:: ECONOMY :: РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ :: ECONOMY :: РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ
:: ECONOMY :: РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

 
11.03.2010 00:13
Автор: Воробйова Наталія Вікторівна, здобувач кафедри „Економіка підприємства” Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля
[Податкова система. Бюджетна система. Державне регулювання економіки]
У сучасних умовах важливою прерогативою державного управління є забезпечення стійкого і збалансованого інноваційного розвитку. Саме широкомасштабна інноваційна діяльність є фундаментом стабільного і ефективного економічного зростання як окремо узятої галузі, так і країни в цілому [1, с. 133]. Отже, без суттєвих позитивних зрушень у сфері інтенсифікації інноваційних відносин сталий розвиток економіки України є неможливим [2, с.87]. Разом з тим, недостатня увага приділяється регіональній інноваційній політиці та її ролі у соціально-економічному розвитку держави, як важливому фактору зростання національної економіки.
Відповідно до зазначеного вище, державна інноваційна політика має формуватися з урахуванням світових тенденцій інноваційного розвитку, поточного стану розвитку інноваційних процесів у національній економіці, а також визначених цілей, принципів, пріоритетів та обраних стратегій і механізмів їх реалізації, що разом становлять її формат. Як продовження державної інноваційної політики розглядається регіональна інноваційна політика, яка у своїй суті поєднує, з одного боку, участь держави у розв’язанні проблем інноваційного розвитку регіонів, а з другого – органів регіональної влади у розв’язанні регіональних проблем, використовуючи інноваційний фактор розвитку [3].
Роль і місце регіональної інноваційної політики в структурі державної інноваційної політики визначаються особливостями інноваційного процесу в Україні як об'єкту управління і рівнем національної економічної системи.
Отже, інноваційний шлях розвитку економіки є головним стратегічним орієнтиром державної інноваційної політики. Виходячи із концепції державної інноваційної політики України, регіональна інноваційна політика – це форми і методи стимулювання інноваційної активності в регіоні які сприятимуть тому, щоб науково-технічні дослідження та розробки широко втілювалися у виробничий результат – нові конкурентоспроможні види продукції, нові технологічні процеси, нові організаційні рішення [4, с. 578].
Таким чином, формування в Україні інноваційної моделі розвитку регіонів потребує від державної інноваційної політики забезпечення дієздатності регіональної інноваційної політики та сприяння у створенні і ефективному функціонуванні інноваційної інфраструктури на місцях. Заходи державної інноваційної політики повинні формувати сприятливий клімат та ініціювати регулюючі інноваційні процеси для розвитку інноваційної діяльності в регіонах. Стратегічною метою регіональної інноваційної політики є забезпечення перетворення ідей і розробок на ринкові продукти міжнародного рівня та впровадження цих продуктів в найважливіші галузі економіки і соціальну сферу.

Cписок використаної літератури:
1. Володін С.А. Інноваційна модель наукоємного ринку АПК // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №8. – С. 133-142.
2. Стефанів І. Інноваційна політика держави //Світ фінансів. - 2008.-№ 3 (16). -С. 87-92.
3. Гусєв В. О. Розбудова національної інноваційної системи як стратегія державної інноваційної політики //Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України: Матеріали науково-практичної конференції.— К.: НТУУ “КПІ”, 2003.— С.392–400.
4. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В.М. Геєця. – К.: Ін-т екон. прогнозування, Фенікс, 2003. – 1008 с.

e-mail: nvdronova@rambler.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
15.03.2010 11:17
НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
13.03.2010 19:09
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
12.03.2010 23:14
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОТИДІЇ ЦИКЛІЧНОМУ БЕЗРОБІТТЮ
11.03.2010 22:59
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
11.03.2010 00:04
ОСНОВНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
10.03.2010 23:44
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ У КОНТЕКСТІ ВИХОДУ УКРАЇНИ ІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
10.03.2010 09:25
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
10.03.2010 09:13
ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ІГОР
05.03.2010 10:29
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.222 сек. / Mysql: 841 (0.189 сек.)