:: ECONOMY :: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

 
30.10.2019 18:08
Автор: Акіншина Світлана Анатоліївна, Черкаський державний бізнес-коледж
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

На сучасному етапі розвитку економіки України агропромисловий комплекс є ключовим сектором, який формує продовольчу, екологічну та економічну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей та створює соціально-економічні умови сільського розвитку. Україна, як аграрна країна, має всі передумови – в тому числі вигідне географічне положення, сприятливий клімат, родючі ґрунти, морські порти та кваліфіковані кадри – для того, щоб стати світовим виробником та експортером сільськогосподарської продукції.

Актуальність теми полягає у тому, що для забезпечення економічного зростання, ефективного функціонування галузі та розширення аграрного

виробництва необхідні значні інвестиційні ресурси, що обумовлює потребу в

ґрунтовному дослідженні інвестиційного потенціалу України.

Питанням інвестиційного забезпечення та особливостям інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки присвячені наукові праці вчених, серед яких можна виділити: М. Я. Дем’яненко, А. П. Гайдуцький, М. І. Кісіль, В. Є. Куриляк, Є. В, Савельєв, А. І. Сухоруков, В. В. Юрчишин.

Метою роботи є аналіз сучасного стану залучення інвестицій в сільське господарство, поліпшення інвестиційного клімату як держави, так і її регіонів зокрема, а також підвищення інвестиційної привабливості підприємств.

Аналізуючи динаміку реального інвестування в Україні можна сказати що в цілому інвестування вийшло на певний новий рівень. У 2014-2016 роках відбувся невеликий темп зростання, що дає надію на покращення економічної ситуації в країні. Проте економіка має потребу в удосконалені правової бази та підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого клімату.

Якщо у 2001 році питома вага інвестицій в основний капітал сільського господарства в загальному обсязі капітальних інвестицій становила 5,0%, у 2008 році — 7,2%, у 2015 році — 11,1%, то у 2017 році — 13,8%. Отже, нарощення інвестицій в основний капітал сільського господарства відбувається більш прискореними темпами, ніж у цілому по економіці.

У динаміці капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів протягом 2001—2017 років спостерігались три фази висхідних трендів: з 2001 по 2008 рік (подальший спад пояснюється загостренням світової економічної кризи 2008 року та її наслідками), з 2011 по 2013 рік (посткризова макроекономічна стабілізація, яка була порушена новою економічною і політичною кризою, яка виникла в Україні у 2014 році), з 2015 по 2017 рік (відбулося відновлення виробничих потужностей вітчизняних підприємств харчової промисловості після кризових явищ в українській економіці та переформатування ринків збуту готової продукції).

Найбільша частка капітальних інвестицій в 2013-2018рр спрямовувалась у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та будівництво. Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій АПК є власні кошти підприємств та організацій (69,5%), які самостійно впроваджують інноваційні технології, виходячи із фінансових результатів компанії. Такі рішення можуть дозволити собі середні та великі аграрні підприємства. За рахунок коштів місцевого та державного бюджету у 2017 р. було профінансовано лише 5,5% та 0,04% капітальних вкладень, відповідно. Частка кредитного портфеля за кредитами, що надані сільськогосподарським підприємствам комерційними банками, становить лише 7%  [3, с.86].

Аналіз особливостей фінансового інвестування показує, у структурі фінансового інвестування економіки України за останні час відбулися негативні зміни. Для того, щоб фондовий ринок зміг виконувати завдання, пов’язані з вирішенням проблем забезпечення економіки інвестиційними ресурсами основним завданням на сьогодні має бути мобілізація тимчасово вільних коштів населення й господарюючих суб’єктів через використання існуючих фінансових інструментів і перерозподіл цих коштів у сектори економіки, які потребують додаткового фінансування для подальшого розвитку [1, с.53].

Досягнення стабільного економічного росту економіки України напряму залежить від покращення її інвестиційного клімату. Адже це безпосередньо буде сприяти механізму залучення іноземних інвестицій. Основою якого є економіко-організаційний блок, що базується на обґрунтованій стратегії залучення інвестицій з закордону, системі пільг в оподаткуванні. Розвиток певних сфер економічної діяльності забезпечить покращення економічного становища в Україні. Тому інвестиційна діяльність потребує негайного прийняття стимулюючих заходів, які б пришвидшили притік вітчизняного та

іноземного капіталу в економіку України, який покращить розвиток пріоритетних сфер вітчизняної економіки [2, с.24].

Список використаних джерел:

1. Безп'ята І.В. Особливості залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки // Економіка і суспільство. — 2016. — Вип. № 4. — 72с.

2. Бортнікова Н., Бортніков О. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні // Фінансовий ринок України. – 2009. - №11. – 35-38.

3. Чіп Л. О. Особливості інвестиційного клімату в Україні / Л. О. Чіп // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2014. – № 3. – С. 142–146.


________________

Науковий керівник: Дернова Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук, Черкаський державний бізнес-коледж
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
КОНСАЛТИНГ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОПОМОГИ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
31.10.2019 09:55
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
31.10.2019 09:35
АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
31.10.2019 09:27
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
30.10.2019 18:25
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ КАВИ
30.10.2019 15:46
АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ
30.10.2019 10:43
МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
30.10.2019 10:29
ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2019 18:26
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
29.10.2019 15:55
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
29.10.2019 15:48
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.179 сек. / Mysql: 752 (0.149 сек.)