:: ECONOMY :: КОНСАЛТИНГ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОПОМОГИ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ :: ECONOMY :: КОНСАЛТИНГ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОПОМОГИ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
:: ECONOMY :: КОНСАЛТИНГ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОПОМОГИ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КОНСАЛТИНГ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОПОМОГИ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

 
31.10.2019 09:55
Автор: Кулініч Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»; Тимчина Юрій Андрійович, магістрант кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В ринкових умовах динамічної невизначеності і загострення тотальної конкуренції основними завданнями підприємства залишається забезпечити стабільне зростання чистого прибутку та розширення ринків збуту своєї продукції. В більшості випадків, власники юридичних осіб та їх топ-менеджери, працюючи тривалий час на певних ринках з однотипною продукцією, не можуть осягнути можливостей та загроз ринку, а також не завжди адекватно оцінюють сильні та слабкі сторони підприємства. В таких випадках, їм на допомогу можуть прийти кваліфіковані сторонні консультанти, які, за характером своєї діяльності, більш глибоко аналізують ринки та підприємства, застосовуючи власні методи та методики [1]. Слід зазначити, що ринок консалтингових послуг в Україні не настільки розвинений у порівнянні з Європою і США [2]. Проте, в даній сфері діяльності в Україні присутні компанії та окремі консультанти, які здатні допомогти організаціям будь-якої форми власності, стабільно розвиватися в сучасних ринкових умовах.

Зважаючи на загострення міжнародної конкурентної боротьби, будь-яке українське підприємство прагне впевнено себе почувати на вітчизняному ринку та вийти з власним високоякісним продуктом на глобальний європейський та світовий ринок. Але там вони зустрічаються із жорсткою конкуренцією з боку іноземних системних підприємств. Що робити? Один із виходів – звернутися до професійних консультантів консалтингових компаній, які мають досвід допомоги українським підприємствам щодо виходу на глобальні ринки [3]. Проте, власникам і топ-менеджерам компаній слід усвідомити, що на міжнародні ринки потрібно виходити вже підготовленими до глобальної конкуренції, такими, що пройшли поетапні системні адаптаційні зміни. І краще відпрацювати всі прийоми боротьби в українських ринкових умовах. Допоміжним інструментом у таких обставинах стають консалтингові компанії, зокрема українські. Власне, метою даної публікації є доведення необхідності і ролі консалтингу у розвитку вітчизняних підприємств в сучасних ринкових умовах. 

Слід зазначити, що консалтинг в Україні є порівняно новим видом бізнесу. Тому, за аналізом ринку надання таких послуг та його структури, можна стверджувати, що він перебуває ще на стадії становлення. На відміну від довгострокової співпраці бізнесу з консалтингом за кордоном, в Україні така співпраця має яскраво виражений епізодичний характер. Проте, станом на сьогодні на названому ринку працюють іноземні консалтингові компанії, їх українські філії, «молоді» українські багатопрофільні консалтингові фірми, а також окремі консультанти – дипломовані та без відповідних дипломів, але з вагомим практичним досвідом роботи в певних сферах бізнесу (фінанси, право, бізнес-процеси тощо) [4]. Зауважимо, що консалтингова послуга – це продукт інтелектуальної праці, результати якої залишаються у володінні підприємства.

В сучасних ринкових умовах жорсткої конкурентної боротьби будь-який товар можна скопіювати. Тому, на нашу думку, перемагати будуть підприємства, які не копіюють чи створюють продукцію, а компанії, які системно вибудовують унікальні взаємовідносини з усіма контрагентами в ланцюгу постачань, «від постачальника мого постачальника до покупця мого покупця», застосовуючи стратегію взаємовідносин «виграш - виграш». В таких випадках, вагомої ваги набувають висококласні фахівці з досвідом роботи в різних сферах управління підприємством [1]. Ми свідомі того, що високо класних фахівців, які б досконало знали всі сфери управління будь-яким підприємством, вкрай важко знайти. Тому, як вихід, або сформувавши поетапний план вдосконалення бізнес-процесів, почергово залучати окремих фахівців або звернутися до консалтингової компанії, яка в своєму штат має фахівців різних сфер управління. Проте, на нашу думку, перш ніж здійснювати глобальні системні перетворення в організації комерційної діяльності підприємства, варто на нього поглянути з точки зору «а що можна вдосконалити та систематизувати без залучення додаткових ресурсів», тобто здійснити аналіз його бізнес-процесів та оптимізувати їх, запровадивши автоматизацію най більш рутинних операцій [5]. Такий аналіз можуть зробити працівники підприємства під керівництвом окремих консультантів – фахівців щодо оптимізації й автоматизації бізнес-процесів. Слід зазначити, що будь-якому консультанту, в залежності від величини досліджуваного підприємства, потрібно від 14 до 60 календарних днів, щоб досконало вивчити наявні його бізнес-процеси та запропонувати шляхи їх вдосконалення й автоматизації. Тому, ми вважаємо, що періодична співпраця власників українських підприємств з окремими консультантами чи консалтинговими компаніями є необхідністю сьогодення.

У підсумку відзначимо, що ринок консалтингових послуг в Україні можна охарактеризувати як «отримання знань за допомогою практики» [1]. На нашу думку, варто довіряти і співпрацювати з вітчизняними консультантами, оскільки останні досконало знають кон’єктуру ринку України, її «плюси» та «мінуси». А знання зарубіжних методів та методологій щодо аналізу внутрішніх і зовнішніх середовищ, вміння знаходити ключові проблеми, які не дають можливості підприємству стабільно розвиватися, а також розробка дієвих заходів щодо вирішення ключових проблем, дають можливість вітчизняним консультантам впевнено себе почувати на українському ринку консалтингових послуг. Тому, ми вважаємо, що стимулювання розвитку ринку консалтингових послуг вітчизняними консультантами – вкрай важливий крок, що унеможливлює залежність українського бізнесу к всіх його проявах від іноземного впливу та суттєво економить бюджет таких підприємств. Ще однією перевагою співпраці вітчизняного бізнесу з українськими консалтинговими компаніями є розуміння всіх тонкощів вітчизняного ринку у поєднанні з найкращими світовими консалтинговими практиками, що надає суттєву перевагу перед конкурентами.

Список використаних джерел:

1. Верба В.А. Консалтингова підтримка розвитку українських підприємств. Вісник Хмельницького національного університету, 2009. Т. 2. С. 55–59.

2. Дослідження ринку консалтингових послуг в Україні. Режим доступу http://expertra.com/index.php?temp=audit (дата звернення 20.10.2019).

3. Козаченко С.В., Новицький В.Е., Довгий О.С. Консалтинг у сучасній ринковій економіці. Київ : Арістей, 2006. 380 с.

4. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності. Київ : КНЕУ, 2010. 244 с.

5. Ринок консалтингових послуг в Україні, дослідження консалтингової групи «Астарта-Таніт» на замовлення ЄБРР. Режим доступу: www.astarta.com.ua/…/101115%20consulting.pdf (дата звернення 20.10.2019).допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
31.10.2019 09:35
АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
31.10.2019 09:27
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
30.10.2019 18:25
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
30.10.2019 18:08
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ КАВИ
30.10.2019 15:46
АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ
30.10.2019 10:43
МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
30.10.2019 10:29
ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2019 18:26
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
29.10.2019 15:55
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
29.10.2019 15:48
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.230 сек. / Mysql: 752 (0.198 сек.)