:: ECONOMY :: БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПОСТКРИЗОВІ ТЕНДЕНЦІЇ :: ECONOMY :: БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПОСТКРИЗОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
:: ECONOMY :: БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПОСТКРИЗОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 51  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПОСТКРИЗОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

 
10.12.2012 18:45
Автор: Артеменко Олександр Сергійович, заступник начальника відділу грошового обігу та касових операцій, Філія-Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Суми
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Однією з умов забезпечення стабільності фінансової системи країни та конкурентоздатності банків в ринкових умовах слід визнати умови ведення банківського бізнесу в країні. Вони визначають, по-перше, інвестиційну привабливість банківського сектору країни та економіки в цілому, по-друге, якість фінансового посередництва  в країні (доступність оптимальних за співвідношенням «ціна-якість» банківських послуг), по-третє, фінансові результати банків та банківської системи, та як наслідок, певною мірою стабільність фінансового сектору країни. Згідно міжнародних джерел інформації [1], рівень привабливості умов ведення бізнесу в цілому в Україні є низьким – за рейтингом Світового банку (індексом легкості ведення бізнесу) Україна у 2011 р. посіла 145 місце зі 183, а за рейтингом, складеним діловим американським виданням «Forbes» – 104 зі 141 місця. Свідченням несприятливих умов ведення банківського бізнесу в Україні є вихід значної кількості іноземних банків з ринку банківських послуг України (SEB Group, Commerzbank, Swedbank, Renaissaance Capital та ін.).
Аналіз динаміки вартості фінансових ресурсів банків України дає змогу  простежити чітку тенденцію до їх зростання у докризовий період, що обумовлено, по-перше, загальним підвищенням процентних ставок на ринку під впливом позитивної економічної динаміки та підвищеним попитом і пропозицією на фінансові ресурси, а по-друге, масштабами діяльності банків, що знаходить своє відображення через високі темпи нарощення процентних зобов’язань. Досліджуючи вартість фінансових ресурсів в розрізі груп банків, слід відмітити, що малі банки (4 групи за класифікацією НБУ) мали обмежені можливості щодо залучення дешевих ресурсів, порівняно з великими банками 1 та 2 групи. Крім того, зі зникненням таких можливостей у великих банків у 2010-2011 рр. середньозважена вартість фінансових ресурсів  встановилася на одному рівні.
Традиційно пріоритетним напрямком ведення банківського бізнесу є кредитування, що обумовлено як значущістю капіталотворчої функції банків, так і ключовим місцем в структурі банківських доходів. В умовах посилених зовнішніх ризиків та невизначеності внутрішнього розвитку економіки країни кредитна активність банків відновлюється недостатніми темпами. Так, приріст кредитного портфелю за 9 місяців 2012 року становив 3,5%. Динамічне зростання обсягу кредитного портфеля протягом 2007-2008 рр. об’єктивно супроводжувалося підвищенням рівня кредитного ризику. Свідченням вищезазначеного є динаміка частки проблемної заборгованості банків України, яка за офіційними даними НБУ за період з 2007 по 2011 роки зросла з 1,31% до 9,61 %.
Ведення банківського бізнесу в Україні ускладнюється слабкістю операційного середовища банківського бізнесу, що обумовлено передусім високою залежністю реального сектору економіки від кон’юнктури зовнішніх товарних ринків; низьким рівнем прозорості економіки; високим рівнем волатильності нормативно-правового поля та високими системними ризиками. Аналіз окремих індикаторів ведення банківського бізнесу в Україні та тенденцій їх розвитку, зокрема вартості фінансових та не фінансових ресурсів, кредитної активності та активності банку в цілому на фінансовому ринку, якості кредитного портфеля банків України дають змогу стверджувати про необхідність формування збалансованої та зваженої за критеріями «доходність-ризик» політики банку  в умовах провадження бізнесу в Україні.

Список використаної літератури:
1. Рейтинг ведення бізнесу-2012 [Електронний ресурс] / Doing Business. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012. – Назва з екрану.
2. Standard & Poor's BICRAs Highlight The Shifting Balance In Global Banking [Electronic resource]. – Mode of Access http://www.standardandpoors.com/home/en/us. –  Title from the screen.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КЛІЄНТІВ І БАНКУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «КЛІЄНТ-БАНК»
30.11.2012 15:25
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НБУ
30.11.2012 15:14
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
30.11.2012 15:00
РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
30.11.2012 14:28
ОСОБЛИВОСТІ ЯКІСНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ
30.11.2012 14:03
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО БРОКЕРИДЖУ
12.12.2012 21:48
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
12.12.2012 17:48
ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ
12.12.2012 16:50
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ
12.12.2012 16:36
РОЛЬ І МІСЦЕ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНСТВ В УКРАЇНІ
11.12.2012 11:12
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.199 сек. / Mysql: 706 (0.169 сек.)