:: ECONOMY :: ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ :: ECONOMY :: ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ
:: ECONOMY :: ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ

 
12.12.2012 16:50
Автор: Самойлов Богдан Миколайович, магістр 2 курсу фінансового факультету Харківського національного економічного університету; Литовченко Олена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент Харківського національного економічного університету
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Фінансова безпека банків є невід’ємною складовою частиною національної безпеки країни та одним з постійно діючих напрямків діяльності будь кредитно-фінансової організації. Під фінансовою безпекою банку розуміють такий фінансовий стан, який характеризується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються банком, по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи банку забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпеченням розвитку своєї фінансової системи. Вона ототожнюється з ефективністю управління фінансовою діяльністю, або викриттям злочинних посягань на власність банків чи перевіркою клієнтів[1]. Відповідно, управління фінансовою безпекою виступає в якості одного з необхідних елементів внутрішньобанківського менеджменту, що визначається як формалізований (тобто закріплений у відповідних нормативних документах) процес, спрямований на вирішення встановленого переліку управлінських завдань за відповідним напрямом діяльності.
Стратегія управління фінансовою безпекою є ключовим елементом системи і визначається як сукупність пріоритетних цілей та управлінських підходів, реалізація яких забезпечує захист кредитної організації від будь-яких потенційних загроз, пов'язаних з функціонуванням фінансового спрямування її діяльності. На вибір загальної стратегії управління фінансовою безпекою конкретної організації впливають: ступінь агресивності конкурентної стратегії самої кредитної організації, що визначає різну ймовірність загроз її безпеці з боку конкурентів, ступінь легітимності бізнесу кредитної організації, що визначає різну ймовірність загроз її безпеці з боку криміналу і відповідних державних органів; фінансові можливості банку щодо забезпечення безпеки; наявність підтримки з боку органів державної влади, тощо.
Стратегія управління фінансовою безпекою може бути реалізована шляхом попереджуючої протидії загрозам, пасивного захисту від загроз, адекватної відповіді на загрози, відповідно до трьох концепцій:
1. Концепція попереджувальної протидії - є логічним наслідком обраної банком стратегії росту та припускає можливість використання службою безпеки найбільш активних методів профілактики і протидії можливим загрозам. При реалізації даної концепції допускаються, зокрема, банківський шпіонаж, не завжди легітимні методи контролю над лояльністю власного персоналу і т.п. До переваг концепції слід віднести: можливість ефективного вирішення виникаючих у банку проблем, пов'язаних із забезпеченням власної безпеки, практично без участі держави, забезпечення пріоритету методів профілактичного протидії потенційним загрозам, можливість забезпечення ефективної підтримки інших напрямків внутрішньобанківського менеджменту, в першу чергу, маркетингу та управління персоналом. Недоліками  концепції є: висока ймовірність адекватної відповіді з боку постраждалих від подібної політики конкурентів, неминучі протиріччя з чинним законодавством, отже, потенційні проблеми з правоохоронними, судовими та наглядовими органами, необхідність більш високого рівня ресурсної підтримки - фінансової, кадрової, матеріально-технічної. Ця концепція - для великих банків, орієнтованих на обслуговування високорентабельних підприємств (галузей) або працюючих в умовах жорсткого пресингу з боку конкурентів або кримінальних структур.
2: Концепція пасивного захисту -  є наслідком обраної банком стратегії скорочення і випливає з неї пасивної конкурентної стратегії. Вона припускає пріоритетну орієнтацію банку на захист з боку держави в особі правоохоронних та судових органів. Це дозволяє різко обмежити функції власної служби безпеки, зберігши в її інструментарії лише мінімально необхідну номенклатуру методів профілактики та відображення потенційних загроз. Перевагами  концепції є: мінімальні витрати на її практичну реалізацію, відсутність загроз застосування до банку відповідних санкцій з боку держави через його повну законослухняність, а недоліками - повна залежність безпеки банку від ефективності діяльності правоохоронних органів держави та орієнтація на методи протидії вже реалізованим загрозам, які є менш ефективними в порівнянні з профілактичними. Ця концепція більш ефективна для застосування у невеликих банках, що працюють на найменш конкурентних ринках, або під безпосереднім патронажем органів державного управління.
3. Концепція адекватної відповіді - є наслідком обраної банком стратегії обмеженого зростання і випливає з неї наступальної конкурентної стратегії. Вона припускає можливість використання службою безпеки всього комплексу легітимних мето дів профілактики та відображення потенційних загроз. Як виняток допускається використання і не повністю легітимних методів, але лише щодо тих конкурентів чи інших джерел загроз, які першими застосували подібні методи проти конкретного банку. Цей варіант є компромісом між першою і другою концепціями, пом'якшуючи їх недоліки. У сучасних умовах застосовується більшістю кредитно-фінансових організацій.
Факторами, що визначають вибір базової концепції забезпечення фінансової безпеки має бути: загальна стратегія розвитку ("місія") банку, ступінь агресивності його конкурентної стратегії, фінансові можливості щодо забезпечення власної безпеки, кваліфікація персоналу служби безпеки, наявність підтримки з боку місцевих органів державної влади, тощо.

Список використаної літератури:
1. Яременко С. М. Комплексна система економічної безпеки банку і управління нею / С. М. Яременко // Фінанси, облік і аудит [Електронний ресурс] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. А. М. Мороз. – К.: КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 209–215.
2. Мандзюк Г. В. Фінансова безпека банківської системи України: стан та тенденції / Г. В. Мандзюк // Вісник соціально-економічних досліджень. — Одеса, 2006. — Вип. 24. — С. 123—129.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КЛІЄНТІВ І БАНКУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «КЛІЄНТ-БАНК»
30.11.2012 15:25
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НБУ
30.11.2012 15:14
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
30.11.2012 15:00
РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
30.11.2012 14:28
ОСОБЛИВОСТІ ЯКІСНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ
30.11.2012 14:03
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО БРОКЕРИДЖУ
12.12.2012 21:48
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
12.12.2012 17:48
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ
12.12.2012 16:36
РОЛЬ І МІСЦЕ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНСТВ В УКРАЇНІ
11.12.2012 11:12
ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
11.12.2012 11:03
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.296 сек. / Mysql: 752 (0.241 сек.)