:: ECONOMY :: ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ :: ECONOMY :: ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
:: ECONOMY :: ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

 
23.04.2015 15:34
Автор: Полтавець А.О., студентка, Дніпропетровська державна фінансова академія
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В умовах глобалізації економіки місце країни у світовому господарстві визначається її інтелектуальним потенціалом  і рівнем його використання. Нині одним з найбільш значущих глобальних процесів є інтелектуалізація виробництва, що передбачає високу кваліфікацію працівників та постійне її підвищення. Тому пріоритетом економічної стратегії нашої країни сьогодні має стати накопичення кваліфікаційного потенціалу, що відбувається, перш за все, шляхом безперервного розвитку персоналу підприємств та організацій.  

Проблеми дослідження інвестицій у розвиток економіки, у тому числі у формування людського капіталу, висвітлені у працях багатьох вчених, таких як: М. Ніколайчук, О. Чечель, В. Шевчук, О. Грішнова, С. Дятлов, Т. Кір’ян, В. Марцинкевич та інших. Однак продовження досліджень у даній сфері є актуальним з причини їх незавершеності й дискусійності окремих висновків.

Інвестування в людський капітал – вкладення індивідів, фірм, держави, громадських організацій в основні активи людського капіталу (освіту, науку, здоров’я, виховання дітей, міграцію, мотивацію праці, пошук економічно важливої інформації тощо) задля досягнення певного економічного результату (вищого доходу чи прибутку, зростання національного багатства) [1, с. 370].

Інвестування в розвиток та формування людського капіталу необхідно проводити в наступних напрямках: первинна освіта; охорона здоров'я; перекваліфікація; підвищення кваліфікації; психологічні фактори людського капіталу; посилення мотивацій працівників до підвищення якості своєї праці; міграція працівників; пошук економічно важливої інформації.

Для проведення ефективної інвестиційної політики розвитку  та формування людського капіталу необхідно виконання двох важливих кроків – це створення додаткових робочих місць та стабільна соціальна політика держави. Взаємодія всіх цих факторів призведе до зростання рівня економіки України та надасть можливість країні зайняти лідируючі позиції на світовому ринку, підвищити життєвий рівень населення [2, с.87].

Оскільки інвестиції — це фінансово-економічна категорія, а їхня сутність зазвичай зводиться до ефективності (включно із соціально-економічним, медичним, демографічним та іншими аспектами, пов’язаними з виробництвом, збереженням і розвитком людини), то постає необхідність хоча б наближено визначити показник ефективності інвестицій у людський капітал. Це співвідношення створеної людиною протягом трудового життя доданої вартості та суспільно-необхідних витрат на «виробництво» нової людини [3, с. 132].

Таким чином, незважаючи на те, що людський капітал — це дорога субстанція суспільного буття, інвестиції в його створення та розвиток економічно і соціально вигідні. Інвестиції в людський капітал мають бути пріоритетним напрямом державної політики, оскільки ефективність суспільного виробництва прямо залежить від продуктивності праці фізично здорової людини, яка має належний професійний та інтелектуальний рівень.

Список використаних джерел:

1. Ніколайчук М.В. Формування та реалізація людського капіталу в системі сучасних економічних концепцій// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.  – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.13. – С.368–373. 

2. Чечель О.М. Інвестування у розвиток людини як пріоритетний напрям формування людського капіталу// Економіка та держава. – 2010. – № 3. – С. 86– 88. 

3. Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності/В.Я. Шевчук, П.С. Рогожин.—К.: Генеза, 2007. — 384 с. 

___________________________

Науковий керівник: Волкова Н.В., к. держ. упр., доцент, Дніпропетровська державна фінансова академіяCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО МОНІТОРИНГУ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ
25.04.2015 16:05
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ І МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ПРОЕКТАМИ В УКРАЇНІ
23.04.2015 15:43
ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
23.04.2015 13:01
ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
21.04.2015 13:26
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
17.04.2015 13:13
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
06.04.2015 15:47
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ КОНКУРЕНЦІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
06.04.2015 15:43
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.190 сек. / Mysql: 1338 (0.145 сек.)