:: ECONOMY :: СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ :: ECONOMY :: СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
:: ECONOMY :: СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

 
29.10.2018 21:29
Автор: Авдєєва Юлія Максимівна, магістр, Вінницький національний аграрний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Витрати є важливим показником, оскільки отримання будь-якого результату діяльності підприємств неможливе без понесення витрат. З економічної точки зору витрати є багатоплановою категорією різних сфер діяльності підприємства, яку неможливо розглядати без розуміння їх сутності та місця з позицій різних наук. Водночас витрати мають свої особливості формування і конкретно характеризують процеси, що відбуваються у виробничо-господарській діяльності підприємства.

Система управління витратами являє собою взаємопов’язаний комплекс робіт, та фактори, які впливають на процес здійснення витрат під час господарської діяльності підприємства, спрямовані на досягнення оптимального рівня витрат в усіх підсистемах підприємства за виконання в них будь-яких робіт [2]. Система управління витратами повинна формуватися таким чином, щоб забезпечити прийняття обгрунтованих управлінських рішень не тільки на рівні управління всім підприємством, але і на рівні виробничих структур, систему представлено нами на рис.1.Облік є важливою частиною системи управління  підприємства, що дозволяє адекватно відобразити діяльність підприємства, сформувати достовірні дані про майновий і фінансовий стан на рівні суб’єктів господарювання, здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності для прийняття управлінських рішень.

Облік витрат на виробництво — змістовна ділянка обліку відносно інших ділянок. Він грунтується майже на всіх документах первинного та зведеного обліку діяльності підприємства, і його документація повинна забезпечувати розподіл витрат за економічними елементами, місцями виникнення, статтями та об’єктами калькуляції. Вхідна інформація обліку витрат на підприємстві повинна бути сформована на машинних носіях, що є результатом розв’язання численних завдань з обліку основних засобів, запасів, заробітної плати, фінансово-розрахункових операцій, обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації. Отже, розподіл функцій і завдань системи управління витратами необхідно здійснювати узгоджено з функціями управління. Реалізація кожної функції управління передбачає процеси прийняття управлінських рішень на всіх стадіях управління витратами.

Автоматизоване моделювання витрат на виробництво забезпечує на підставі наявних фактичних даних, нормативно-довідкової інформації та бази знань здійснення розрахунку й відображення оптимального використання ресурсів, а також можливість отримання інформації про відхилення та пропоновані шляхи недопущення перевитрат за окремими статтями витрат.

Автоматизована обробка даних з обліку витрат на виробництво, виконується після автоматизації інших ділянок обліку, і передбачає групування витрат за аналітичними й синтетичними рахунками, що забезпечується формуванням відповідних регістрів або виконанням розрахунків по окремих елементах витрат: відомостей розподілу нарахованої заробітної плати та витрат матеріалів за шифрами аналітичного обліку й синтетичними рахунками.

За послідовністю виконання всі задачі обліку автоматизації витрат на виробництво розподіляють на окремі комплекси: виявлення та розподіл прямих витрат; облік та розподіл комплексних витрат; облік витрат у виробництві; облік незавершеного виробництва; облік витрат основного виробництва; складання зведених регістрів; розрахунки калькуляції собівартості продукції [1].

Висновок: Отже з наведених досліджень зрозуміло, що без автоматизації бухгалтерського обліку неможлива автоматизація управління діяльністю підприємства. Автоматизація процесу виробництва повинна забезпечувати повний облік витрат за статтями та елементами як у розрізі центрів відповідальності, так і по підприємству в цілому.

Уся ця інформація повинна бути представлена у вигляді єдиної бази даних бухгалтерських записів. Використання сучасних інформаційних систем та технологій дає можливість моделювати витрати на виробництво, завдяки чому забезпечується прийняття оптимальних управлінських рішень.

Література:

1. Язлюк Б.О,Волошина В.В Організаці обліку витрат операційної діяльності  в умовах комплексної автоматизації  [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9952/1/118-121.PDF

2. Ляшук Н. Сучасне моделювання обліку витрат в системі управління [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/14059/2/Conf_2009v2_Liashuk_N-Suchasne_modeliuvannia_obliku_165.pdf

3. Хаймьонова Н.С Облік і контроль за центрами  відповідальності в системі управління витратами діяльності підприємства:  дисертаціяна здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук/ Н.С Хаймьонова [Електронний ресурс.]- Режим доступу: http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Aspirantura/Rady/
Spec_vchena_rada/Dysertacii/2016_01/Hamyonova_N_S_Disertacija_.pdf

 

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
30.10.2018 00:14
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
29.10.2018 23:54
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
29.10.2018 23:41
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (НА ПРИКЛАДІ ДП «РІВНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»)
29.10.2018 10:02
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В УКРАЇНІ
26.10.2018 13:30
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
24.10.2018 09:22
ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
18.10.2018 12:09
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.208 сек. / Mysql: 763 (0.177 сек.)