:: ECONOMY :: ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ :: ECONOMY :: ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
:: ECONOMY :: ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 
28.04.2022 13:00
Автор: Гриліцька Анжела Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, доцент кафедри обліку та фінансів, Черкаський державний бізнес-коледж
[Економічне спрямування]

На даний час інформаційні ресурси є інтегративним чинником будь-якого суспільства.  В обліковій системі збором інформації виступає бухгалтерський облік, який перебуває під впливом багатьох факторів, а саме: державного устрою, законодавства, податкової системи, фінансово-кредитної системи, стану економіки, внутрішньої та зовнішньої політики, сфери бухгалтерського обліку тощо.

Для України є важливим реформування обліку в умовах міжнародної інтеграції. Це питання розглядало та характеризувало багато вчених. Певні професійні асоціації бухгалтерів України відіграють важливу роль в розробці методології бухгалтерського обліку. Самим першим комітетом є Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) створений в Лондоні професійними бухгалтерами з інших країн. Іншою структурою є Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) створена в Мюнхені.

Міжнародні стандарти найперші, які вносили розробки та методологію бухгалтерського обліку та звітності. Державне регулювання в Україні має на меті такі завдання: створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності [6].

В Україні регулювання бухгалтерського обліку контролюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні складається з певних рівнів (рис. 1). Дослідження організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах здійснюється у 3 етапи: перший - вивчення розвитку організації бухгалтерського обліку; другий - розгляд організації бухгалтерського обліку на загальнодержавному рівні, третій - розгляд організації бухгалтерського обліку на рівні облікової системи [2].
Рис. 1. Структура рівнів регулювання бухгалтерського обліку в Україні
В умовах міжнародної інтеграції виділяють етапи дослідження бухгалтерського обліку (табл. 1).

Таблиця 1

Етапи організації бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції [складено автором]
На практиці проблемним аспектом є осмислення організації бухгалтерського обліку та його інституціональних методичних та методологічних засад. Цей аспект проявляється на фоні значної кількості нормативно-правових актів, які регулюють бухгалтерський облік. Велика кількість документів тільки вказує на актуальність удосконалення бухгалтерського обліку в Україні [1].

Подальшого розвитку потребує вибір України щодо Європейського рівня. В першу чергу розглядаються питання змін та наслідки бухгалтерського обліку, удосконалення законодавчої бази та склад агентів. Основними організаційними чинниками серед тенденцій розвитку є:

- глобалізація сучасного світу у сфері бухгалтерського обліку;

- зростання професійних об’єднань, які формують облікову політику держави.

Отже, зміни в бухгалтерському обліку до інтеграційних процесів стали можливими через глобальні процеси та через професійні об’єднання бухгалтерів щодо прийняття рішень політики в сфері бухгалтерського обліку.

Розв’язок питань, щодо трансформації бухгалтерської системи з метою розвитку євроінтеграційних процесів відбудеться за наявності ефективного управління. Взаємодія певних рівнів відбувається на загальнодержавному рівні. 

В Україні зміни відбуваються на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності. У світі регулювання бухгалтерського обліку може приймати різний вигляд, а саме може здійснювались органами, призначеними урядом. Різноманітність підходів дає можливість вивчення міжнародного досвіду регулювання бухгалтерського обліку (табл.2). 

Таблиця 2

Регулювання бухгалтерського обліку країнами [складено автором]
Ефективність праці в країнах забезпечується за рахунок використання різних підходів. 

Основним методом оцінювання є оцінювання за ціною придбання або виробничою собівартістю, а також застосовуються такі методи оцінки [5]:

1. Метод відновлювання вартості – Данія, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Велико Британія.

2. Методи, що враховують інфляцію – Португалія, Люксембург.

3. Переоцінювання активів – усі держави, крім Німеччини, Австрії та Італії.

А також державами використовуються альтернативні методи оцінки, але лише до окремих статей (табл. 3). 

Таблиця 3

Використання альтернативного метода країнами [складено автором]
Але в країнах існують певні особливості і тому скорочений баланс не дозволяють складати в Австрії, Данії та Швеції.

Основною проблемою бухгалтерського обліку в Україні є не змінна МСФЗ, тому для наближення України до стандартів ЄС потрібно провести зміни. Позитивними сторонами запровадження буде: наближеність до європейських стандартів, використання МСФЗ, легкість у співставленні звітів.

Але й є певні мінуси та причини, що роблять міжнародні стандарти невід’ємними, а саме: міжнародні стандарти не підходять для малих та середніх підприємств, вірогідність нестабільних прибутків, непідготовленість кадрів, збір додаткової інформації.

Для узгодження міжнародних та національних показників необхідно: розібратися з основними концепціями, уточнити правильність перекладу МСФЗ, провести ряд заходів, пов’язаний з підвищенням кваліфікаційного рівня, оптимізація облікових даних.

Отже, для удосконалення обліку в Україні потрібно пройти низку певних етапів, які зумовлені зовнішніми та внутрішніми факторами, основним етапом є співтовариство з іншими країнами. Для його впровадження розглянути та переглянути фактори для впровадження та активізації обліку в країні.

Список використаних джерел:

1. Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник. Житомир: ПП «Рута», 2002. 591 с.

2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Київ. 2007. 522 с.

3. Адаптація законодавства України до законодавства європейського союзу: стан, проблеми та перспективи. URL: http://www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?News_id=138 (дата звернення 21.04.2022).

4. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. URL: https://i.factor.ua/ukr/law-70/section-391/article-20766/ (дата звернення 21.04.2022). 

5. Міжнародні стандарти і принципи обліку. URL: https://studopedia.com.ua/1_41616_mizhnarodni-standarti-i-printsipi-obliku.html (дата звернення 21.04.2022).

6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 15 липня 1999 р. № 996-XIV. URL: https://www.spfu.gov.ua/ua/documents/1041.html (дата звернення 21.04.2022).Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДОСТУПНІСТЬ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСВІТУ
29.04.2022 22:06
ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛИШКІВ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
22.04.2022 17:03
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
20.04.2022 19:18
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
13.04.2022 14:22
CLUSTER POLICY AND ITS ORGANIZATIONAL STRUCTURES
04.04.2022 17:18
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES AND FORMATION OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
04.04.2022 17:12
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.242 сек. / Mysql: 841 (0.207 сек.)