:: ECONOMY :: ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИ ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИ ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИ ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 24

Термін подання матеріалів

25 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИ ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 
30.05.2019 12:49
Автор: Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет; Томчук Марина Олександрівна, студентка 4 курсу, Вінницький національний аграрний університет
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Рівень інвестиційної привабливості окремих галузей економіки і окремих підприємств у цілому створюють інвестиційний клімат в Україні. Власне інвестиційний клімат утворює умови, що можуть зацікавити інвесторів вкладати ресурси в розвиток відповідних галузей та підприємств.

Розглядаючи інвестиційну привабливість підприємства із позиції інвестора вона є узагальненою характеристикою переваг й недоліків об'єкта інвестування. Інвестиційна привабливість підприємства є його інтегральною характеристикою як об'єкта майбутнього інвестування із позиції його можливих: 

- перспектив розвитку (тобто, динаміки обсягів продажу, конкурентоспроможності продукції), 

- ефективності використання ресурсів і активів, - їхньої ліквідності, - стану платоспроможності, 

- фінансової стійкості, 

- значення низки неформалізованих показників. 

Одним із найважливіших завдань аналізу інвестиційної привабливості підприємства виступає послідовний збір даних та вибір такої системи показників, що могли б більш ефективно використовувати з метою оцінки інвестиційної привабливості. При проведенні оцінці інвестиційної привабливості потрібно враховувати також і галузеву приналежність суб’єкта господарювання. Що пов’язане із впливом їх галузевої специфіки на:

- фінансовий й інвестиційний цикл підприємства, 

- ресурсний потенціал,

- джерела фінансування. 

Доцільно здійснювати порівняльну оцінку інвестиційної привабливості за підприємствами, які належать до однієї ж галузі національного господарства.

Оцінку інвестиційної привабливості можна проводити: 

- із позиції результатів аналізу самих показників фінансового стану підприємства, 

- з позиції виробничих можливостей підприємства. 

Оцінка інвестиційної привабливості у першому випадку є традиційною та широко застосовується у інвестиційному менеджменті, а у другому – проводиться у ході об'єктного аналізу. 

В сучасній вітчизняній практиці можуть застосовуютьсь різні методики аналізу та оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Кожна із існуючих методик аналізу та оцінки інвестиційної привабливості у підприємствах має свою специфіку, проте призначення усіх таких методик зводиться до однієї мети: встановити, чи буде доцільним інвестування коштів у підприємство.

Головним джерелом інформації з метою визначення інвестиційної привабливості слугує бухгалтерська (або фінансова) звітність підприємства у динаміці за два останні календарні роки й останній звітний період.
Головною ціллю підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства витупає створення сприятливих (оптимальних) умов для вкладення у нього фінансових й інших ресурсів, які забезпечують зростання рівня доходів на вкладений капітал й розширення економічної діяльності. 

Слід зазначити, що на сьогодні є значна кількість розгалужених методик для оцінки інвестиційної привабливості підприємства, яких використання обумовлюється метою оцінки й перспективами використання її. Ці підходи розрізняються: цільовим і функціональним призначенням, системами показників, інформаційним забезпеченням тощо.

Отже, з метою проведення оцінки інвестиційної привабливості не потрібно зупинятись на використанні одного методу оцінки, оскільки якісне оцінювання вимагає урахування розширеної сукупності критеріїв і підходів, що у комплексі дають змогу визначити об’єктивно на перспективу ступінь інвестиційної привабливості підприємства.

Список використаних джерел:

1. Вініченко І. І. Концептуальні методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств [Електронний ресурс] / І.І. Вініченко // Агросвіт. – 2009. – № 1. – С. 2–4. – Режим доступу : http :// nbuv. gov. ua / UJRN / agrosvit _2009_1_3

2. Гриценко М. П. Івестиційна привабливість підприємства: сутність та методи визначення / М.П. Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. – 2012. № 1. – С. 13–21.

3. Носова О.В. Інвестиційна привабливість підприємства / О.В. Носова // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1 (12). – С. 120–126. 34. 

4. Панков С. А. Аналітичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства / С. А. Панков // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 2, т. 3. – С. 65–68.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ЗБУТОВОГО ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
31.05.2019 13:59
ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
30.05.2019 19:24
PROCEDURE FOR SELF-EMPLOYMENT REGISTRATION IN UKRAINE AND POLAND: COMPARATIVE ANALYSIS
30.05.2019 16:07
АНАЛІЗ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ
30.05.2019 13:15
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ХР-УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ
30.05.2019 12:55
КАДРОВА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІНЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ЕКНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
30.05.2019 11:26
MAIN FACTORS WHICH PREVENT THE TRANSITION OF ECONOMY ON THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
23.05.2019 10:57
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
22.05.2019 10:36
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.665 сек. / Mysql: 695 (0.595 сек.)