:: ECONOMY :: ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ :: ECONOMY :: ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
:: ECONOMY :: ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

 
30.05.2019 19:24
Автор: Мойсеєнко Валентина Юріївна, аспірант кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії, викладач обліково-фінансових дисциплін Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Результативність діяльності аграрних підприємств оцінюєть як в частині збільшення прибутку так і в частині підвищення використання ресурсного потенціалу та мінімізації витрат на виробництво одиниці якісної сільськогосподарської продукції. Досягти значної ефективності виробництва можна за допомогою інтенсивного та екстенсивного типу розвитку.

Екстенсивний тип розвитку застосовується тоді, коли підприємства отримують приріст продукції лише шляхом приросту ресурсів.Так в аграрному секторі цей приріст можливий за рахунок зільшення площі ріллі і пасовищ в рослинництві та збільшення поголів’я худоби і птиці у тваринництві. Якщо приріст продукції підприємство одержує лише завдяки підвищенню ефективності використання авансованого капіталу, то в ньому сформувався інтенсивний тип розвитку як найефективніший серед інших типів відтворення. Інтенсифікація виробництва аграрних підприємств досягається за рахунок збільшення виходу високоякісної продукції в розрахунку на одиницю земельної площі або на одну голову худоби [1]. 

Оскільки збільшення обсягів виробництва за рахунок постійного збільшення ресурсів неможливе, особливо в аграрному секторі, то сучасні вчені-економісти схиляються до думки, що інтенсивний шлях розвитку виробництва є більш ефектвним. Більшість дискусій зосередженні на методах розрахунку показників інтенсифікаціїі виробництва. Ці питання в своїх працях рохглядали українські економісти-аграрники: В. Андрійчук, М. Вітков, П. Гайдуцький, Я. Гацура, О. Гудзинський, В. Горкавий, І. Дергач, І. Кириленко, П. Макаренко, Л. Мармуль, В. Месель-Веселяк, В. Олійник, П. Саблук, М. Світков та інші [4].

Інтенсифікація виробництва являє собою процес суспільного виробництва, який ґрунтується на використанні найбільш ефективних засобів і предметів праці, висококваліфікованої робочої сили, застосуванні новітніх форм і методів організації праці, запровадженні досягнень науково-технічного прогресу тощо. Оскільки інтенсифікація складний економічний процес, то його необхідно розглядати комплексно із використанням натуральних і вартісних показників. Їх можна представити у вигляді схеми (рис.1)
У системі показників результативної концепції інтенсифікації найважливішим, що характеризує її рівень, є кількість виробленої валової продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь [3].  
Рівень концентрації живої та уречевленої праці в розрахунку на одиницю площі сільськогосподарських угідь характеризує ступінь інтенсивності використання землі. Цей показник визначається як сума основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення та поточних виробничих витрат (без амортизації) в розрахунку на одиницю площі сільськогосподарських угідь. Його визначають за формулою:
Рівень насичення підприємства засобами виробництва підтверджує не лише виробничу потужність підприємства, а й його можливість раціонально використовувати оборотні фонди в процесі виробництва:
Сума поточних витрат, у які введено частину основних фондів у вигляді амортизаційних відрахувань, і сума оборотних фондів у грошовому виразі, спожитих у процесі виробництва в розрахунку на один гектар площі сільськогосподарських угідь, дає змогу повніше розкрити основний показник рівня інтенсифікації:
Крім вартісних показників, для оцінки рівня інтенсифікації використовують систему натуральних. До них включається:

- енергонасиченість – кількість енергетичних потужностей (к.с.) у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь;

- кількість внесених мінеральних і органічних добрив у розрахунку на один гектар ріллі;

- кількість спожитої електроенергії (кВт-год) на виробничі цілі в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь;

- обсяг виконаних тракторних робіт у розрахунку на один гектар ріллі;

- ступінь меліорації земель;

- питому вагу площі посіву сортовим насінням у структурі посівів;

- питому вагу породного поголів'я в структурі стада;

- витрати кормів у розрахунку на одну голову тварин;

- рівень комплексної механізації виробничих процесів у тваринництві;

- витрати на племінну роботу.

Розрахунок наведених показників дає змогу планувати зміну факторів, які впливають на інтенсифікацію виробництва, а в результаті можна прогнозувати зміну ефективності діяльності вього підприємства.

Література:

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Березівський П.С. Напрями інтенсифікації розвитку сільськогосподарських підприємств / Березівський П.С., Особа Н.П., Березівський З.П. // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 18-25

3. Горбонос В.Ф., Черевко Г.В., ПавленчикН.Ф., Павленчик А.О. Економіка підприємств: Підручник– К.: Знання, 2010. – 463 с.

4. Русанова Г.М., Романкова О.М. Інтенсифікація виробництва як напрям підвищення результативності аграрних підприємств // інтернет-ресурс www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.2/266.pdfCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ЗБУТОВОГО ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
31.05.2019 13:59
PROCEDURE FOR SELF-EMPLOYMENT REGISTRATION IN UKRAINE AND POLAND: COMPARATIVE ANALYSIS
30.05.2019 16:07
АНАЛІЗ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ
30.05.2019 13:15
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ХР-УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ
30.05.2019 12:55
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИ ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
30.05.2019 12:49
КАДРОВА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІНЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ЕКНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
30.05.2019 11:26
MAIN FACTORS WHICH PREVENT THE TRANSITION OF ECONOMY ON THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
23.05.2019 10:57
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
22.05.2019 10:36
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.249 сек. / Mysql: 899 (0.207 сек.)