:: ECONOMY :: ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ :: ECONOMY :: ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ
:: ECONOMY :: ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

 
09.05.2010 22:35
Автор: Дудо Юлія Львівна, студентка факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут»
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]
Дослідження людського капіталу розпочалися в 60-х роках ХХ ст. Попри окремі дискусійні суперечності щодо змісту цього поняття, сьогодні можна виокремити низку загальновизнаних положень. По-перше, людський капітал є віддзеркаленням запасу знань, навичок, здібностей і мотивів працівників до продуктивної діяльності. По-друге, він може нагромаджуватися внаслідок інвестування в певні сфери (фундаментальна освіта, система підвищення кваліфікації, виробнича інфраструктура в тій її частині, що забезпечує рух робочої сили, інформаційна інфраструктура тощо). По-четверте, серед інших вигод від нагромадження людського капіталу присутні такі зовнішні ефекти, як оволодіння новим знанням у процесі діяльності, швидке його поширення в усій економіці, створення сприятливих умов для приросту знань та їхнього застосування [1].
Концептуальні підходи до розуміння людського капіталу дістали відображення в наукових працях багатьох вчених В. Антонюк, О. Грішнової, Л.Лісогора, Г. Назарова, В. Куценка, В. Євсєєва.
В Україні цивілізоване усвідомлення ролі людини у виробництві та суспільстві поки що не спостерігається, оскільки протягом тривалого часу домінування централізованої планової економіки людина праці на словах прославлялася, а насправді її фактично недооцінювали та ігнорували. Нині ж ми маємо соціально-економічні проблеми незрілої ринкової економіки: безробіття, низький життєвий рівень, неналежна увага до працівника з трудовим досвідом, кваліфікацією, професійними знаннями та навичками. Як наслідок, в Україні відбувається деформація трудових цінностей, масове погіршення якості трудового потенціалу, що відображається у даних статистики та наукових досліджень професійно-якісних характеристик сучасного працівника, оцінок його трудових орієнтацій і мотивації та здатності до продуктивної праці.
Доцільність інвестування в освіту обумовлена одержанням в майбутньому високого доходу власником освітнього капіталу. Інвестування в людський капітал передбачає для інвестора отримання дивідендів у очікуваній формі; безпосередньо для людини – забезпечення зайнятості, отримання задоволення для роботи, відчуття самоповаги, підвищення рівня доходів та якості життя в цілому; для роботодавця – підвищення продуктивного використання людського потенціалу у забезпечення прибутковості його підприємства, скорочення витрат робочого часу, збільшення продуктивності праці; для держави – подолання бідності, зростання конкурентоспроможності національної економіки, сталий розвиток країни, забезпечення добробуту населення.
Важливою складовою функціонування в Україні ринкових відносин, інтеграції країни у світову економічну систему є вдосконалення професіональної структури зайнятого населення. Мова йде насамперед про спеціалістів вищої та середньої кваліфікації, підвищення рівня та якості їхньої підготовки. Останніми роками простежувалася негативна тенденція до загального зниження вимог до якості навчання у вищих навчальних закладах, що загрожує перспективою випуску дипломованих фахівців із вищою освітою з низьким професійним рівнем підготовки, які не будуть конкурентоспроможними на ринку праці.
Таким чином є підстави стверджувати, що знання є провідною галуззю виробництва та нарощування людського капіталу, майбутнього добробуту кожного суспільства в цілому. Отримання освіти і повної кваліфікації невипадково розглядається як інноваційний процес капіталовкладень з окупністю в майбутньому, тобто як інвестиції в людський капітал.

Список використаної літератури:
1. Кір’ян Т. Людський капітал в історії економічної думки // Економіка України.- 2008.- № 9.- С.64-74.
2. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі // Економіка України.- 2009.- № 5.- С.15-36.

e-mail: algate@ukr.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В УМОВАХ КРИЗИ
22.04.2010 19:58
НЕОБХІДНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
22.04.2010 19:44
ПЕРВИННИЙ РИНОК ПРАЦІ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
21.05.2010 18:09
МОТИВУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
19.05.2010 21:52
КАТЕГОРІЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ КРИЗИ
19.05.2010 11:41
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
19.05.2010 10:40
ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
18.05.2010 13:16
АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ЛІЗИНГУ В СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
18.05.2010 09:34
УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РЫНКА
17.05.2010 18:44
ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
17.05.2010 14:33
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.227 сек. / Mysql: 763 (0.194 сек.)