:: ECONOMY :: АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ :: ECONOMY :: АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
:: ECONOMY :: АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

 
26.10.2020 10:55
Автор: Євтушенко Ганна Іванівна, кандидат економічних наук, Університет державної фіскальної служби України; Заєць Вікторія Сергіївна, здобувачка Ⅱ (бакалаврського) рівня вищої освіти, Університет державної фіскальної служби України
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Готельно-ресторанна індустрія в умовах сьогодення активно потребує раціонального плану вирішення кризових питань. За допомогою антикризової програми можна реалізувати ефективну послідовність дій, що дозволить мінімізувати негативні наслідки та виробити чітку стратегію в подальшому розвитку бізнесу у кризовий період . Не менш важливим аспектом антикризового управління є завчасна профілактика та грамотне посткризове реагування.

Актуальність даної теми зумовлена високою ймовірністю виникнення кризи в сфері готельно-ресторанного бізнесу, спричиненої світовою коронавірусною пандемією.

Вивченню основних аспектів антикризового управління присвячені праці провідних учених. Узагальненню підходів до визначення сутності антикризового управління приділяє увагу М. Р. Джалалова [1]. У свою чергу Кирилко Н. М. в своїх наукових доробках досліджує та аналізує кризові ситуації торгівельних підприємств та можливі способи їх вирішення [3]. В. В. Самойленко наголошує на необхідності підвищення ефективності антикризового управління, використовуючи на підприємствах сучасні iнформацiйні технологiї [4]. 

Переважна більшість зарубіжних авторів погоджується з думкою, що антикризове управління є функцією менеджменту, яка забезпечує : 

- уникнення кризових ситуацій; 

- зменшення або ліквідацію наслідків фінансової кризи на підприємстві; 

- забезпечення належного рівня платоспроможності [2, с. 266].

Саме забезпечення антикризової діяльності на постійній основі дає змогу цілеспрямовано формувати ефективну підсистему управління готельно-ресторанними об‘єктами в кризових ситуаціях.

Головною внутрішньою першопричиною розвитку кризи на підприємстві є помилки в управлінні, а також не досить ефективне та своєчасне реагування на несприятливі зовнішні фактори. Крім того, внутрішні причини безпосередньо мають свої джерела в середовищі підприємства та пов’язані з високим ризиком у стратегії маркетингу, внутрішніми конфліктами, недоліками в організації виробництва, недосконалістю інноваційної й інвестиційної політики [1].

Отже, перш ніж починати розробляти антикризову програму в сфері готельно-ресторанного бізнесу, потрібно звернути увагу на теоретичні аспекти даного питання, а вже потім з’ясовувати, як тим чи іншим способом можна застосувати це на практиці . 

У дослідженнях Кирилко Н. С. і Момот І. С. було висвітлено п'ять основних причин, з яких може виникнути стан занепаду або кризи підприємства : 

- занепад та криза неефективністю; 

- занепад і криза надмірним потенціалом / жорсткістю; 

- занепад чи криза в результаті недотримання якісної характеристики продуктів і недоліків у сфері маркетингу; 

- криза від помилок у стратегії та від нестачі інновацій; 

- криза від фінансового дисбалансу [3, с. 292-293].

У нинішніх умовах ми загострюємо увагу на кризі від помилок у стратегії, в даному випадку, непередбаченні світової ситуації, щодо можливих введень обмежень ‒ карантину з причин поширення СОVID-19 та від неготовності до впровадження нових інноваційних пропозицій споживачам послуг суб’ктами готельно-ресторанного бізнесу.

У праці Самойленка В. В є пропозиція щодо розширення аналітичних можливостей на підприємствах, а саме впровадження спеціальних аналітичних інструментів, що дозволить покращити антикризрове управління. Так, з’являється продукт, що дозволяє на основі наявної на підприємстві бази даних формувати пакет статистичного аналізу за налаштованими сценаріями. 

Перевагою даного інструменту є те, що він дає можливість: 

- здійснити налаштування сценаріїв статистичного аналізу відповідно до логіки дослідження; 

- забезпечити формування динамічних даних; 

- наявність конструктора (генератора) звітів, відповідно до якого можливо налаштувати будь-який звіт на основі наявних даних системи [4].

Отже, ефективність антикризового управління на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу великою мірою залежить від антикризової діяльності на постійній основі та дотримання притаманних їй функцій та принципів. Також управління потребує аналізу внутрішніх і зовнішніх чинників , які безпосередньо впливають на формування кризового становища . Удосконалення антикризової системи управління можна посилити за допомогою аналітичних інструментів. 

Список використаних джерел:

1. Джалалова М. Р. Особливості антикризового управління підприємствами [Електронний ресурс] / М. Р. Джалалова // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/3840.

2. Єпіфанова І. Ю. Сутність антикризового управління підприємства [Електронний ресурс] / Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. // Економіка та суспільство. – 2016. – №2. – С. 265-269. – Режим доступу:www.economyandsocіety.іn.ua .

3. Кирилко Н.М., Момот І.С. Антикризовий менеджмент торгівельних підприємств // Актуальні питання розвитку сучасної науки. Тези 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Видавництво «АКЦЕНТ». Софія, Болгарія. 2020. Стор. 289-298. URL: http://sci-conf.com.ua. 

4. Самойленко В.В. Удосконалення методiв антикризового менеджменту в умовах сучасних iнформацiйних технологiй. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7839 Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2020 17:37
MANAGING EMPLOYEE BEHAVIOUR IN THE ENTERPRISE
28.10.2020 13:31
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ
28.10.2020 10:27
ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
28.10.2020 10:21
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ВОДИ ТМ «КРИВООЗЕРСЬКА»
27.10.2020 09:10
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.165 сек. / Mysql: 1338 (0.126 сек.)