:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЯКІСНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЯКІСНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЯКІСНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ЯКІСНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ

 
30.11.2012 14:03
Автор: Мірошніченко Рената Русланівна, студент-магістр Донецького університету економіки та права
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Важливим елементом будь-якої країни є банківська система, тому діяльність комерційних банків повинна бути ефективною, оскільки вона пов'язана із усіма секторами і галузями господарства. У своїй практичній діяльності установи комерційних банків повинні забезпечити стійку та ефективну ресурсну політику, яка орієнтована на збільшення обсягу залучених ресурсів. [1, с.121]. Велика кількість комерційних банків України внаслідок неефективного управління ресурсами зазнає фінансових труднощів. Тому проблема формування та ефективного використання ресурсної бази банків залишається актуальною і вимагає подальшого дослідження.
Питання ефективної діяльності банків, зокрема проблеми формування механізму здійснення депозитних послуг досліджувались у роботах таких науковців, як  О.Д. Василик, В.Кириленко, М.І. Савлук, Л.О. Примостка, О.І. Лаврушин, Н.І. Версаль, В. Жупанин, С.Л. Коваль, А.Л.Лобанова та інші [4, с.54].У їхніх працях досить глибоко проаналізовано проблеми функціонування банківської системи, визначено аспекти формування ресурсної політики. Не дивлячись на те, що активні операції розглядаються в сукупності з пасивними, управлінню депозитному портфелю приділяється недостатньо уваги.
За прогнозами й оцінками експертів, сьогодні на руках у населення України знаходиться сума вільних коштів, що еквівалентна 10 -15 мільярдам доларів США. Природно, ці ресурси є великим кредитним потенціалом і при залученні їх у банківський оборот вони могли б зробити серйозний стимулюючий вплив на джерела фінансування активних операцій банку.
Останнім часом у країнах Заходу клієнти банків одержали можливість користуватися так званими now-рахунками. Ці рахунки об’єднали в собі принципи збереження і використання строкових вкладів і вкладів до запитання: як тільки сума залишку на рахунку перевищує якийсь розмір, на неї починають нараховуватися проценти. now-рахунки - новинка серед банківських послуг. now-рахунки виставляються проти вкладу до запитання, але по них сплачується відсоток, розмір якого обмежується. Банк стягує плату за ведення рахунку та за обслуговування кожного вкладу або вилучення [2, с.92].
Переваги використання now-рахунків банками та клієнтами наведено у таблиці 3.1.


Таблиця 3.1. – Переваги використання now-рахунків.
now-рахунки мають достоїнствами ощадного та поточного рахунків і виконують такі ж функції. Аналогічно ощадному, now-рахунок  має підвищений розмір процентних виплат, аналогічно поточним - режим використання, що передбачає можливість знімати кошти з рахунку. Розмір процентних виплат по now-рахункам визначається від суми незнижуваного кредитного залишку на рахунку. [3, с.40]. Відсотки розраховуються щомісяця і в останній місяць зараховуються на рахунок клієнта. now-рахунки  - це практично депозит до запитання, за яким виплачуються відсотки. Право володіння now-рахунками дано тільки приватним особам і організаціям, які не ставлять перед собою цілей отримання прибутку. Багато банків обмежують число чеків, які можуть бути виписані без винагороди. Встановлюються і мінімальні залишки, нижче яких відсотки не виплачуються. Багато банків закликають "прив'язують" процентні ставки до розміру депозиту - вони тим вище, чим вище розмір депозиту. Мета банків - заохотити приватних осіб і звести всі свої депозити в один великий.
Отже, для якісного управління депозитними ресурсами банку необхідно вирішити наступні основні завдання:
- визначити найбільш вигідних клієнтів з погляду можливості ефективнішого використання їх ресурсів, тобто таких, які забезпечують більшу стабільність депозитної бази та значний залишок на своєму рахунку;
- планувати роботу по залученню клієнтів, тобто знати, скільки клієнтів необхідно мати або залучити для підтримання заданого обсягу депозитної бази та її складових;
- забезпечити ефективність кожної операції, пов'язаної з обслуговуванням клієнта, тобто слід розраховувати собівартість послуг, що надаються, і визначати їх рентабельність в розрізі кожного клієнта, що дасть можливість проведення гнучкої індивідуальної цінової політики;
- розробити інформаційно-аналітичну систему підтримки ухвалення рішень при формуванні депозитного портфеля. Це ключовий чинник, що впливає на можливість своєчасного отримання необхідної інформації з метою оперативного і адекватного реагування на зміни, що відбуваються.

Список використаної літератури:
1. Голуб С.Т. Меморандум кредитної політики комерційного банку /  С.Т. Голуб // Фінанси України, -  2010 -  № 12.- С. 121-127.
2. Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная політика / Э.Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл– Спб.: Санкт-Петербург Оркестр, 2008. – 493 с.
3. Коноваленко Т. В. Становлення і розвиток банківської справи в Японії / Т.В. Коноваленко // Вісник НБУ. – 2008. - № 4. – С. 39-44.
4. Пересада. А.А. Управління інвестиційним процесом банку/ А.А.  Пересада.– К.: Лібра, 2009. – 472 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КЛІЄНТІВ І БАНКУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «КЛІЄНТ-БАНК»
30.11.2012 15:25
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НБУ
30.11.2012 15:14
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
30.11.2012 15:00
РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
30.11.2012 14:28
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО БРОКЕРИДЖУ
12.12.2012 21:48
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
12.12.2012 17:48
ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ
12.12.2012 16:50
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ
12.12.2012 16:36
РОЛЬ І МІСЦЕ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНСТВ В УКРАЇНІ
11.12.2012 11:12
ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
11.12.2012 11:03
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.177 сек. / Mysql: 752 (0.148 сек.)