:: ECONOMY :: ДО ПИТАННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ДО ПИТАННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ДО ПИТАННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДО ПИТАННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 
13.03.2010 18:38
Автор: Данілов Олександр Дмитрович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Київського економічного інституту менеджменту, Присяжнюк Анна Юріївна, кандидат економічних наук, старший викладач Київського економічного інституту менеджменту
[Банківська справа. Фінанси і кредит. Фінансовий аналіз. Фінанси суб'єктів господарювання]
Сьогодні в Україні існує ряд перешкод на шляху становлення інноваційної моделі розвитку, але із множини автентинтичних чинників на перший план виходять питання пошуку нових альтернативних джерел фінансування інвестиційно-інноваційних процесів, тому актуальність обраної теми дослідження важко заперечити.
Метою написання роботи є обґрунтування практичних рекомендацій щодо вдосконалення функціонування венчурних фондів в Україні та активізації їх участі в фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності.
Поставлена мета обумовлює виконання наступних завдань: дослідити діяльність венчурних фондів в Україні, розробити практичні рекомендації щодо створення сприятливих умов для діяльності венчурних інвесторів, як активних суб’єктів інвестування в інноваційний розвиток.
Проблеми становлення та перспективи розвитку венчурних фондів в Україні завжди знаходились в центрі уваги науковців. Теоретичні засади венчурного фінансування інноваційної діяльності знайшли своє відображення в наукових працях: О. Алимова, Ю. Бажала, А. Гречан, Н. Костіної, М. Крупки, О. Лапко, А. Музиченка, С.Онишко, Т. Паєнтко, А.Пересади, Л. Шаблистої.
Незважаючи на підвищення актуальності проблем розвитку венчурних фондів в системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності, на практиці переважає фрагментарний та вибірковий підхід щодо висвітлення окремих аспектів венчурного бізнесу. Внаслідок цього особливої уваги потребують питання створення сприятливих умов для повноцінного функціонування венчурних фондів в сучасних кризових умовах.
Найбільш доступним альтернативним джерелом формування інвестиційних ресурсів в інноваційній діяльності можуть стати венчурні фонди. На сьогодні в Україні зареєстровано 636 венчурних фондів, всі вони створені за рахунок іноземного капіталу, проте займаються фінансуванням здебільшого традиційних проектів або невеликих продуктових інновацій. Це свідчить про відсутність стимулів у них вкладати кошти в інноваційні проекти за високого рівня ризику.
Розвиток венчурної індустрії України стримують наступні негативні чинники: слабка законодавча база, недостатність обсягів інвестиційних ресурсів, адже згідно з діючим законодавством, фізичні особи та інституційні інвестори не можуть інвестувати у венчурні фонди, слабкість фондового ринку та відсутність гарантій для венчурного інвестора, які б обмежували його ризики, нерозвиненість неформального сектору венчурного бізнесу.
Щоб забезпечити ефективне використання науково-технологічного й інтелектуального потенціалу України шляхом розвитку венчурного бізнесу вважаємо необхідним здійснення наступних заходів: створити Центральний венчурний фонд, що має здійснювати пряме надання капіталу венчурним фондам, сприяти зниженню венчурних ризиків приватних інвесторів, у тому числі шляхом державних гарантій за кредитами венчурним фондам, впливати на диверсифікацію капіталів приватних венчурних фондів шляхом участі державного венчурного фонду в спеціально відібраних проектах.

Список використаних джерел:
1. Офіційний сайт УАІБ – www.uaib.com.ua

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТРАТЕГІЯ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
22.02.2010 10:39
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ
15.03.2010 08:41
КРЕДИТНІ СПІЛКИ В КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО ДОСВІДУ
13.03.2010 21:19
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
13.03.2010 18:57
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
12.03.2010 23:27
МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
12.03.2010 22:57
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ ПРОТЯГОМ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
11.03.2010 23:38
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ В УМОВАХ КРИЗИ
11.03.2010 23:26
МЕТОДИКА КОРПОРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
03.03.2010 12:20
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.168 сек. / Mysql: 1338 (0.13 сек.)