:: ECONOMY :: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ЗБУТОВОГО ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ЗБУТОВОГО ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ЗБУТОВОГО ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ЗБУТОВОГО ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 
31.05.2019 13:59
Автор: Булгакова Олена Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В сучасних умовах загрозливого маркетингового середовища для будь-якого підприємства саме ефективне управління персоналом стає найвагомішим з основних завдань в діяльності. Вміле поєднання існуючи ресурсі та засобів виробництва з ефективною трудовою діяльністю кваліфікованого персоналу здатне забезпечити ефективні результати комерційної та підприємницької діяльності роздрібного підприємства на регіональному ринку. Адже кваліфіковані та обізнані співробітники підприємства, їх знання, професійні навички, а також практичний досвід, практично найголовніше джерело підвищення ефективності реалізації стратегічних цілей, і відповідно, зниження рівня витрат. 

Забезпечуючи ефективність діяльності підприємства через рівень продуктивності праці, фахові знання та навички, професіоналізм та новаторство, ставлення до виконання своїх обов'язків, персонал підприємства стає стратегічним його ресурсом. Менеджмент трудового ресурсу в сучасних умовах вимагає наявності дієвої системи управління та ефективних методів. Поряд з тим, що існує значна кількість методів управління персоналом, на сьогодні багато торговельних підприємств змушені визнавати, що більшість із них не повністю виконують поставлені завдання та не приносять відчутний ефект. Саме через таку ситуацію та необхідність  підвищення ефективності діяльності торговельного підприємства від служби персоналу вимагають не тільки і не стільки обліку персоналу, контролю дотримання трудового законодавства і забезпечення документообігу, а, перш за все, формування високоефективної та працездатної адаптивнофункціонуючої команди професіоналів.

Ефективність стратегії управління трудовою діяльністю персоналу значною мірою визначається доцільністю та раціональністю при виборі методів її формування. Вибір вектору кадрової стратегії підприємства в сфері торгівлі залежить і від зовнішніх факторів, і від наявних та потенційних внутрішніх кадрових ресурсів та можливостей самого підприємства. 

Персонал є найбільш складним об'єктом управління, оскільки люди наділені інтелектом. Вони постійно розвивають взаємовідносини, засновані на договірній основі. У сучасних умовах цінність людських ресурсів постійно зростає, що призвело до формування системи управління персоналом. Персонал є найскладнішим для управління за рахунок того, що кожна людина є цілісна, неповторна, має особисті соціально-психологічні якості та характерні особливості

Слід зауважити, що для підприємств, діяльність яких пов’язана зі збутом товарів, питання управління потенціалом персоналу перш за все лежить в площині здатності людей забезпечувати постійне досягнення запланованого рівня продажу товарів.  

Збутовий потенціал торговельного персоналу слід розглядати як сукупність фізичних, психоемоційних та професіональних характеристик кожного працівника, задіяного в системі збуту. Загальна оцінка збутового потенціалу має формуватись з інтегрованого оцінювання персоналу, який виконує функції на кожному рівні системи збуту торговельного підприємства. Стратегію управління потенціалом збутового персоналу доцільно формувати виходячи не тільки з загальних цілей підприємства, а й з урахуванням можливостей та рівня професійної підготовки персоналу.
Застосування матриці оцінки збутового потенціалу персоналу дозволить виявити такі параметри формування стратегії розвитку персоналу:

- забезпечення досягнення персоналом певного рівня володіння професійними навичками, які забезпечують високу ефективність всіх ланок збутової системи;

- формування оптимальної системи мотивації збутового персоналу з урахуванням можливостей особистого та професійного розвитку, реалізацію професійних амбіцій, досягнення певного рівня матеріальної винагороди;

- запровадження стандартів соціально-відповідального бізнесу щодо раціонального використання людського капіталу через створення умов, які сприяють зниженню конфліктних ситуацій не тільки при контакті зі споживачами, але й внутрішніх конфліктів.

Стратегічне управління потенціалом збутового персоналу повинно бути спрямовано на забезпечення ефективного функціонування всієї системи збуту торговельного підприємства. 

Список використаної літератури:

1. Петрова І.Л. Стратегічне управління персоналом: реалії та перспективи / І.Л. Петрова // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Т.2. Управління персоналом в організаціях. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 214–223.

2. Іванов С.Л. Роль нематеріальних чинників мотивації праці у формуванні людського капіталу сучасного підприємства в Україні / С.Л. Іванов // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 5. – С. 34–38.

3. Пушкap З. Кaдpове плaнувaння як елемент pеaлізaціі кaдpовоі політики / З. Пушкap, Г. Мaцьковa //Укpaїнськa нaукa: минуле, сучaсне, мaйбутнє. – 2010. – № 14- 15. – С. 193-198. Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
30.05.2019 19:24
PROCEDURE FOR SELF-EMPLOYMENT REGISTRATION IN UKRAINE AND POLAND: COMPARATIVE ANALYSIS
30.05.2019 16:07
АНАЛІЗ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ
30.05.2019 13:15
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ХР-УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ
30.05.2019 12:55
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИ ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
30.05.2019 12:49
КАДРОВА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІНЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ЕКНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
30.05.2019 11:26
MAIN FACTORS WHICH PREVENT THE TRANSITION OF ECONOMY ON THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
23.05.2019 10:57
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
22.05.2019 10:36
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.211 сек. / Mysql: 899 (0.182 сек.)