:: ECONOMY :: ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 
23.04.2015 13:01
Автор: Кулиба Святослав Петрович, студент, Чернігівський національний технологічний університет
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

На сьогодні все більшої уваги науковців, екологів та управлінців привертає проблема впливу навколишнього природного середовища на економічні результати діяльності підприємства, оскільки майже всі підприємства в тій чи іншій мірі з одного боку використовують природні ресурси, а з іншого боку здійснюють негативний вплив на навколишнє природне середовище, забруднюючи атмосферне повітря, воду та грунт.  

Вплив навколишнього природного середовища на економічні результати діяльності підприємств можна розглядати з двох аспектах:

- з одного боку, підприємства, які використовують природні ресурси для виробництва наприклад продуктів харчування, сільськогосподарські підприємства мають витрачати кошти на очищення природних ресурсів (наприклад води) для випуску якісної продукції;

- з іншого боку, господарська діяльність більшості підприємств здійснює негативний вплив на навколишнє природне середовище, що потребує витрат коштів на сплату податків за забруднення навколишнього середовища та фінансування природоохоронних заходів. 

Підприємства України сплачують податки та інші платежі за використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища відповідно до вимог Закону України «про охорону навколишнього природного середовища» та Податкового кодексу України.  

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачені економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища, які включають:

а) взаємозв’язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності підприємств, установ та організацій з раціональним використанням природних ресурсів та ефективністю заходів по охороні навколишнього природного середовища на основі економічних важелів;

б) визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

в) встановлення лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;

г) встановлення ставок екологічного податку;

д) надання підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

е) відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Покращення економічних результатів діяльності підприємства передбачає скорочення збитку, що наноситься природі, економію витрати природних ресурсів, зниження забруднення навколишнього середовища, зростання продуктивності фауни, підвищення працездатності людей, що в свою чергу сприяє зростанню ефективності роботи підприємства та економію ресурсів на сплату платежів за забруднення навколишнього середовища.

В сучасних умовах господарювання підприємства прагнуть оптимізувати витрати на екологічні податки та платежі впроваджуючи ряд природоохоронних заходів. Природоохоронні заходи мають на меті поліпшення стану навколишнього середовища або створення умов для цього.

Ознаками природоохоронних заходів є:

- підвищення екологічності продукції, що випускається;

- скорочення споживання природних ресурсів на одиницю продукції і здійснення господарської діяльності;

- зниження забруднення природних комплексів викидами, стоками, відходами, випромінюваннями;

- зниження концентрації шкідливих речовин у викидах, стоках, відходах;

- поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Негативний вплив на економічний результат діяльності підприємств можуть здійснювати засухи, повені та інші природні катаклізми.

Оцінити вплив на природне середовище та ефективність природоохоронних заходів підприємства можливо завдяки розрахунку та аналізу основних еколого-економічних показників, які дозволяють визначити позитивний характер заходів: 

- розмір екологічних збитків, які спричинені забрудненням атмосферного повітря, води та ґрунту; 

- екологічну ефективність природоохоронних заходів, що запроваджуються на підприємстві; 

- абсолютну економічну ефективність капітальних вкладів в природоохоронні заходи; 

- збори за забруднення атмосферного повітря. 

Таким чином, на економічний результат діяльності підприємств навколишнє природне середовище здійснює прямий вплив. Але якщо на рівні підприємства можна вплинути лише на обсяг викидів, впроваджуючи природоохоронні заходи, з метою зменшення плати за забруднення навколишнього середовища, то в зовнішньому середовищі підприємство не може вплинути на природні катаклізми, які можуть суттєво пошкодити майно, вплинути та технологічний процес та обсяги виробництва продукції, особливо в сфері сільського господарства.

Подальше зменшення якості та кількості природних ресурсів, що використовуються при здійсненні діяльності різних підприємств негативно впливатиме на економічний результат діяльності підприємств в результаті зростання вартості природних ресурсів та необхідності збільшенні витрат на приведення їх до безпечного стану. 

Екологізація та раціоналізація використання природних ресурсів сприятиме зменшенню витрат підприємств та підвищенню їх економічного результату діяльності, але вона має здійснюватися не лише на рівні підприємств, на  державному та світовому рівні.

На основі досвіду екологізації та раціоналізації використання природних ресурсів в США (зокрема в агросфері) слід виокремити пріоритетність фінансової підтримки на державному рівні. Специфікою держстратегії США є трансформація вже розпочатих екопрограм з урахуванням інтересів фермерів та сучасних вимог сталого розвитку аграрного сектору. Внаслідок чого відстежується позитивна динаміка збільшення площ земель, які підлягають під різні державні програми, спрямовані на відновлення природно-ресурсного потенціалу.

Проведене дослідження показало, що стан навколишнього природного середовища здійснює прямий вплив, здебільшого негативний, на економічні результати діяльності підприємств та ефективність їх діяльності, але підприємства мають можливість зменшити витрати на екологічні платежі. 

Список використаних джерел:

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI 

2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII

3. Джигирей В. С., Сторожук. В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Львів, Афіша. 2012 — 272 с.

4. Пшихачев С.М. Экологизация аграрной сферы США – ориентиры для России //Глобализация и аграрная экономика России: тенденции, возможные стратегии и риски. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2011. – С. 240-241.

5. Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України: http://www.menr.gov.uaCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО МОНІТОРИНГУ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ
25.04.2015 16:05
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ І МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ПРОЕКТАМИ В УКРАЇНІ
23.04.2015 15:43
ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
23.04.2015 15:34
ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
21.04.2015 13:26
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
17.04.2015 13:13
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
06.04.2015 15:47
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ КОНКУРЕНЦІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
06.04.2015 15:43
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.175 сек. / Mysql: 1338 (0.133 сек.)