:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ :: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

 
18.10.2017 16:31
Автор: Курбацька Яна Миколаївна, викладач, Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

В сучасній економіці між суб’єктами господарської діяльності та банками виникають відносини з приводу перерозподілу, збереження грошових коштів, які здійснюються через процедуру розрахунків. Саме за допомогою грошей здійснюються розрахунки між суб’єктами господарювання. Умовою процесу відтворення кругового обігу коштів є грошові розрахунки, які саме і завершують перетворення грошової форми виділених засобів у виробничі запаси, одержання виручки і заключного в ній чистого доходу.

Зазначені теоретичні положення є основою для організації розрахунків підприємств, населення через банк, звідси бере початок найважливіша платіжно-розрахункова функція банку.

Сьогодні  питання з організації касових розрахунків та організації їх обліку в комерційних банках є досить актуальним.

Питанням теоретичних засад та практичних аспектів касових операцій комерційного банку в економіці займаються як вітчизняні (А.М.Герасимович, Л.М.Кіндрацька, Л.О.Примостка та ін.), так і зарубіжні науковці (А.Шамраєв, А.В.Пухов, А.Гєнків та ін.). Але розробки науковців не охоплюють весь спектр питань, пов’язаних із касовими операціями комерційного банку, та ряд інших важливих питань, зокрема, адаптація міжнародного досвіду касових операцій в умовах економіки України.

Саме вивчення сучасного стану обліку організації касових операцій комерційного банку з метою подальшого удосконалення і є головною метою даного дослідження.

Історично склалось, що розвиток обліку і товарного виробництва обігу грошей паралельно тісно переплітались. При цьому банки, будучу посередниками в перерозподілі капіталів, здійснюючи грошові розрахунки та кредитуючи господарства, значно збільшують загальну ефективність виробництва, сприяють росту продуктивності суспільної праці.

Новий підхід в організації обліку розрахунків з використанням принципів міжнародних стандартів потребує поглиблених знань в теоретичному плані. Чи мале значення набувають питання вивчення практичних аспектів, кредитування, методів і форм грошових ресурсів, розрахунків.

За останні роки розрахунки, що здійснюються в банківській сфері, зазнали суттєвих змін. В першу чергу це стосується введення електронних платежів та нових платіжних систем [1].

Управління ліквідними коштами було забезпечено ефективною платіжною системою. Це означало, що гроші були в розрахунках до трьох тижнів, а стали обертатися за кілька годин, вивільнена маса грошей пішла на коррахунки у банках, зміцнила позицію ліквідності, тобто ліквідна стаття в балансі «Гроші і коррахунки» збільшилась. Потреба в грошах задовольняється реальними грошима, утвореними в процесі господарювання. Як наслідок, значно знижені витрати на виготовлення грошей.

Традиційною послугою будь-якого банку є касове обслуговування. Це дуже об’ємна робота, суть якою полягає  в прийманні готівки від клієнта та подальшого зарахування на поточний рахунок; видачі готівкових коштів на певні цілі.

Для забезпечення схоронності та цілісності грошових коштів клієнтів всі касові документи, особливо видаткові підлягають додатковому контролю з боку головного бухгалтера, завідувача касою та контролера. 

Банк повинен мати певний обсяг готівки в касі, щоб забезпечити виконання своїх зобов’язань перед клієнтами і на першу вимогу видати готівкові кошти. При цьому виникає проблема «надійність-доходність». Звичайно, чим вища сума готівки в касі, тим вищий рівень надійності банку щодо виконання своїх зобов’язань.  Але, як відомо, надмірна кількість готівки в касі зменшує доходність. Тому банку необхідно визначити оптимальну суму готівки в касі [2].

Незважаючи на стрімкий розвиток сучасних платіжних технологій та форм безготівкових розрахунків, значна доля в грошовому забезпеченні господарського обороту суб’єктів підприємницької діяльності продовжує припадати на готівкові кошти. Ось чому банки, які прагнуть надавати сучасні комплексні банківські послуги, обов’язково повинні забезпечити якісне сучасне виконання всіх видів операцій з касового обслуговування як фізичних так і юридичних осіб [3].

Таким чином, правильність відображення касових операцій в бухгалтерському обліку, правильна організація їх обліку, достовірність інформації є дуже важливим аспектом в оперативній банківській роботі і відіграють дуже важливу роль в організації платіжного обороту.

Список використаних джерел:

1. Смирнова О. Касові операції/ А.Смирнова// Новий економічний журнал.-2009.-№ 4-С.58-64.

2. Юров А.В. Соціологічне дослідження як інструмент управління готівковим грошовим обігом/ О.В.Юров // Гроші і кредит.-2009.-№С.9-14.

3. Парфьонов К. Особливості касових операцій у банках /К.Парфьонов// Бухгалтерія і банки.-2011.-№ 11.-С.45-46.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ
29.10.2017 18:48
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА РИНКУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ
29.10.2017 18:32
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА
27.10.2017 18:32
ІНСТРУМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
21.10.2017 15:41
ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
18.10.2017 16:24
МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ
09.10.2017 16:25
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.239 сек. / Mysql: 752 (0.206 сек.)