:: ECONOMY :: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ У КОНТЕКСТІ ВИХОДУ УКРАЇНИ ІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ :: ECONOMY :: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ У КОНТЕКСТІ ВИХОДУ УКРАЇНИ ІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
:: ECONOMY :: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ У КОНТЕКСТІ ВИХОДУ УКРАЇНИ ІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ У КОНТЕКСТІ ВИХОДУ УКРАЇНИ ІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

 
10.03.2010 09:25
Автор: Чечель Олег Миколайович, кандидат економічних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України
[Податкова система. Бюджетна система. Державне регулювання економіки]
Найпоширенішою нині тематикою громадсько-політичних та ділових ЗМІ, багатьох аналітичних і суспільно-наукових видань та науковців є проблема фінансової кризи у світі і, зокрема, в Україні. На ефективність протидії наростанню економічної кризи в Україні заважає не достатня сформованість цивілізованого ринку землі, відсутність дієвих механізмів зниження енергоємності вітчизняного ВВП та високий рівень залежності країни від зовнішньоекономічної кон’юнктури. Проте, в основі сучасної світової фінансової кризи лежить не тільки неефективна економічна політика, а й криза загальнолюдських цінностей, втрата довіри населення до фінансової системи країни, споживчий характер сучасного суспільства, орієнтація економічної науки на суто фінансові та економічні результати без належного врахування ролі людини окремо та людства у цілому, заради яких власне повинні функціонувати національні та світова економічна системи.
Позитивний досвід інших країн у подоланні негативних явищ в економіці є цінним для формування вітчизняної моделі економічної політики у складних економічних умовах. Прояви світової фінансової кризи та внутрішні економічні суперечності формують низку довгострокових викликів, які вимагають кваліфікованої реакції з боку національної економічної політики. До таких вітчизняні експерти [1] відносять:
По-перше, негативні процеси, що розгортаються у фінансовій сфері України, тісно взаємопов’язані і підсилюють один одного: жорстока політика доходів та монетарна політика – уповільнення динаміки кредитів - зниження споживчого і інвестиційного попиту - уповільнення економічного зростання - уповільнення динаміки доходів - зростання неплатежів по кредитах. Розгортання цього ланцюжка загрожує лавиноподібним наростанням незбалансованості валютно-фінансової системи української економіки.
По-друге, післякризова ситуація характеризуватиметься істотним погіршенням зовнішніх умов функціонування української економіки внаслідок різкого підвищення цін на газ, падіння кредитних рейтингів України і перенасиченості ринків збуту традиційних товарів українського експорту. Ймовірним є період помітного сповільнення темпів економічного зростання, що вестиме як до зниження динаміки доходів, так і до чергового підвищення ризиків для вітчизняної банківської системи через послаблення платоспроможності боржників. Простого відновлення економічної активності за рахунок вищої цінової конкурентоспроможності внаслідок девальвації гривні може виявитися недостатнім для пожвавлення економіки. Для подолання кризи будуть потрібні масштабні інвестиції в модернізацію української економіки, зростання продуктивності праці, підвищення конкурентоспроможності українських виробників, а також суттєве посилення ролі внутрішнього ринку у споживанні товарів українського виробництва.
На сучасному етапі при здійсненні антикризової політики відродження економіки, на наш погляд слід враховувати низку імперативів:
- підтримання відносно високих темпів економічного зростання, від яких критично залежить стабільність банківського сектору та фіскальної сфери, в тому числі – фінансова забезпеченість соціальної політики держави;
- недопущення зниження добробуту населення, що негативно впливає на стан внутрішнього попиту – це обмежує застосування фіскальних рестрикцій та важелів гальмування зростання доходів;
- підтримка в прийнятних межах платіжного балансу, який визначає стабільність національної валюти, яка вкрай важлива в контексті високого співвідношення зовнішньоторговельного обороту до ВВП та значної залежності від світових ринків капіталу – це обмежує застосування курсових важелів (як штучної ревальвації, так і лібералізації курсоутворення) та інструментів лібералізації імпорту.
Питання нової моделі регулювання економічної політики держави, як стратегічного напрямку виходу із кризи, на який ми звернули увагу при визначені проблемного аспекту даної роботи, є ключовим аспектом пом’якшення негативного впливу на економіку країни системних криз, у тому числі й сучасної. Нова модель економічної політики держави повинна бути такою, що відображає реалії сучасного світу, включно зі швидкістю поширення інформації, глобальний характер інформаційних і фінансових потоків, наявність якісно нових інструментів фінансового ринку.
Нову модель економічного регулювання мають супроводжувати певні трансформації системи фінансових розрахунків і насамперед нової конфігурації світових (або резервних) валют. Нині дискутують про чотири основні варіанти.
Перший: збереження лідерських позицій долара при посиленні ролі євро та декількох традиційних регіональних резервних валют. Другий: посилення ролі штучної валюти міжнародних розрахунків (SDR) як світової резервної. Третій: поява нової резервної валюти – чи то альтернативної долару та євро, чи то застосованої разом з ними, багато хто бачить у цій ролі китайський юань. Четвертий: підвищення ролі регіональних резервних валют і поява серед них нових (наприклад, російського рубля). Передбачають, що множинність резервних валют зміцнить тенденції до багатополярності світу і посилить відповідальність фінансової влади відповідних країн (оскільки резервні валюти конкуруватимуть між собою).
Крім того, новітня модель повинна враховувати формування нової технологічної бази та нової конфігурації світових товарних потоків. Криза передбачає технологічне оновлення, з яким пов’язана трансформація попиту на значну частину товарів виробничого і споживчого призначення, насамперед на інвестиційні та паливно-енергетичні продукти. Це позначиться на цінах більшості наявних на ринку товарів, досягненні нових рівноважних рівнів цін, що, в свою чергу, змінить політичні конфігурації.

Список використаної літератури:
1. Українська економіка: внутрішні суперечності на фоні світової фінансової кризи / Жаліло Я.А., Белінська Я.В. – Аналітичний огляд. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Table/17102008/text.htm.
2. Бураковський І.В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / І.В. Бураковський, О.В. Плотніков. — Х. : Фоліо, 2009. — 302с.

e-mail: info@aspirantura.org.ua

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
15.03.2010 11:17
НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
13.03.2010 19:09
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
12.03.2010 23:14
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОТИДІЇ ЦИКЛІЧНОМУ БЕЗРОБІТТЮ
11.03.2010 22:59
РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ
11.03.2010 00:13
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
11.03.2010 00:04
ОСНОВНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
10.03.2010 23:44
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
10.03.2010 09:13
ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ІГОР
05.03.2010 10:29
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.306 сек. / Mysql: 841 (0.272 сек.)