:: ECONOMY :: РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ :: ECONOMY :: РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
:: ECONOMY :: РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 
30.11.2012 15:00
Автор: Батицька Вікторія Дмитрівна, студентка інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Реформування та розвиток інформаційних технологій (ІТ) у діяльності банків у сучасних умовах постійного зростання клієнтської бази, обсягів операцій, попиту на нові високоякісні послуги та посилення конкуренції серед КБ є дієвим інструментом підвищення ефективності діяльності банку. Вкладаючи кошти в програмне забезпечення, комп’ютерне та телекомунікаційне обладнання й створення бази для переходу до нових обчислювальних платформ, банки, у першу чергу, прагнуть до здешевлення та прискорення своєї рутинної роботи й перемоги в конкурентній боротьбі. Нові ІТ допомагають банкам змінити взаємовідносини з клієнтами та знайти нові засоби для отримання прибутку.
Питання, які стосуються вказаної проблематики, розглядалися в наукових працях таких вчених, як І. Брітченко, О. Вовчак, Є. Горобець, В. Дік, А. Нікітін, А. Олійник, І. Рогач, В. Степаненко та ін.
Загалом визнано, що впровадження сучасних ІТ якісно пришвидшує отримання необхідної інформації, усуває посередників між виробниками та споживачами, скорочуючи тим самим як шлях до кінцевого використання, так і витрати на нього. Згідно зі звітом E-markets, он-лайнова форма обслуговування є найбільш ефективною при продажу програмного забезпечення, обладнання, книг, квитків, страхових і фінансових послуг [2, с. 195].
В якості прикладів передових ІТ, що використовуються в банківській діяльності, можна назвати:
1) бази даних на основі моделі «клієнт-сервер» (характерне використання ОС Unix та БД Oracle);
2) засоби міжмережевої взаємодії для міжбанківських розрахунків;
3) служби розрахунків, повністю орієнтовані на Інтернет, або, так звані, віртуальні банки;
4) банківські експертно-аналітичні системи, що використовують принципи штучного інтелекту [1].
Сучасний розвиток ІТ банку вимагає принципово нових рішень, спрямованих на реалізацію безпаперових низьковитратних технологій масового обслуговування з високою пропускною здатністю, можливістю полегшеного тиражування, що відрізняються високим ступенем централізації систем і процесів з підвищеними вимогами до надійності систем. Тому, на сьогодні, більшість банків перейшли до системи, що дістала назву онлайн-банкінг, в якій клієнти банку можуть управляти своїми рахунками з будь-якого місця світу, а також здійснювати низку операцій дистанційного характеру різними способами: за телефоном – телебанкінг; через персональний комп’ютер, тобто через локальні або спеціальні комп’ютерні мережі – PС банкінг; через глобальну комп’ютерну мережу Інтернет – інтернет-банкінг; за допомогою портативних пристроїв – мобільний банкінг та ін. [4, c. 243].
У сучасному розвитку ІТ у діяльності банків виділяють два напрями:
1. Автоматизація банківських технологій.
2. Стандартизація бухгалтерського обліку.
Ефективність діяльності банку як суб’єкта господарювання може забезпечуватися за рахунок:
– підвищення службової дисципліни, у першу чергу через використання автоматизованої підсистеми контролю доступу та засобів контролю;
– підвищення ефективності кадрового менеджменту завдяки використанню операцій наскрізного контролю бізнес-процесів;
– підвищення продуктивності праці персоналу завдяки виключенню непродуктивних витрат часу й ресурсів на основі аналізу відеоархівів;
– оптимізації й узгодження проведення банківських операцій, документування особливо важливих подій, аналізу ефективності використання банківських ресурсів [3, с. 89].
Варто зазначити, що найбільш перспективним напрямом розвитку банківських ІТ є інтернет-банкінг. Розвиток систем дистанційного обслуговування спричинив до створення різних за обсягом і формами надання банківських послуг систем: «Інтернет-Банк», «Інтернет-Клієнт», домашній банк, теле-банк, мобільний банк або Wаp-Сервіс. За допомогою цих систем виконуються практично будь-які, крім касового обслуговування, вимоги клієнтів банку.
Таким чином, розвиток і впровадження ІТ у проведенні банківських бізнес-процесів, автоматизованих банківських систем і відповідної реорганізації функціональної й організаційної структур дозволить реалізувати основні цілі банківської діяльності, зокрема підвищити швидкість та якість обслуговування клієнтів, розширити ринок послуг, оптимізувати інформаційні потоки, облік і формування звітності, що у підсумку призведе до збільшення банківського прибутку.

Список використаної літератури:
1. Інформаційні технології в банківській системі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://it-tehnolog.com/informatsiyni-tehnologiyi/informatsiyni-tehnologiyi-v-bankivskiy-sistemi/.
2. Мелесик С. В. Сучасні інформаційні технології у діяльності банків в умовах фінансової глобалізації / С. В. Мелесик // Наук. вісн. – 2006. – Вип. 16.5.
3. Сніщенко Р. Г. Основні аспекти автоматизації банківської діяльності / Р. Г. Сніщенко, В. В. Гладкий // Вісник КДУ ім. Михайла Остроградського. – 2010. – Вип. 5.
4. Чернишова Л. І. Використання сучасних технологій в розрахункових операціях банку / Л. І. Чернишова, Д. С. Журавський // Інновац. економіка. – 2012. – Вип. 4.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КЛІЄНТІВ І БАНКУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «КЛІЄНТ-БАНК»
30.11.2012 15:25
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НБУ
30.11.2012 15:14
РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
30.11.2012 14:28
ОСОБЛИВОСТІ ЯКІСНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ
30.11.2012 14:03
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО БРОКЕРИДЖУ
12.12.2012 21:48
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
12.12.2012 17:48
ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ
12.12.2012 16:50
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ
12.12.2012 16:36
РОЛЬ І МІСЦЕ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНСТВ В УКРАЇНІ
11.12.2012 11:12
ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
11.12.2012 11:03
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.205 сек. / Mysql: 752 (0.175 сек.)