:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

 
12.03.2010 23:27
Автор: Соломатін Ігор Вікторович, Патинок Ігор Миколайович, Паламаренко Павло В’ячеславович, магістранти спеціальності «Фінанси» Східноєвропейського університету економіки та менеджменту
[Банківська справа. Фінанси і кредит. Фінансовий аналіз. Фінанси суб'єктів господарювання]
Застосування кредиту є необхідним елементом процесу функціонування ринкової економіки та основним джерелом вирішення проблеми забезпечення стабільної, ритмічної роботи підприємств різних галузей, зокрема малого бізнесу.
Значення сфери малого бізнесу для економіки досить вагоме. Без цієї сгалузі ринкова економіка не зможе функціонувати та розвиватися. Становлення та розвиток малого бізнесу є однією з головних проблем економічної політики в умовах переходу від адміністративно-командної до ринкової системи господарювання.
Беззаперечним є те, що для розвитку малого бізнесу необхідні вільні грошові кошти, які повинні бути спрямовані у найбільш привабливі сфери бізнесу. Але за сучасних умов суб’єктами господарювання залучити такі ресурси досить складно.
Нині вітчизняними вченими активно досліджується процес надання кредитів комерційними банками суб'єктам малого бізнесу, аналізуються програми, які пропонують комерційні банки суб’єктам малого підприємництва [1].
Розвиток малого підприємництва з моменту здобуття Україною незалежності проголошувався державою як один із пріоритетів державної економічної політики. Але результати досліджень у цій сфері дають можливість зробити висновок, що для стимулювання розвитку малого бізнесу, державними органами, ефективні заходи не вживаються.
Нині малий бізнес потребує фінансових ресурсів для стабільного розвитку, його фінансово-кредитне стимулювання з боку держави, яке є одним із головних напрямків державної підтримки, є досить незначним і ускладнюється бюрократичними перепонами, хоча ряд кроків таки зроблено – це участь НБУ, Міністерства фінансів України в програмі кредитування малого бізнесу у співпраці з ЄББР, Світовим банком, Німецьким банком реконструкції (KfW), Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). Реалії сучасності змушують підприємства залучати необхідні фінансові ресурси на банківському ринку. Залучення банківського кредиту є класичною технологією запозичення необхідних фінансових ресурсів. На сьогодні банківські кредити дають змогу фінансувати витрати суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язані з придбанням основних і оборотних активів, покриттям таких нагальних потреб підприємства, як тимчасове збільшення виробничих запасів, виникнення (збільшення) дебіторської заборгованості та інших зобов’язань [2].
Банківські програми кредитування малого підприємництва розраховані на фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва; фізичні особи, що отримують доходи від власного бізнесу (як підприємці або власники юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва), які мають дієвий бізнес протягом не менш ніж 3 місяців для фізичних осіб-підприємців, та не менше ніж 6 місяців – для юридичних осіб – СМП. Для пристосування до потреб потенційних клієнтів банки розробляють та впроваджують індивідуальні програми для кредитування суб’єктів малого підприємництва. Наприклад:
- кредит для розвитку бізнесу під заставу нерухомого або рухомого майна;
- кредитування придбання обладнання для малого бізнесу;
- кредитування придбання комерційної нерухомісті;
- експрес-кредитування.
Обсяги кредитування малого та середнього бізнесу комерційними банками, до початку Світової фінансової та економічної кризи в Україні зростали швидкими темпами. За кілька останніх років вони збільшились майже вдвічі і приблизно у стільки ж разів знизилися кредитні ставки. Проте через негативні для економіки країни та банківського сектору наслідки кризи, нині умови надання позик стали більш жорсткими. Підприємці нарікають на великі застави, високі кредитні ставки, банкіри ж вважають, що обсяги кредитування можна було б збільшити, а умови покращити, якби працювали надійні законодавчі механізми захисту кредитодавців.
Одним з ринкових шляхів вирішення фінансових проблем суб'єктів малого підприємництва є підтримка їх діяльності через розвиток послуг мікрокредитування, які можуть надаватися комерційними банками і небанківськими фінансово-кредитними установами. Основними споживачами послуг з програм мікрокредитування є торгові підприємства з високими показниками обігу грошей.
Комерційним банкам розвиток мікрокредитування дозволить зменшити кредитний ризик портфеля, підвищуючи рівень його диверсифікації. Робота за програмами мікрокредитування може стати вдалою PR-кампанією, здатною принести популярність банку серед широкого кола потенційних клієнтів [3].
Таким чином, за умови впровадження ряду державних гарантій та законодавчих змін, банківське кредитування зможе стати надійним джерелом фінансування потреб малого бізнесу.

Список використаних джерел:
1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 237с.
2. Фінанси підприємств: Підручник // Під ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2002. – 384с.
3. Андрєєв А. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні // Банківська справа. – 2003. – №4.

e-mail: natazachosova@mail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТРАТЕГІЯ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
22.02.2010 10:39
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ
15.03.2010 08:41
КРЕДИТНІ СПІЛКИ В КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО ДОСВІДУ
13.03.2010 21:19
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
13.03.2010 18:57
ДО ПИТАННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
13.03.2010 18:38
МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
12.03.2010 22:57
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ ПРОТЯГОМ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
11.03.2010 23:38
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ В УМОВАХ КРИЗИ
11.03.2010 23:26
МЕТОДИКА КОРПОРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
03.03.2010 12:20
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.185 сек. / Mysql: 1338 (0.142 сек.)