:: ECONOMY :: МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ :: ECONOMY :: МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
:: ECONOMY :: МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 
30.10.2019 10:29
Автор: Лановенко Вікторія Олександрівна, студентка V курсу, спеціальність «Економіка», кафедра економіки, підприємництва та маркетингу, Черкаський державний бізнес-коледж
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Формування в Україні ринкової економіки європейського типу є неможливою без підвищення підприємницької активності. Особливе місце в економічній системі держави і в житті суспільства відводиться малому підприємництву. Це зумовлено тим, що воно є одним з провідних секторів ринкової економіки і значною мірою впливає на зайнятість, темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику внутрішнього валового продукту, структурну перебудову економіки, характеризується швидкою окупністю витрат. 

Проблемами розвитку малого бізнесу в Україні займалися дослідники: В. Геєць, О. Кужель, О. Мазур, Л. Таратута, Т. Білик, Б. Буркинського, В. Нижника та М. Ніколайчука А. Омаров, О. Пукало, О. Рибак, В. Фролова, О. Черняєва тощо. На думку Б. Буркинського, В. Нижника та М. Ніколайчука, «малий бізнес – це форма господарської діяльності, яка дає змогу заповнити ніші підприємництва, не охоплені великими компаніями через невеликі розміри ринкових сегментів, збитковість великих інвестицій, велику частку ручної праці, низьку технологічну організацію виробництва, виконання нетехнологічних операцій, потребу в особистому контакті зі споживачами тощо» [1, с. 36].

Малий бізнес, як інституційний сектор економіки, давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Так, у більшості розвинутих країн малий бізнес щороку забезпечує приблизно 50-70% валового внутрішнього продукту. Малий і середній бізнес в Україні приносить 55% валового внутрішнього продукту в економіку країни, при цьому якщо виділити тільки малий бізнес, то це лише 16% ВВП.

За даними Держкомстату України, станом на 2018 рік, в Україні налічувалося 355952 суб’єктів господарювання, з яких 339382 суб’єктів малого підприємництва, що становить 95,4% від загального обсяги всіх суб’єктів господарювання. Дослідження структури підприємництва в економіці України у 2018 році зображено на рис. 1.
За підсумками рейтингу Світового банку «Doing Business – 2019», показники ведення бізнесу в Україні, на сьогодні, порівняно з 2018 роком, достатньо покращилися. У 2019 році Україна займає 71 місце, тоді як у 2018 році лише 76 місце.

За видами економічної діяльності найбільша кількість суб’єктів  малого підприємництва у 2018 році спостерігається у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів, що становить, що становить 90825 одиниць. Найбільша кількість підприємств цієї галузі спостерігалася у 2013 році, що становило 106575 суб’єктів. Друге місце у цьому рейтингу посідає вид економічної діяльності, такий як: сільське, лісове та рибне господарства, що становить 48222 одиниць. У 2015 році у цій сфері діяльності кількість підприємств становила 4418 одиниць. Третю позицію у цьому рейтингу посідає такий вид економічної діяльності як промисловість, вона становить 39779 одиниці. Останні позиції посідають такі види економічної діяльності, як: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; освіта; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги. Щодо видів економічної діяльності, таких як мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, становить 2045 одиниці. 

За регіональними показниками спостерігається найбільша кількість малих підприємств, станом на 2018 рік, у таких регіонах, як: Дніпропетровська область, що становить 27772 одиниць від загальної кількості малих підприємств, друге місце посіла Одеська область, що становить 23803 суб’єктів малого підприємництва, також, достатньо високий результат у цьому рейтингу показала Харківська область з 22564 малими підприємствами та ще одна область, яка у своєму регіоні має досить велику кількість малих підприємств, порівняно з іншими регіонами, – це Львівська область, що становить 18237 суб’єктів малого підприємництва, а також Київська область, у якій кількість малих підприємств становить 19045 одиниць від загальної кількості підприємств у регіоні. 

Найменша кількість суб’єктів малого підприємництва, станом на 2018 рік, спостерігається у таких областях, як: Луганська, де кількість підприємств становила 3240 одиниць. Друге місце за найменшою кількістю малих підприємств посідає Чернівецька область, що становить 3913 одиниць від загальної кількості підприємств.
Основними проблемами, які гальмують розвиток малого бізнесу як бачимо із рис. 2 в Україні у 2018 році є:

- рівень податкового навантаження – 56%, зріс на 14 % порівнюючи із 2017 роком;

- рівень корупції – 52%, зріс на 10%;

- значний вплив має війна на Сході України – 47%, порівняно із 2017 роком, цей показник зріс на 145, що є суттєво;

- рівень інфляції знизився на 13 %, та становить 43% у 2018 році.

Отже, Україна з кожним роком покращує свої рейтинги, але підприємці незадоволені податковим навантаженням, надмірним державним регулюванням, відсутністю реформ до малого бізнесу. Так як малий бізнес займає значну частку (95,4%), він лише приносить 16% ВВП, так як у європейських країнах цей показник у 3 рази вищий.

Список використаних джерел:

1. Звонар Й.П. Бар’єри на шляху розвитку малого бізнесу в україні та інструменти їх подолання / Й.П. Звонар // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 15. –. Частина 1. – С. 36–39  п13у

2. Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Гаврилюк Г. Є. Сучасний стан і проблеми розвитку малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Г. Є. Гаврилюк, Н. О. Одрибец - Режим доступу: www.irbisnbuv.gov.ua/

4. Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.

________________

Науковий керівник: Дернова Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та фінансів, Черкаський державний бізнес-коледждопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
КОНСАЛТИНГ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОПОМОГИ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
31.10.2019 09:55
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
31.10.2019 09:35
АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
31.10.2019 09:27
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
30.10.2019 18:25
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
30.10.2019 18:08
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ КАВИ
30.10.2019 15:46
АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ
30.10.2019 10:43
ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2019 18:26
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
29.10.2019 15:55
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
29.10.2019 15:48
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.208 сек. / Mysql: 752 (0.175 сек.)