:: ECONOMY :: НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДОСКОНАЛОГО ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ :: ECONOMY :: НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДОСКОНАЛОГО ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
:: ECONOMY :: НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДОСКОНАЛОГО ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДОСКОНАЛОГО ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ

 
03.10.2010 16:25
Автор: Федоришина Лідія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри обліку та аналізу Вінницького національного аграрного університету, Панковецька Аліна Миколаївна, студентка факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету
[Облік і аудит. Бухгалтерський облік. Управлінський облік. Податковий облік. Контроль і ревізія]
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві, яка впливає на економічну ситуацію в країні та безпосередньо на соціальний стан населення, рівень їхнього життя.
Податкова система – основа фінансово-кредитного механізму державного регулювання та один із найважливіших важелів впливу на економіку.
Сучасне становище податкової системи України містить низку суттєвих недоліків, які є системними та закономірними. Одне із перших та найболючіше питання є витрати платників, які є досить надмірними та високими адже вони гальмують та знижують інтерес до підприємницької діяльності, що в свою чергу має вплив на економіку держави.
По-друге, відсутність стабільної нормативно-правової бази оподаткування, яка є непрозора та заплутана.
По-третє, багаторазове оподаткування.
Тому питання реформування податкової системи є надзвичайно актуальним питанням та потребують швидкого рішення, яке полягає в удосконаленні податкового механізму і прийняття Податкового кодексу.
Проблемні покращення сучасного стану податкової системи присвячені праці С. Буряка, В. Федорова, Ф. Ярошенко, І. Єрмоленко, В. Довгалюк, Т. Куценко, А. Крисоватого, В. Ревун, Т. Музиченко, Т. Єфименко та інших.
Податкова реформа – справа нелегка. Податки можуть бути як інструментами творення, так і стати силою руйнування, якщо не об’єднати в динамічній рівновазі економічні, фіскальні, соціальні та етичні фактори оподаткування.
На нинішньому етапі відродження національної економіки назріла потреба в реформуванні податкової системи, створення цілісного стабільного та раціонального податкового законодавства.
Україна як міцна держава вживає багато заходів щодо створення потужної податкової системи, але є ряд важливих проблем які на даний час є не вирішеними. Економічне зростання держави забезпечують такі характеристики податкової системи:
1. Загальний рівень оподаткування (для його оцінки використовується показник частки доходів сектора державного управління у ВВП країни, розрахований як співвідношення суми податків, обов'язкових платежів у бюджет і внесків по обов'язковому соціальному страхуванню до ВВП країни).
2. Нейтральність оподаткування з точки зору впливу на розподіл обмежених народногосподарських ресурсів як у часі, так і між різними секторами економіки.
3. Приведення у відповідність дохідної та видатної частин зведеного бюджету.
Серед основних напрямків реформування податкової системи доцільно назвати: зниження податкових ставок, спрощення механізму обчислення податків, стимулювання розвитку бізнесу та підвищення ефективності виробництва, посилення оподаткування екологічно шкідливих і небезпечних виробництв. Вихідним пунктом реалізації зазначених напрямів реформування податкової системи в сучасних умовах є створення цілісного та стабільного податкового законодавства.
На сьогоднішній час першим і головним завданням чинної податкової політики повинна стати її орієнтація із фіксальних цілей на економічні цілі зростання держави ,а отже найважливішим є регулювальна функція податків і системи оподаткування в цілому. Саме за допомогою цієї функції системи оподаткування держава збалансує свої інтереси з інтересами платників. Для того щоб змінити податкову систему необхідні структурні зрушення в даній сфері. Серед основних таких зрушень є прийняття Податкового кодексу України, який активізує інвестиційну і підприємницьку діяльності, створить цілісну, узгоджену, стабільну податкову базу відповідно до кращих європейських зразків.
Серед основних завдань в прийнятті Податкового кодексу України відіграватимуть значущість такі питання:
1. Зниження ставки оподаткування податком на прибуток з 25 до 20 відсотків.
2. Поетапне зниження загальної ставки податку на додану вартість з 20 до 18 відсотків.
3. Спрощення процедури реєстрації.
4. Звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб успадкованих сум знецінених грошових заощаджень.
5. Зменшення до 20 відсотків розміру надбавки, яка застосовується до ставок єдиного податку за кожного найманого працівника фізичної особи-платника податку.
6. Зниження ставки оподаткування дивідендів з 15 до 5 відсотків.
7. Скорочення переліку місцевих податків і зборів.
8. Зменшення у 2 рази ставки єдиного податку для юридичних осіб за рахунок виключення зі складу єдиного податку внесків до державних цільових фондів.
9. Наближення податкового обліку до бухгалтерського обліку.
Результатом застосування норм та положень, які запроваджуються внаслідок податкової реформи, буде стимулювання господарюючих суб’єктів до зниження частки збиткових виробництв, а також до підвищення прибутковості виробництва – основного чинника, що забезпечує умови для саморозвитку, активізації інвестиційної діяльності. Реалізація визначених завдань реформування податкової системи та прийняття Податкового кодексу України дозволить створити основи для стабілізації економіко-політичної ситуації, сформувати умови для ефективної реалізації бюджетної політики в державі, що в кінцевому результаті спричинить зростання національного багатства України і добробуту громадян.

Список використаної літератури:
1.Єфименко Т.І. Основні напрямки трансформації податкової системи в Україні. //Фінанси України.-2007.-№ 9. –с.10-11.
2. Музиченко О.В.,Мельник О. Я.. Тенденції роз витку податкових систем країн-членів Європейського союзу.// Зовнішня торгівля. -2007.- с.136
3. Ревун В. І. Про реформування й модернізацію податкової системи. // Фінанси України.-2007.-№6.-с.33.
4. http://www.day.kiev.ua
5. http://www.ambu.org.ua/node/971

e-mail: glazko.nataly@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
07.10.2010 13:53
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ОСНОВІ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
04.10.2010 09:41
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
03.10.2010 16:56
СПРОЩЕНА СИСТЕМА В ОПОДАТКУВАННІ
03.10.2010 16:26
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.346 сек. / Mysql: 763 (0.305 сек.)