:: ECONOMY :: ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ :: ECONOMY :: ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
:: ECONOMY :: ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 
28.10.2020 10:21
Автор: Кочедикова Альона Євгенівна, кандидат економічних наук, Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП; Кручинін Віктор Валентинович, магістр, Міжрегіональна академія управління персоналом
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Доцільним слід визнати, що основою успіху виробничого підприємства в умовах мінливого ринкового середовища та досягнення конкурентоспроможності – є збалансована інноваційна політика, яка враховуватиме ресурсний потенціал підприємства, ринковий підхід, а також доцільність та можливості підприємства до інноваційності.

Управління інноваційною діяльністю промислового підприємства передбачає підбір необхідних елементів та корегування бізнес - процесів інноваційної діяльності, за умови що інноваційний бізнес-процес можна трактувати як виважено-цілеспрямована дія задля задоволення потреб споживачів у нових видах продукції, і являє собою сукупність управлінських процедур по створенню та виробництву нових товарів із використанням нових виробничих процесів на основі інноваційно - інформаційної трансформації з дотриманням управлінських функцій, організаційних умов спрямованих на вирішення ключових інноваційних проблем підприємства.

Ключовою вимогою та метою інноваційної діяльності та інноваційного розвитку є прибутковість підприємства шляхом розробки, виробництва й реалізації інноваційної політики до виходу інноваційного товару .

Про врахуванні можливостей промислового підприємства доцільно виконати наступні кроки, а саме:

- провести аналіз і оцінити інноваційні можливості та інноваційний потенціал промислового підприємства;

- дослідити особливості взаємодії підприємства з зовнішнім і внутрішнім інноваційним середовищем;

- розробити процедуру на основі цільових функціоналів інноваційної діяльності підприємства і визначити шляхи їх реалізації задля досягнення інноваційного розвитку останнього;

- визначити доцільність удосконалення організації управління інноваційними процесами з реалізації інноваційної політики підприємства;

- вчасно приводити в дію напрямки підвищення ефективної діяльності елементів інноваційності бізнес-процесів підприємства;

- систематизувати та впроваджувати пошук ефективних управлінських рішень промислового підприємства задля забезпечення його інноваційного розвитку;

- неупереджено, послідовно та систематично аналізувати й оцінювати інноваційний потенціал, інноваційні можливості та інноваційну діяльність підприємства зі здійсненням коригувальних дій пов»язаних з мінливостю оточуючого середовища.

Список використаних джерел:

1. Бєлова А. І. Інноваційні проекти як елемент господарського механізму управління науково-технічним розвитком (пп. 2.3) / А. І. Бєлова / Інноваційно-інвестиційні напрями формування ефективної системи управління економікою за євроінтеграційних процесів: Монографія [Текст] / [А. І. Бєлова, С. М. Вдовенко. І. В. Калінько та ін. / за заг. ред. І. В. Калінько]. – Київ: Чернігівський державний інститут економіки і управління МОН України, Кондор-Видавництво, 2014. – 227 с. [С. 96 – 106].

2. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін.; НАН України. – К., 2015. – 336 с.

3. Кочедикова А. Є. Чинники генерування ознак інноваційності задля побудови оригінального організаційно-економічного інструментарію будівельного підприємства // Зб. наукових праць. НАУ випуск 1(57) Київ 2017- Проблеми системного підходу в економіці - МОН України. С. 54-59 Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2020 17:37
MANAGING EMPLOYEE BEHAVIOUR IN THE ENTERPRISE
28.10.2020 13:31
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ
28.10.2020 10:27
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ВОДИ ТМ «КРИВООЗЕРСЬКА»
27.10.2020 09:10
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
26.10.2020 10:55
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.182 сек. / Mysql: 812 (0.153 сек.)