:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 16

Термін подання матеріалів

26 вересня 2019

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 
27.03.2017 13:07
Автор: Машлій Галина Богданівна, кандидат економічних наук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Голуб Тетяна Василівна, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Біржі відносяться до надзвичайно важливих інституцій ринкової інфраструктури, адже їх діяльність є невід’ємним елементом економічної системи будь-якої країни з ринковою економікою. Незважаючи на те, що динаміка деяких показників вітчизняної біржової діяльності є позитивною, даний ринковий механізм все ще перебуває на початковій стадії свого становлення.  У порівнянні з іншими країнами Україна не тішить нас значними досягненнями у сфері біржової діяльності, що також стримує  подальший  розвиток і позабіржової торгівлі. Якщо зважати на значну роль бірж як ринкового механізму, то на сьогоднішній день розв’язання вже існуючих проблем їх функціонування є важливим науково-практичним завданням. Хоча розвитку біржової діяльності в Україні  виявляється певна увага, вона є недостатньою. Поряд з існуючими раніше проблемами з’являються нові.

Проаналізувавши проблематику біржової діяльності в Україні, можна зробити висновок, що існує тенденція до штучного роздування чисельності бірж. За даними Державної служби статистики України, на 1 січня 2015 року в нашій країні було зареєстровано 555 бірж (без урахування фондових бірж та їх філій) [1]. Незважаючи на таку величезну кількість бірж, що не характерне для країн з розвинутою ринковою економікою, реально функціонуючими є лише частина з них, проте і вони не відіграють значної ролі у вітчизняній економіці.

Основними проблемами біржової діяльності в Україні на даний час є: надто незначна частка організованого ринку та здійснення більшості операцій з біржовим товаром в рамках позабіржового сектору;  порівняно незначні обсяги діяльності не дають змогу забезпечити ефективне та прозоре ціноутворення, а відповідно це зумовлює неможливість адекватної оцінки реальних біржових активів їх покупцями;  низький рівень ліквідності біржової торгівлі, що, зокрема, зумовлено відсутністю ефективної системи  біржового клірингу; недостатня ефективність нормативно-правового регулювання (значна кількість регулятивних актів не відповідають міжнародним стандартам, що зумовлює потребу їх вдосконалення);  недостатня  прозорість ринку, а також обмеженість вільного доступу до біржової інформації;  відсутність біржової культури, недостатній рівень обізнаності суспільства щодо ролі та особливостей біржового механізму, що негативно впливає на розвиток біржової діяльності в нашій країні. Так, через низький рівень інформованості населення щодо біржової діяльності фондовий ринок не розглядається домогосподарствами як інструмент розміщення заощаджень.

Більшість з наявних проблем функціонування цієї ринкової інституції можна розв’язати тільки при умові адекватності державного регулювання, підвищення прозорості укладення угод, розвитку строкового ринку. Це дозволить вдосконалити біржову діяльність в Україні та наблизити її до міжнародного рівня розвитку.
Список використаних джерел:

1. Статистичний бюлетень Державної служби статистики України «Кількість бірж». -  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//ukrstat.gov.ua.

2. Сухітра А. М. Біржова торгівля в Україні: проблеми становлення та розвитку [Електронний ресурс] /А. М. Сухітра, І. М. Сегидін. – Режим доступу: 

http://www.rusnauka.com/8_NND_2010/Economics/60579.doc.htm.

3. Пластун О. Л. Проблеми біржової діяльності в Україні та варіанти їх вирішення / О. Л. Пластун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2013. – Вип. 37. – С. 134-139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pprbsu_2013_37_16.pdf

4. Томчук О.В.  Сучасний стан, особливості функціонування та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні /О.В. Томчук// Збірник наукових праць ВНАУ. – 2013. – №4 (81). – с. 247-260.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
FUNDAMENTAL WAYS OF IMPROVEMENT OF ENTERPRISES QUALITY AND COMPETITIVENESS OF OIL AND GAS COMPLEX OF UKRAINE
27.03.2017 13:55
КРАУДФАНДИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
26.04.2017 20:16
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
26.04.2017 19:32
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
25.04.2017 20:30
ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКА ДЛЯ ОЦІНКИ ПОТУЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
25.04.2017 20:01
РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ
25.04.2017 19:39
RENEWABLE ENERGY SUPPORT IN GERMANY
25.04.2017 19:02
РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ
25.04.2017 18:50
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
24.04.2017 10:28
DEVELOPMENT TRENDS OF ENTERPRISES AND NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT
20.04.2017 12:35
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.120 сек. / Mysql: 605 (0.085 сек.)