:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ СИСТЕМИ ЗБУТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ СИСТЕМИ ЗБУТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ СИСТЕМИ ЗБУТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 29

Термін подання матеріалів

25 лютого 2021

До початку конференції залишилось днів 35  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ СИСТЕМИ ЗБУТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

 
06.06.2014 16:53
Автор: Ніколаєва Вікторія Василівна, старший викладач кафедри маркетингу Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький Національний Університет»; Дорчинець Анастасія Іванівна, студентка Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький Національний Університет»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Маркетинговий аудит системи збуту – комплексна оцінка результатів збутової діяльності шляхом всебічного, періодичного та незалежного аналізу збутових операцій підприємства[1].
Актуальність обраної теми підкреслюється тим, що саме маркетинговий аудит збутової діяльності дозволяє відстежити використання збутового потенціалу й на цій основі виробити стратегічні й тактичні рішення щодо підвищення ефективності його використання.
Метою маркетингового аудиту системи збуту є визначення збутових цілей та стратегій збутової діяльності підприємства. Відповідно до визначеної мети завдання аудиту полягає у представлені найбільш ефективних шляхів досягнення намічених цілей підприємства [2].
Об’єктом дослідження в роботі обрано ПАТ «Північний ГЗК» - один з найкрупніших підприємств України з видобутку та збагачення залізної руди.
ПівнГЗК реалізує свою продукцію як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Споживчим сегментом продукції комбінату виступає металургійний комплекс, який формується на великій території.
Збутова діяльність на комбінаті організовується відділом збуту та зовнішньоекономічних зв’язків, який є самостійним структурним підрозділом управління комбінату й підпорядковується безпосередньо генеральному директорові.
У здійсненні збутової діяльності на внутрішньому ринку ПАТ “Північний ГЗК” використовує прямі зв’зки зі споживачами залізорудної продукції.
У зовнішньоекономічній діяльності використовується така форма виходу на зовнішні ринки, як непрямий збут, тобто реалізація залізорудної сировини через зарубіжних посередників [3].
Аналіз даних вказує на те, що за аналізований період вартість обсягу збуту продукції  комбінату зросла на 4059 млн. грн.. або на 54,8%, при цьому спостерігається зростання вартості збуту продукції комбінату у 2010 та 2012 рр, у 2013 р. відбулося зниження обсягу збуту продукції, порівняно з 2012 р. на 3182 млн. грн. або на 21,8%.
Проведення аудиту збутової діяльності ПАТ «Північний ГЗК» свідчить про те, що збутова діяльність комбінату спрямована в основному на забезпечення реалізації обсягів виробленої продукції і задоволення потреб споживачів відносно їх замовлень. Разом з тим, матеріали аналізу вказують про те, що за останні роки комбінат частково втрачає споживачів внутрішнього і зовнішнього ринків, тобто йому необхідно використовувати більш активну політику просування своєї продукції на  ринку.
 Запропоновані основні тактичні та оперативні заходи маркетингу ПАТ «Північний ГЗК» щодо підвищення ефективності збутової діяльності. Основними є:
1. Вивчення стану ринкового попиту на продукцію підприємства
2. Дослідження особливостей просування продукції на різноманітні  ринки збуту
3. Розробка системи знижок для постійних покупців
4. Впровадження логістичної системи "Максимум-мінімум"
5. Вдосконалення МІС
6. Вдосконалення комунікаційної діяльності за рахунок ширшого використання Інтернет-технологій
7. Покращення моніторингу ринку і поведінки споживачів на ньому
8. Покращення роботи зі споживачами продукції та ін.

Список використаних джерел:

1. Балабанова Л. В. Маркетинговий аудит системи збуту. Навчальний посібник / Л.В. Балабанова, А. В. Балабаниць. – К.: ВД ―Професіонал‖, 2004.
2. Плаксій Т.О. Маркетинговий аудит: сутність, складові та особливості проведення // ВісникХмельницького національного університету. Серія: економічні науки. – Хмельницький.– 2009. – №2.
3. http://sevgok.metinvestholding.com/ua


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ «ЗТР»
25.05.2014 14:25
THE IMPACT OF ORGANIZATION CHANGE TO THE ECONOMY
12.06.2014 00:51
ПОШУК МАРКЕТИНГОВИХ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ
10.06.2014 18:43
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
10.06.2014 17:10
УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
06.06.2014 17:03
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
06.06.2014 16:47
ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
03.06.2014 13:47
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.290 сек. / Mysql: 752 (0.246 сек.)