:: ECONOMY :: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ :: ECONOMY :: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ
:: ECONOMY :: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ

 
09.10.2017 16:25
Автор: Булах Ірина Іванівна, викладач вищої категорії, ВСП Агротехнічний коледж УНУС; Шиманська Олена Володимирівна, викладач вищої категорії, ВСП Агротехнічний коледж УНУС
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Формування системи безпеки банківських установ набуло особливої значимості в умовах неокризового періоду на макро- та мікрорівнях.  ЇЇ сутність і зміст випливають із завдань, що їх вирішує банк на кожному з етапів свого становлення й розвитку та зумовлюється низкою чинників як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. По-перше, необхідність і важливість безпеки випливає з наявної різноманітності інтересів  суб’єктів ринку банківських послуг. По-друге, обмеженість фінансових ресурсів банків та джерел їх залучення вимагає розроблення ефективних технологій надання банківських продуктів і послуг, застосування економічних інструментів підтримання ліквідності та конкурентоспроможності установ на необхідному рівні, якісного використання їх ресурсної бази. По-третє, нестабільна економічна ситуація, несподівані і різкі її зміни зумовлюють потребу врахування кризових явищ і загроз в умовах високих ринкових і фінансових ризиків, іноді на межі втрати своєї ліквідності. По-четверте, зростання економічної злочинності, насамперед у кредитно-фінансовій сфері, ставить банківську діяльність у ряд високо ризикованих і зумовлює підвищену відповідальність банків перед своїми клієнтами, вкладниками й акціонерами. Отже, питання формування системи безпеки банківських установ є актуальним і своєчасним у науковому і прикладному аспектах.

Безпека банківських установ визначає безпеку країни, оскільки банківська система є найважливішою складовою фінансово-кредитної сфери держави. Так, стан банківського сектора зумовлює рівень фінансово-кредитної безпеки, а, отже, й рівень фінансової безпеки держави.

Формування оптимальної системи безпеки в банківській сфері потребує розробки стратегії, концепції реалізації, визначення відповідного інструментарію та етапів забезпечення безпеки.

Підвищенню рівня безпеки банківських установ сприятиме розробка методичних підходів до оцінки системи безпеки банківського сектору національної економіки. Основними критеріями ефективності системи безпеки банківських установ, на наш погляд, слід вважати максимізацію прибутку і оптимізацію його якості, а також максимізацію ринкової вартості вітчизняних комерційних банків.

Оцінку ефективності застосованих засобів захисту банківського сектору від загроз слід проводити шляхом співвіднесення вартості збереженого ресурсу з вартістю застосованих коштів і засобів.

Формування системи безпеки банківських установ – комплексна і дуже складна проблема, вирішення якої потребує системного підходу у цій сфері, визначення ієрархії цілей, підходів до їх забезпечення з розробкою чіткого механізму реалізації, організації належної координації зусиль усіх учасників вітчизняного ринку банківських послуг з дотримання і підвищення рівня безпеки банківського сектору країни.

Список використаних джерел:

1. Аналіз банківської діяльності: підручник / [А.М. Герасимович, та ін.; за ред. А.М. Герасимовича]. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с.

2. Банківська безпека: навч.посібник./ О.Д.Вовчак, Ю.О.Самура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник. – К. : Знання, 2013. –   237 с.

3.  Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічного прогнозування / О.І. Барановський. – К.: Фенікс, 2008. – 338 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ
29.10.2017 18:48
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА РИНКУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ
29.10.2017 18:32
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА
27.10.2017 18:32
ІНСТРУМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
21.10.2017 15:41
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
18.10.2017 16:31
ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
18.10.2017 16:24
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.227 сек. / Mysql: 752 (0.197 сек.)