:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 
17.05.2010 13:19
Автор: Лубєнченко Ольга Едуардівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Донбаського Державного Технічного Університету, Кудрявцева Олена Юріївна, магістрант факультету економіки та фінансів Донбаського Державного Технічного Університету
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]
Для забезпечення ефективності діяльності, а також конкурентоздатності підприємство має своєчасно виявляти несприятливі тенденції у своєму розвитку і прогнозувати банкрутство, знаходити адекватні шляхи та засоби виходу з кризових ситуацій із щонайменшими втратами і в найкоротші терміни. Однією з умов успішного вирішення цього завдання, є проведення моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства на постійній основі. Оскільки комплексною характеристикою результатів функціонування підприємства є його фінансовий-економічній стан, то надалі йтиме мова саме про моніторинг фінансово-економічної діяльності підприємства.
Моніторинг фінансово-економічної діяльності підприємств – це динамічна система з гнучкою інфраструктурою, яка дає змогу виконувати постійне дослідження і спостереження за основними кількісними та якісними параметрами фінансово-економічної діяльності підприємств з цілю оцінки, контролю та короткострокового прогнозу стану економічної і ділової активності підприємств. [1]
Для підтримки прийняття рішення потрібною є моніторингова інформація не у первинному вигляді (тобто констатування фактів), а в опрацьованому (з проведеними оцінюванням, аналізом тощо), яка є результатом взаємодії цілого комплексу дій (збирання, систематизації, оброблення даних, формування звітності в зручних форматах). Процес збирання, оброблення, передавання, зберігання та візуалізації результатів роботи потребують створення власне системи моніторингу, обґрунтованої стосовно складу і структури, з врахуванням поставлених завдань, а також розроблення комплексу моделей для вирішення цих завдань.
Методики побудови та функціонування реально ефективних систем моніторингу є таємницею. Їх пропонують спеціалізовані фірми, але ціна їх достатньо висока. Альтернативним рішенням для підриємств є налагодження власних систем моніторингу в процесі управління їхньої діяльності. [2]
На ефективність проведення моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємств впливає правильно сформована структура внутрішнього контролю. Під структурою розуміють впорядковану сукупність взаємопов`язаних елементів, які знаходяться між собою в стійких відносинах, що забезпечують їх функціонування та розвиток як єдиного цілого.
Елементами структури є окремі працівники, що виконують контрольні функції, служби та інші ланки апарату управління, а взаємовідносини між ними дотримуються, дякуючи горизонтальним та вертикальним зв`язкам. [1]
Згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», підприємства, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з урахуванням вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів Уповноваженого органу встановлюють правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та призначають працівника, відповідального за його проведення. Відповідальний працівник має бути незалежним у своїй діяльності і підзвітним тільки керівнику суб’єкта первинного фінансового моніторингу та зобов’язаний не рідше одного на місяць інформувати керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті [3].
Щодо організаційної структури моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємства, то вона залежатиме, перш за все, від правової форми підприємства, видів і масштабів діяльності, здійснюваних ним, складності його організаційної структури, наявності достатніх фінансових ресурсів, доцільності охоплення моніторингом різних аспектів діяльності і відношення керівництва підприємства до контролю. Створення внутрішньої служби контролю (моніторингу) досить дорогий захід. Ефективність її роботи не завжди можливо визначити у грошовому виразі. Чи мало керівників недооцінюють важливість цієї структури.
Якщо керівництво вирішило відокремити службу моніторингу, то її організаційна структура, штат, підпорядкованість, принципи, цілі, задачі і функції служби в цілому і посадові інструкції керівників, права і обов’язки, відповідальність повинні бути закріпленні у внутрішньому нормативному акті “Положення про моніторингову службу”. Положення цього документа при необхідності повинне бути погоджено зі всіма керівниками структурних підрозділів і служб, які будуть контактувати з цією службою. Це дозволить керівникам і співпрацівникам всіх структурних підрозділів підприємства однозначно трактувати організаційно-правові і методологічні функції служби внутрішнього моніторингу.
Можлива наступна структура цього документу:
а) перший розділ - “Загальні положення” – закріплюється повне найменування служби і підприємства в цілому, підпорядкованість тій чи інший посадовій особі, назва посади голови підрозділу, окреслюється нормативна база (діюче законодавство, накази, інструкції, установчі документи, внутрішні нормативно-правові акти). В першому розділі слід вказати цілі та задачі внутрішнього моніторингу, функції і принципи діяльності працівників моніторингової служби;
б) другий розділ – “Організація служби внутрішнього моніторингу” – складається з наступних підрозділів:
- структура і підпорядкованість підрозділу;
- задачі і функції служби;
- компетентність;
- відповідальність співробітників;
- взаємозв`язок з іншими підрозділами підприємства.
в) третій розділ – “Напрямки роботи моніторингової служби” - повинна бути представлена методика здійснення внутрішнього моніторингу за різними напрямкам.[1]
Отже створення відокремленої служби внутрішнього моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємства є доцільним кроком на шляху реформування внутрішньої системи управління. Для створення служби необхідно розробити нову організаційно-адміністративну схему, яка базується на вже сформованій структурі контрольно-ревізійного апарату з врахуванням необхідних змін щодо проведення моніторингових досліджень.
Створенні такої служби – складний та трудомісткій процес, який потребує вирішення ряду організаційно-методологічних питань.

Список використаної літератури:
1. УДК 338.246.025.2. Організаційна структура моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємств як основний чинник його ефективності. Дегтярьова О.М.- http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/.../08donfme.pdf
2. Шатковська-Шморгай В.Б. Значущість системи моніторингу в процесі управління валютним ризиком в банках / В.Б. Шатковська-Шморгай // Науковий вісник НЛТУ України. –2010.-Вип.20.2
3. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від28.11.2002 р. №249-ІV.

e-mail: helen0787@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В УМОВАХ КРИЗИ
22.04.2010 19:58
НЕОБХІДНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
22.04.2010 19:44
ПЕРВИННИЙ РИНОК ПРАЦІ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
21.05.2010 18:09
МОТИВУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
19.05.2010 21:52
КАТЕГОРІЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ КРИЗИ
19.05.2010 11:41
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
19.05.2010 10:40
ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
18.05.2010 13:16
АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ЛІЗИНГУ В СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
18.05.2010 09:34
УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РЫНКА
17.05.2010 18:44
ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
17.05.2010 14:33
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.242 сек. / Mysql: 763 (0.209 сек.)