:: ECONOMY :: ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ :: ECONOMY :: ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
:: ECONOMY :: ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

 
12.03.2010 23:14
Автор: Батіщева Світлана Миколаївна, аспірант Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», начальник управління капітальних вкладень та розвитку інфраструктури Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації
[Податкова система. Бюджетна система. Державне регулювання економіки]
Питання пропорційного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць є однією зі складових проблеми забезпечення стабільного і динамічного розвитку економічної системи країни. Питання забезпечення пропорційного розвитку окремих регіонів країни є одним з найбільш актуальних завдань державного управління.
Основою інтенсивного розвитку всіх галузей матеріального виробництва і покращення якості життя населення є капітальне будівництво. Кошти державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів та державних підприємств, які спрямовуються на фінансування капітального будівництва, являють собою державні капітальні вкладення. [2]
Детальний аналіз структури і тенденцій капітальних вкладень за рахунок бюджетних коштів може дати можливість визначити їх роль у процесі стимулювання соціально-економічного розвитку на регіональному рівні і надати певні рекомендації з цього питання. При цьому виникає ряд методологічних проблем аналізу видатків на капітальні вкладення, які варто розглянути детально.
Основним нормативним документом, що деталізує склад та структуру бюджетних видатків, є наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження». Відповідно до зазначеного наказу застосовують такі види класифікації видатків бюджету: функціональну, відомчу, програмну, економічну. [3]
Розглянемо кодифікацію, яка передбачена бюджетною класифікацією для видатків на фінансування капітальних вкладень.
У функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету, яка наразі застосовується для державного бюджету, окремого коду для видатків на зазначені цілі не передбачено. У функції 0440 «Інша промисловість та будівництво» передбачений код 0443 «Будівництво». При цьому окремо виділені галузеві функції, наприклад, «Транспорт», «Паливно-енергетичний комплекс» тощо. Всі об’єкти будівництва за своїм функціональним призначенням належать до певної галузі. Що саме відноситься до функції 0443 «Будівництво», не роз’яснюється.
Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів містить код 150101 «Капітальні вкладення», який входить до функції 150000 «Будівництво». Згідно з перехідною таблицею до нової функціональної класи-фікації видатків та кредитування бюджету код 150101 кореспондує із кодом 0490 «Інша економічна діяльність». Тобто аналогії в кодифікації видатків державного бюджету і видатків місцевого бюджету на однакову мету немає.
В той же час під функцією 150000 «Будівництво» виділений ряд кодів, які деталізують напрямки фінансування капітальних вкладень, як наприклад, 150114 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю». Цей код в перехідній таблиці кореспондує з відповідним галузевим кодом функцій - 0731 «Лікарні загального профілю».
Можна зробити висновок про те, що функція «Будівництво», яка виділена у функціональній класифікації для державного бюджету, абсолютно не відповідає функції «Будівництво», виділеній для місцевих бюджетів.
На рівні економічної класифікації також існує ряд суперечностей, не дивлячись на те, що вона є єдиною для державного і місцевих бюджетів.
Бюджетна класифікація надає поняття «видатки розвитку», яке охоплює усі капітальні видатки (КЕКВ 2000), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (КЕКВ 1171), видатки на матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт (КЕКВ 1150), субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям на виконання наукових досліджень та заходів в галузі сільського господарства, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства тощо (КЕКВ 1310 по окремих КФКВК).
Слід наголосити на тому, що виділення видатків розвитку згідно з методологією, наданою бюджетною класифікацією, здійснюється тільки для державного бюджету. Вважаємо, що в управлінських цілях аналіз видатків розвитку повинен здійснюватись також і на рівні місцевих бюджетів з відповідним врахуванням кодів тимчасової (функціональної) класифікації видатків місцевих бюджетів.
Бюджетний кодекс визначає, що у складі спеціального фонду місцевих бюджетів може формуватися бюджет розвитку. При цьому визначення бюджету розвитку та принципів його формування кодекс не дає.
Перелік витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів включає погашення основної суми боргу, капітальні вкладення, внески у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності. [1]
Як бачимо, поняття «витрати бюджету розвитку місцевого бюджету» та поняття «витрати розвитку державного бюджету» повністю не співпадають між собою. Останнє є набагато ширшим.
Вищенаведені проблемні питання є орієнтирами для подальшої роботи як теоретичного, так і прикладного характеру щодо вироблення єдиних підходів до відображення в обліку і звітності та аналізу видатків бюджетів різного рівня на капітальні вкладення.

Список використаної літератури:
1. Бюджетний кодекс України: станом на 10 бер. 2010 р. – К.: ІАС «Ліга:Закон Enterprise». – Версія 8.0.1. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.
2. Державні будівельні норми України. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. ДБН А.2.2-3-2004, затверджені наказом Держбуду України від 20 січня 2004 р. N 8: станом на 10 бер. 2010 р. – К.: ІАС «Ліга:Закон Enterprise». – Версія 8.0.1. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.
3. Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження»: станом на 10 бер. 2010 р. – К.: ІАС «Ліга:Закон Enterprise». – Версія 8.0.1. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

e-mail: keep-clear@yandex.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
15.03.2010 11:17
НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
13.03.2010 19:09
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОТИДІЇ ЦИКЛІЧНОМУ БЕЗРОБІТТЮ
11.03.2010 22:59
РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ
11.03.2010 00:13
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
11.03.2010 00:04
ОСНОВНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
10.03.2010 23:44
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ У КОНТЕКСТІ ВИХОДУ УКРАЇНИ ІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
10.03.2010 09:25
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
10.03.2010 09:13
ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ІГОР
05.03.2010 10:29
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.235 сек. / Mysql: 841 (0.206 сек.)