:: ECONOMY :: РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ :: ECONOMY :: РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ
:: ECONOMY :: РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 16

Термін подання матеріалів

26 вересня 2019

До початку конференції залишилось днів 70  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

 
11.03.2010 00:13
Автор: Воробйова Наталія Вікторівна, здобувач кафедри „Економіка підприємства” Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля
[Податкова система. Бюджетна система. Державне регулювання економіки]
У сучасних умовах важливою прерогативою державного управління є забезпечення стійкого і збалансованого інноваційного розвитку. Саме широкомасштабна інноваційна діяльність є фундаментом стабільного і ефективного економічного зростання як окремо узятої галузі, так і країни в цілому [1, с. 133]. Отже, без суттєвих позитивних зрушень у сфері інтенсифікації інноваційних відносин сталий розвиток економіки України є неможливим [2, с.87]. Разом з тим, недостатня увага приділяється регіональній інноваційній політиці та її ролі у соціально-економічному розвитку держави, як важливому фактору зростання національної економіки.
Відповідно до зазначеного вище, державна інноваційна політика має формуватися з урахуванням світових тенденцій інноваційного розвитку, поточного стану розвитку інноваційних процесів у національній економіці, а також визначених цілей, принципів, пріоритетів та обраних стратегій і механізмів їх реалізації, що разом становлять її формат. Як продовження державної інноваційної політики розглядається регіональна інноваційна політика, яка у своїй суті поєднує, з одного боку, участь держави у розв’язанні проблем інноваційного розвитку регіонів, а з другого – органів регіональної влади у розв’язанні регіональних проблем, використовуючи інноваційний фактор розвитку [3].
Роль і місце регіональної інноваційної політики в структурі державної інноваційної політики визначаються особливостями інноваційного процесу в Україні як об'єкту управління і рівнем національної економічної системи.
Отже, інноваційний шлях розвитку економіки є головним стратегічним орієнтиром державної інноваційної політики. Виходячи із концепції державної інноваційної політики України, регіональна інноваційна політика – це форми і методи стимулювання інноваційної активності в регіоні які сприятимуть тому, щоб науково-технічні дослідження та розробки широко втілювалися у виробничий результат – нові конкурентоспроможні види продукції, нові технологічні процеси, нові організаційні рішення [4, с. 578].
Таким чином, формування в Україні інноваційної моделі розвитку регіонів потребує від державної інноваційної політики забезпечення дієздатності регіональної інноваційної політики та сприяння у створенні і ефективному функціонуванні інноваційної інфраструктури на місцях. Заходи державної інноваційної політики повинні формувати сприятливий клімат та ініціювати регулюючі інноваційні процеси для розвитку інноваційної діяльності в регіонах. Стратегічною метою регіональної інноваційної політики є забезпечення перетворення ідей і розробок на ринкові продукти міжнародного рівня та впровадження цих продуктів в найважливіші галузі економіки і соціальну сферу.

Cписок використаної літератури:
1. Володін С.А. Інноваційна модель наукоємного ринку АПК // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №8. – С. 133-142.
2. Стефанів І. Інноваційна політика держави //Світ фінансів. - 2008.-№ 3 (16). -С. 87-92.
3. Гусєв В. О. Розбудова національної інноваційної системи як стратегія державної інноваційної політики //Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України: Матеріали науково-практичної конференції.— К.: НТУУ “КПІ”, 2003.— С.392–400.
4. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В.М. Геєця. – К.: Ін-т екон. прогнозування, Фенікс, 2003. – 1008 с.

e-mail: nvdronova@rambler.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
15.03.2010 11:17
НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
13.03.2010 19:09
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
12.03.2010 23:14
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОТИДІЇ ЦИКЛІЧНОМУ БЕЗРОБІТТЮ
11.03.2010 22:59
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
11.03.2010 00:04
ОСНОВНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
10.03.2010 23:44
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ У КОНТЕКСТІ ВИХОДУ УКРАЇНИ ІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
10.03.2010 09:25
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
10.03.2010 09:13
ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ІГОР
05.03.2010 10:29
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.184 сек. / Mysql: 594 (0.144 сек.)