовлення товарів.

Саме тому, на підставі вищезазначеного, проблемі професійної етики приділяється все більше уваги і  здійснюються такі заходи:

а) видаються збірники стандартів професійної діяльності;  

б) великі корпорації видають свої кодекси етики;

в) моральні проблеми бізнесу вивчаються у вищих навчальних закладах, їм присвячуються наукові конференції; 

Для викорінення цих негативних явищ дуже своєчасним є видання Інститутом інвестиційного менеджменту на замовлення Українського товариства фінансових аналітиків Кодексу етики і збірки стандартів професійної діяльності, в якому представлені етичні норми поведінки, яких повинні дотримуватись члени Асоціації інвестиційного менеджменту, роботодавці та інші фахівці інвестиційного бізнесу.  

Звід правил стандартів охоплює багато професійних проблем повсякденної практики  взаємовідносин між службовцями інвестиційних компаній і клієнтами. До них, в першу чергу, відносяться умови збереження конфіденційності, об'єктивності інформації що надається клієнту, заборона використання матеріалів компанії, які не підлягають розголошенню та ін. Такі стандарти професійної діяльності гармонізують відносини між бізнесом та споживачами і повинні стати нормою підприємництва.

Проблема морально-етичних відносин в бізнесі  знайшла своє відображення в 3аконах України «Про власність», «Про підприємництво», «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємництві», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про рекламу», «Про захист прав споживачів». Для реалізації принципів морально-етичного ведення бізнесу та належного ефекту від ведення економічної діяльності в Україні, необхідно здійснювати заохочення дотримання належних етичних норм поведінки тих, хто пов'язаний з підприємництвом, виробництвом і розподілом товарів та послуг для споживачів. Саме в цьому і полягає моральний бік підприємницької діяльності.

Список використаних джерел:

1. Алоні Г. Етика бізнесу: соціально – філософський аспект. Автореф. дис. канд. філос. Наук: 09.00.03/ Ін – т. вищ. освіти АПН Укр. – Київ, 2008. – 19 с.

2.Кодекс етики та збiрник стандартiв професiйної діяльностi. - Вид. 7 - e-K: KIІM, 1999р

3. Мос Д. Пропущена ланка між теорією доброчесності та етикою бізнесу //  Філософська думка. – 2005. - №5 – С. 61-78. 

4. Про захист вiд недобросовiсної конкуренцii : Закон України // Відомостi Верховноi Ради Украiни. - К., 1996. допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
30.05.2018 12:50
ПРИЧИНИ НИЗЬКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
30.05.2018 10:41
ДОМІНУЮЧІ СКЛАДОВІ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
29.05.2018 23:50
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
29.05.2018 12:20
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ПРИНЦИПАХ ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТУ
29.05.2018 11:50
УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
24.05.2018 20:55
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ
22.05.2018 15:42
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, ЯК ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
22.05.2018 15:25
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
18.05.2018 22:08
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИРОБЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ
15.05.2018 19:34
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.182 сек. / Mysql: 706 (0.155 сек.)