:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0



  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 
18.05.2020 18:33
Автор: Кривуненко Валентина Василівна, студентка, факультет транспорту менеджменту і логістики, Національний авіаційний університет, м. Київ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Перетворення та становлення ринкових відносин, які наразі відбуваються в економічній сфері країни, потребують певних змін та вирішення певних питань в управлінні діяльністю підприємства. Це означає, що у маркетингу, плануванні та управлінні виробництвом та збутом будуть використані нові методичні підходи, а роль економічних методів господарського управління посилиться.

За таких умов підприємства мають досліджувати ринок, складати прогнози розвитку подій на цих ринках, проводити глибокий аналіз діяльності підприємства та його стану. Потім, на основі виконаних досліджень, приймати обґрунтовані стратегічні рішення з приводу реалізації маркетингової політики. Ці рішення мають бути спрямовані на забезпечення міцних конкурентних позицій підприємства на ринку.

Метою даної роботи є аналіз та аргументування концептуальних засад забезпечення, підвищення та збереження конкурентоспроможності підприємства, а також розробка рекомендацій направлених на досягнення чітких конкурентних позицій підприємства в умовах нестійкого зовнішнього середовища. Прикладом для аналізу було обрано ТОВ «Продексим».

На даний момент, основним визначенням конкурентоспроможності підприємства є його здатність до ефективного використання власного потенціалу, зберігаючи при цьому своє положення на ринку серед конкурентів або розширюючи займаний сектор ринку [1].

Наразі, проблема конкурентоспроможності є досить значною для підприємства, для забезпечення його прибутковості та подальшого його розвитку в ринкових умовах господарювання. Найбільш вигідним шляхом підвищення якісних показників та забезпечення відповідного рівня конкурентоспроможності є управління якістю. Воно визначає відповідальність та цілі у цих сферах. Найбільш пріоритетним шляхом ведення конкурентної боротьби є метод забезпечення високої якості продукції.

На рівні із системою якості слід впроваджувати ще і такі системи, які будуть взаємодіяти з нею та доповнювати її, а також забезпечувати якість та конкурентоспроможність за оптимальних витрат, а також будуть забезпечувати виробникові прибуток та конкурентоспроможну ціну виробів високої якості.

М. Портер запропонував [2] загальні стратегії конкурентності, які мають досить універсальний характер:

1. Стратегія «лідерство на основі зменшення витрат». Ця стратегія забезпечує низьку собівартість товару, що є основою формування відповідного рівня цін. Вона включає в себе досить низьку собівартість у порівнянні з конкурентами. Саме це і означає орієнтацію підприємства на завоювання більшої частки ринку.

2. Стратегія диференціації. Ця стратегія включає в себе створення продукту, який є унікальним. Але слід враховувати такі критерії як: торгова марка, технологія створення товару та якість надання послуг.

3. Стратегія фокусування. Ця стратегія полягає в отриманні конкурентних переваг і задоволенні ринкової позиції на невеликому сегменту ринку.

ТОВ «Продексим» є одним з найбільших виробників сільськогосподарської продукції в Херсонській області. До асортиментного ряду підприємства входять: ячмінь, пшениця, кукурудза, соняшник, горох тощо. Найважливішим фактором підвищення врожайності та якості зернових культур є диференційоване застосування строків проведення посівної кампанії та норм висівки. Також велике значення підприємство придає ступеню насиченості ріллі зерновими культурами.

Підприємство завжди дотримується такої позиції в своїй роботі, як: правильна науково обґрунтована сівозміна.

В аграрній сфері майже повністю відсутні вхідні бар’єри для підприємств, тому ці підприємства постійно знаходяться під тиском потенційних конкурентів. Зменшити цей тиск можливо шляхом участі в інтегрованих структурах – забезпечення конкурентних переваг поєднується з економією за рахунок масштабів та ефективної системи маркетингу. В той же час в умовах формування вертикальних зв’язків достатньо перспективним напрямом є розвиток єдиної торгової марки. Показник якості продукцію є основою конкурентоспроможності аграрних підприємств.

Якість, витрати виробництва та ціна реалізації також є основними елементами, що обумовлюють конкурентоспроможність аграрної продукції. Вони залежать від впливу тих факторів, що формують якісні переваги продукції та індивідуальний рівень витрат підприємства [3]. Отже, забезпечення конкурентоспроможності та підвищення її рівня є багатофакторним явищем.

Завжди виникає потреба у якійсь конкретній конкурентній стратегії, внаслідок того, що загострюється конкурентна боротьба [4]. Стратегію підприємства ТOВ «Прoдексим» можна сформулювати, як стратегію ринкового послідовника, який займає досить вигідну позицію на ринку та орієнтований на диференціацію на основі своїх переваг, до який можна віднести високу якість продукції, її широких асортимент та доступні ціни.

Таким чином, в роботі запропоновано певні заходи щодо зміцнення позиції підприємства ТOВ «Прoдексим» на аграрному ринку. До таких заходів можна віднести:

- покращення комунікаційної діяльності підприємства, прийняття участі у різних тематичних ярмарках та виставках в різних містах та регіонах;

- спонсорська та благодійна діяльність, підтримка різних проектів на екологічну та соціальну тематику;

- різні дії спрямовані на стимулювання цін (наприклад, знижки на певні сорти або певним клієнтам);

- стимулювання персоналу для покращення їхньої роботи (наприклад, формування нових відділів, які будуть фокусуватися на відповідних ринках, або розширення штату);

- різні види диференціації (наприклад, такі як: за рахунок додаткових послуг, за рахунок місця походження товару або співвідношення ціни до якості).

Список використаних джерел:

1. Білявський В.М. Конкурентоспроможність підприємства як фактор підвищення його інвестиційної привабливості / В.М. Білявський, М.М. Шепута // Інноваційна економіка. — 2017. — № 11–12 (72). — С. 129–134.

2. Портер М. Конкурентная стратегия: пер. М. : Альпина Бизнес Букс,2005.

3. Білявський В.М. Впровадження системи 5 S як фактор оптимізації виробництва промислової продукції / В.М. Білявський, В.В. Власенко // Вісник Хмельницьк. нац. ун-ту (Економічні науки). — 2018. — Вип. 1. — С. 54–60.

4. Білявський В.М. Розробка клієнтоорієнтованої стратегії обслуговування споживачів підприємства / В.М. Білявський // Вісник Львівської комерційної академії. — 2015. — Вип. 49. — С. 41–44.

________________

Науковий керівник: Білявський Валентин Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ



Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
29.05.2020 13:19
ЕКОЛОГІСТИКА ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
28.05.2020 21:07
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ СТОСОВНО КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»
26.05.2020 17:56
PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE
25.05.2020 16:12
ВПЛИВ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЛЬВІВЩИНИ
16.05.2020 13:35




© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.728 сек. / Mysql: 841 (0.636 сек.)