:: ECONOMY :: ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 
24.05.2018 11:46
Автор: Бєлозьорова Олена Юріївна, викладач вищої категорії, Київський технікум електронних приладів
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

В сучасних умовах інструментарій статистичної бізнес-аналітики знаходить все більш широке застосування в господарській практиці. В окремих сферах управлінської діяльності обґрунтування і прийняття рішень без застосування статистичних методів аналізу не є можливим. Саме до таких сфер належить формування фінансової стратегії підприємства. Остання являє собою генеральний план дій по забезпеченню підприємства грошовими коштами і фінансовими ресурсами. Вона охоплює різні аспекти формування фінансів, їх планування і забезпечення. Безумовно, комплекс аналітичних методів, що застосовуються в ході формування стратегії, повинен максимально забезпечувати рішення всіх висунутих до неї вимог. У цих умовах набувають актуальність різні аспекти застосування аналітичних систем з функціями систематизації, візуалізації і діагностики статистичних даних.

На підставі викладеного, метою даного дослідження є узагальнення сучасних уявлень і аналіз можливостей застосування статистичних методів аналізу для формування фінансової стратегії розвитку підприємства.

Як відомо, фінансова стратегія розвитку є досить складним з технічної точки зору документом, розробка та обґрунтування якого здійснюється в певній послідовності, дотримуючись цілого ряду методологічних принципів і методичних рекомендацій. На кожному етапі формування фінансової стратегії в якості інструментів отримання інформації можуть застосовуватися різні статистичні методи, зокрема, аналізу показників, варіації, трендів, факторного аналізу, статистичної екстраполяції та ряд інших. Підтвердженням тому може служити декомпозиція інструментарію бізнес-аналітики по етапах розробки фінансової стратегії (табл. 1).

Таблиця 1 - Систематизація інструментарію бізнес-аналітики по етапах формування фінансової стратегії підприємства

Економісти особливо підкреслюють, що «при розробці фінансової стратегії необхідно об'єктивно і всебічно врахувати чинники, які надають на неї вплив, це перш за все: діючий фінансово інвестиційний механізм, існуючі умови фінансового ринку та ринкової економіки в цілому; виробничі, маркетингові і фінансові можливості організації »[1]. І тут також криються підстави для застосування інструментів статистичного аналізу. По-перше, всебічному і комплексному вивченню факторів, що впливають на розвиток підприємства, сприяє застосування автоматизованих систем управління ресурсами і процесами. Автоматично накопичуються і постійно оновлюються в системах управління підприємством великі масиви даних, а також доступна деталізована інформація про стан національної і світової економіки, як в цілому, так і в розрізі галузей і ринків. Це забезпечує належну інформаційну основу для застосування сучасних методів статистичного аналізу і сприяє отриманню достовірних відомостей про досліджувані явища. По-друге  «майже все в суспільному житті випливає з рідкісних, але пов'язаних між собою потрясінь і стрибків »[2, с. 21], тому криві нормального розподілу адекватно не відображають значних відхилень фактичних значень досліджуваних явищ від середніх. 

Таким чином методи статистичного аналізу дозволяють виявляти латентні узагальнюючі і незалежні характеристики розвитку досліджуваних явищ і процесів, без винятку на всіх етапах формування фінансової стратегії підприємства.

Список використаних джерел:

1. Барабанова, І.Ю. Цілі і завдання розробки фінансової стратегії на підприємстві / І.Ю. Барабанова // Вісник Університету (Державний університет управління). - 2012. - Т. 3. - № 3. - С. 40-44.

2. Талеб, М.М. Чорний лебідь. Під знаком непередбачуваності / пер з англ. під ред. М. Тюнькін. - М.: Видавництво КоЛибри, 2010. - 528 с.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДІАГНОСТИКА ЛІКВІДНОСТІ ПАТ «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»
30.05.2018 11:54
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОЮ
29.05.2018 18:48
НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ПІДХОДІВ ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»
29.05.2018 12:52
ВИТРАТИ ТА ВИДАТКИ ЯК ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
24.05.2018 21:33
МЕТОДИКА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ЗВІТНОСТІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ЗА ДОПОМОГОЮ АС “Є-ЗВІТНІСТЬ”
24.05.2018 13:28
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ
23.05.2018 22:55
ПОНЯТТЯ ВИТРАТ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
22.05.2018 15:37
ПОНЯТТЯ ДОХОДІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
22.05.2018 15:34
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.435 сек. / Mysql: 1396 (0.352 сек.)