:: ECONOMY :: ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ :: ECONOMY :: ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
:: ECONOMY :: ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ

 
18.10.2018 12:09
Автор: Чебан Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування, Херсонський національний технічний університет; Католікова Ірина, здобувач вищої освіти другого магістерського рівня, Херсонський національний технічний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Характерною особливістю сучасного етапу розвитку світової та національної економіки є стрімке зростання ринку послуг. Особливо швидкими темпами в світі розвивається сфера інформаційних технологій, що пояснюється об’єктивними перевагами віртуального ринку і електронного бізнесу. Найбільш розповсюдженими із ІТ-послуг є: розробка комп’ютерних програм, web -сайтів, просування та пошукова (SEО) оптимізація web-сайтів, Інтернет-маркетинг, розробка мобільних додатків та інш. Проведене дослідження дозволило встановити суттєві особливості характеру ІТ-продуктів та процесу їх виробництва: 

-особливості ІТ-продуктів:

• вони є результатом виконання ІТ-проектів,  

• найчастіше послуги замовляють в комплексі, тому за характером вони є так званими послугами – комплементами,

• унікальний характер, який визначається вимогами замовників;

-характерні властивості ІТ-проектів:

• чітко визначений термін виконання, обмеження по ресурсах, власні критерії якості і поняття про успішне завершення [1, с.72], 

• комплексність, складність, масштабність і різноманітність,

• інноваційний характер,

• нестандартний життєвий цикл, який може включати тестовий, гарантійний та післягарантійний етапи розробки;

-особливості технологічного процесу виконання ІТ-проектів: 

• колективний характер виконуваних робіт - в процесі виконання ІТ-проектів приймає участь команда висококваліфікованих фахівців, що потребує досконалих підходів до розподілу витрат на оплату праці,

• творчий характер праці виконавців обумовлює складності її нормування, використання сучасних систем організації праці (коворкінг, фріланс) і є основниим фактором оптимізації витрат, 

• тісна взаємодія виконавців ІТ-проектів із замовниками послуг з метою уточнення вимог, контролю бюджету і термінів виконання, що призводить до внесення змін в технічні завдання та зміст рекламних текстів та інш..

Визначені особливості IT-послуг та процесу їх виробництва потребують використання ефективної системи управління на засадах проектного менеджменту, який має значні переваги [2], і в той же час висуває вимоги щодо обліково-аналітичного забезпечення. Вважаємо, що особливості характеру ІТ-продуктів і послуг, технології розробки програмних продуктів, інформаційні потреби проектного менеджменту суттєво впливають на склад витрат, організацію і методику обліку витрат, порядок калькулювання собівартості:

• виробництво ІТ-продуктів і послуг є трудомістким, що обумовлює пріоритетну частку в бюджеті проектів витрат на оплату праці,

• виділення ІТ-проекту як основного об’єкту обліку витрат, а окремого виду продуктів і послуг в якості об’єкту калькулювання,

• організація аналітичного обліку виробничих витрат за замовниками та в розрізі ІТ-проектів, 

• використання позамовного методу обліку витрат і калькулювання собівартості програмних продуктів і ІТ-послуг,

• розподіл спільних витрат на надання послуг-компліментів та обґрунтований вибір бази розподілу,

• розподіл загальних витрат підприємства сфери інформаційних послуг між ІТ-проектами, унікальність характеру яких обумовлює використання часу роботи програмістів як найбільш адекватного драйверу витрат,

• послуги із супроводження та обслуговування ІТ-продуктів мають довготривалий характер, що обумовлює обґрунтування порядку розподілу витрат між звітними періодами і сприятиме достовірному визначення доходів і прибутків підприємств,

• специфічний характер програмних продуктів, яким притаманні ознаки об’єктів авторських прав, обумовлює необхідність чіткого розмежування витрат між продуктами, які мають властивості нематеріальних активів та витратами на надання Інтернет-послуг.

Отже, специфічність сфера інформаційних технологій, впровадження новацій проектного менеджменту, складність і унікальність програмних продуктів, які ідентифікуються як нематеріальні активи, обумовлюють доцільність застосування позамовного методу обліку, формують вимоги щодо деталізації виробничих витрат і потребують нетрадиційних підходів щодо розподілу витрат і калькулювання собівартості ІТ-продуктів і послуг.

Список використаної літератури:

1. Глущенкова А.А. Особливості управління інноваційними проектами у сфері телекомунікацій та інформатизації./ А.А. Глущенкова. // Економіка. Менеджмент. Бізнес.- 2015.-№4 (14). – С. 72-77.

2. Кавєріна С.Ю. Інформаційні технології в управлінні проектами./ С.Ю.Кавєріна, І.О.Башинська.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-10/17-stati-10/1170-kaverina-s-yu-bashinska-i-oдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
30.10.2018 00:14
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
29.10.2018 23:54
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
29.10.2018 23:41
СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
29.10.2018 21:29
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (НА ПРИКЛАДІ ДП «РІВНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»)
29.10.2018 10:02
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В УКРАЇНІ
26.10.2018 13:30
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
24.10.2018 09:22
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.265 сек. / Mysql: 763 (0.232 сек.)