:: ECONOMY :: КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОЮ :: ECONOMY :: КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОЮ
:: ECONOMY :: КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОЮ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОЮ

 
29.05.2018 18:48
Автор: Бойко Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р № 148, затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Воно набуло чинності 5 січня 2018 року, і всі суб’єкти господарювання, в діяльності яких присутні готівкові розрахунки, повинні його правильно використовувати. Державна фіскальна служба України під час проведення перевірок щодо дотримання порядку ведення операцій з готівкою установами/підприємствами застосовує вимоги розділу VI Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні [1].

Контролюючий орган за результатами проведеної перевірки складає акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою, в розділах якого зазначаються виявлені порушення і висновки, виявлені в результаті перевірки. Контролюючий орган під час проведення перевірки: 1) перевіряє виконання установою/підприємством вимог Положення про ведення касових операцій щодо дотримання порядку ведення касової книги та оформлення операцій з приймання та видачі готівки з каси, ведення відповідних касових документів; 2) перевіряє повноту та своєчасність оприбуткування в касах готівкових надходжень, одержаних установою/підприємством (за реалізовану продукцію, продані товари, виконані роботи, надані послуги і за позареалізаційні операції). Готівка, що надходить до кас, повинна своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися. Порядок оприбуткування готівки в касах, у тому числі і під час розрахунків із застосуванням РРО (або РК), визначено в пункті 11 розділу II Положення про ведення касових операцій; 3) визначає наявність самостійно встановленого ліміту каси та його відповідність самостійно здійсненим розрахункам. Сума готівки за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями, у яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача, додається до залишку готівки в касі виключно в день, у якому оформлено зазначені видаткові документи, і надалі зазначена сума не береться для розрахунку понадлімітних залишків готівки; 4) перевіряє обов’язковість забезпечення постійної наявності в касах підприємств у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, що перевіряються, монет для видачі здачі (за винятком тих номіналів монет (банкнот), карбування та випуск в обіг / додатковий випуск в обіг яких припинено Національним банком України); 5) звіряє з банківськими документами всі випадки одержання суб’єктом господарювання значних сум готівки, а за потреби використовує також відповідні дані банків, у яких відкрито його поточні рахунки; 6) перевіряє дотримання установою/підприємством порядку витрачання готівкової виручки (готівки). Виплати готівкою повинні здійснюватися з урахуванням вимог Податкового кодексу України в разі наявності в підприємства податкового боргу; 7) перевіряє дотримання установою/підприємством установленого порядку видачі готівки під звіт (у тому числі на відрядження) та її використання відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій та інших нормативно-правових актів України. Строки та умови видачі готівки під звіт, визначені законодавством України, пунктом 19 розділу II Положення про ведення касових операцій, не повинні порушуватися; 8) перевіряє дотримання суб’єктами господарювання установлених обмежень під час здійснення ними готівкових розрахунків між собою та/або з фізичними особами; 9) перевіряє розрахункові операції суб’єкта господарювання. Під час такої перевірки враховується: що такі готівкові розрахунки можуть здійснюватися протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених пунктом 6 розділу II Положення про ведення касових операцій; що кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується; що зазначені обмеження не стосуються випадків, визначених Положенням про ведення касових операцій. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення готівки до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. 

Організація контролю грошових коштів дуже  трудомісткий процес,  який забирає багато сил і часу. Основний шлях відмови від готівкових розрахунків ― добровільний перехід на повний безготівковий розрахунок. Тим більше, що банки дуже сприяють такій волі підприємств. Для переходу на повний безготівковий розрахунок необхідно:

- в договорах з покупцями товарів (робіт, послуг) прибрати можливість готівкових розрахунків, залишити тільки безготівковий розрахунок;

- при великих обертах за видатковими операціями раціонально використовувати  електронну систему розрахунків “Клієнт-Банк”;

- застосувати у відносинах з банком зарплатний проект. Особливо це зручно при великій кількості найманих осіб;

- використовувати корпоративні картки для керівництва. Видача їх теж не безкоштовна, але цей вид розрахунків дуже зручний швидкістю виконання операцій по витрачанню грошей підприємства;

- застосувати хоча б одну платіжну карту для видача її працівникові або для термінової закупівлі товарів, робіт, послуг.

Список використаних джерел:

1. Постанова Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148, про затвердження «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/document/download.

2. Національний банк України [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/index.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДІАГНОСТИКА ЛІКВІДНОСТІ ПАТ «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»
30.05.2018 11:54
НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ПІДХОДІВ ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»
29.05.2018 12:52
ВИТРАТИ ТА ВИДАТКИ ЯК ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
24.05.2018 21:33
МЕТОДИКА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ЗВІТНОСТІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ЗА ДОПОМОГОЮ АС “Є-ЗВІТНІСТЬ”
24.05.2018 13:28
ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
24.05.2018 11:46
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ
23.05.2018 22:55
ПОНЯТТЯ ВИТРАТ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
22.05.2018 15:37
ПОНЯТТЯ ДОХОДІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
22.05.2018 15:34
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.219 сек. / Mysql: 706 (0.184 сек.)