:: ECONOMY :: ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ :: ECONOMY :: ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
:: ECONOMY :: ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 
24.04.2017 10:28
Автор: Зализюк Вікторія Вікторівна, магістр, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Крючкова Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

На сучасному етапі економічного розвитку спостерігається все більше поглиблення взаємозв’язків між різними суб’єктами економічної діяльності незалежно від розмірів, галузевої приналежності, географічного розташування. З’являються нові форми взаємодії між контрагентами, нові послуги. Все це впливає на трансакційні витрати: породжує нові витрати, або сприяє їх зменшенню, відкриває нові форми їх існування. Відповідно виникає необхідність дослідження шляхів зменшення трансакційних витрат, що є важливим етапом для реалізації ефективної організації діяльності підприємств, окремих секторів економіки та держави в цілому.

Одним із механізмів зменшення трансакційних витрат на мікрорівні є вертикальна інтеграція. Це зменшує витрати на одержання інформації, з’являється можливість заощадити витрати на збут, розробку політики ціноутворення, переговори та укладання угод на ринку, а також зекономити завдяки стабільним відносинам купівлі-продажу.

Альтернативою цієї стратегії є інший спосіб співпраці підприємств, що набуває все більшого поширення – створення альянсів. Цей метод зменшує трансакційні витати, дозволяє розподілити витрати на пошук інформації, проведення маркетингових дослідженнь між учасниками альянсу. Важливою особливістю цієї стратегії є те, що підприємства залишаються незалежними і можуть легко вийти чи увійти в альянс.

Ще одним з механізмів зменшення трансакційних витрат є аутсорсинг. «У процесі використання аутсорсингу трансакційні витрати знижуються шляхом передачі окремих внутрішніх операцій незалежним суб’єктам господарювання» [1]. По суті, це перекладання на інших суб’єктів господарювання власних трансакційних витрат, що сприяє підвищенню прибутковості ведення бізнесу.

Одним із шляхів зменшення трансакційних витрат на мезорівні є створення кластерів. «Кластер є чимось середнім між ринком і фірмою. При цьому він позбавлений негативних рис обох цих форм економічних відносин. Оскільки підприємства в структурі кластера утримуються загальними економічними інтересами (підвищення ефективності діяльності завдяки синергії, яка виникає всередині кластера), в ньому зменшується рівень ентропії, що супроводжує процес обміну на ринку, а, отже, зменшуються трансакційні витрати» [2].

На макрорівні мінімізація трансакційних витрат традиційно розглядається як імператив економічної політики  і цільова функція інститутів.

Механізмом, що здійснює вплив на трансакційні витрати на рівні держави є інформатизація суспільства. Інформатизація країн створює умови для їх відповідного позиціонування у світі та налагодження міждержавних зв’язків.

Окрім того значного поширення набув такий механізм, як система електронної податкової звітності. Так, наприклад, «кардинальне рішення про переведення платників на практично стовідсоткове подання звітності в електронному вигляді через інтернет дозволило податковим службам кожної з країн Балтії  сформувати багаторічну історію своїх платників.  Зараз це неабияк сприяє здійсненню оперативного та якісного взаємообміну необхідними даними як у межах країни, так і на території Єврозони» [3].  

Одним із найбільш успішних і цікавих для України є приклад Грузії. «Ця країна за остання десять років створила повністю електронну податкову систему, до того ж податкова і митна служба були поєднані, а з 28-ми податків залишили лише 6. У кожного платника в Грузії є електронна податкова облікова картка та електронний кабінет, в якому відображається вся інформація: декларації, податки, штрафи і пені. Оскільки з системою домовитись не можна, на відміну від інспектора, неможливою стає корупція і бюрократія» [4].

Також ефективним шляхом зменшення трансакційних витрат, що може реалізувати держава є впровадження електронної системи реєстрації компаній. Це позбавляє підприємців і чиновників від паперової роботи і скорочує час реєстрації бізнесу. 

«Прикладом впровадження електронної системи реєстрації компанії є Естонія, яка створила найпрогресивнішу європейську модель електронної держави. Це дозволило урізати до мінімуму адміністративні витрати, скоротивши час, необхідний для реєстрації, з п’яти днів до двох годин» [4]. Зараз в Естонії через систему електронної реєстрації реєструється майже 100% поданих на розгляд документів.

Матеріал досліджений нами є орієнтиром при оцінці трансакційних витрат України, та аналізі здійснених урядом кроків для зменшення трансакційних витрат, їх результативності, та можливості використання інших механізмів.
Список використаних джерел:

1.  Шепеленко О. В. Вплив аутсорсингу на трансакційні витрати суб’єктів господарювання / О. В. Шепеленко, О. М. Лизунова. - Торгівля і ринок України: тематичний збірник наукових праць. – Донецьк: Дон-НУЕТ, 2010. – Випуск 29. – С.160-166.

2.  Алтухова Н. В. Виробничі кластери в контексті інституціональної економіки /   Н. В. Алтухова // Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. – 2012. - №6. – С.85-87.

3.  Трофименко О. Г. Деякі аспекти інформатизації податкової служби України / О. Г. Трофименко, Н. І. Логінова // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса:Юридична література, 2012. – №65. – С.379-384.

4.  Трофименко О. Г. Аналіз світового досвіду впровадження систем електронної податкової звітності / О. Г. Трофименко // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №8. – С.159-162.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
FUNDAMENTAL WAYS OF IMPROVEMENT OF ENTERPRISES QUALITY AND COMPETITIVENESS OF OIL AND GAS COMPLEX OF UKRAINE
27.03.2017 13:55
ПРОБЛЕМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
27.03.2017 13:07
КРАУДФАНДИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
26.04.2017 20:16
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
26.04.2017 19:32
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
25.04.2017 20:30
ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКА ДЛЯ ОЦІНКИ ПОТУЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
25.04.2017 20:01
РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ
25.04.2017 19:39
RENEWABLE ENERGY SUPPORT IN GERMANY
25.04.2017 19:02
РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ
25.04.2017 18:50
DEVELOPMENT TRENDS OF ENTERPRISES AND NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT
20.04.2017 12:35
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.210 сек. / Mysql: 763 (0.183 сек.)