:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 
27.03.2017 13:07
Автор: Машлій Галина Богданівна, кандидат економічних наук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Голуб Тетяна Василівна, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Біржі відносяться до надзвичайно важливих інституцій ринкової інфраструктури, адже їх діяльність є невід’ємним елементом економічної системи будь-якої країни з ринковою економікою. Незважаючи на те, що динаміка деяких показників вітчизняної біржової діяльності є позитивною, даний ринковий механізм все ще перебуває на початковій стадії свого становлення.  У порівнянні з іншими країнами Україна не тішить нас значними досягненнями у сфері біржової діяльності, що також стримує  подальший  розвиток і позабіржової торгівлі. Якщо зважати на значну роль бірж як ринкового механізму, то на сьогоднішній день розв’язання вже існуючих проблем їх функціонування є важливим науково-практичним завданням. Хоча розвитку біржової діяльності в Україні  виявляється певна увага, вона є недостатньою. Поряд з існуючими раніше проблемами з’являються нові.

Проаналізувавши проблематику біржової діяльності в Україні, можна зробити висновок, що існує тенденція до штучного роздування чисельності бірж. За даними Державної служби статистики України, на 1 січня 2015 року в нашій країні було зареєстровано 555 бірж (без урахування фондових бірж та їх філій) [1]. Незважаючи на таку величезну кількість бірж, що не характерне для країн з розвинутою ринковою економікою, реально функціонуючими є лише частина з них, проте і вони не відіграють значної ролі у вітчизняній економіці.

Основними проблемами біржової діяльності в Україні на даний час є: надто незначна частка організованого ринку та здійснення більшості операцій з біржовим товаром в рамках позабіржового сектору;  порівняно незначні обсяги діяльності не дають змогу забезпечити ефективне та прозоре ціноутворення, а відповідно це зумовлює неможливість адекватної оцінки реальних біржових активів їх покупцями;  низький рівень ліквідності біржової торгівлі, що, зокрема, зумовлено відсутністю ефективної системи  біржового клірингу; недостатня ефективність нормативно-правового регулювання (значна кількість регулятивних актів не відповідають міжнародним стандартам, що зумовлює потребу їх вдосконалення);  недостатня  прозорість ринку, а також обмеженість вільного доступу до біржової інформації;  відсутність біржової культури, недостатній рівень обізнаності суспільства щодо ролі та особливостей біржового механізму, що негативно впливає на розвиток біржової діяльності в нашій країні. Так, через низький рівень інформованості населення щодо біржової діяльності фондовий ринок не розглядається домогосподарствами як інструмент розміщення заощаджень.

Більшість з наявних проблем функціонування цієї ринкової інституції можна розв’язати тільки при умові адекватності державного регулювання, підвищення прозорості укладення угод, розвитку строкового ринку. Це дозволить вдосконалити біржову діяльність в Україні та наблизити її до міжнародного рівня розвитку.
Список використаних джерел:

1. Статистичний бюлетень Державної служби статистики України «Кількість бірж». -  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//ukrstat.gov.ua.

2. Сухітра А. М. Біржова торгівля в Україні: проблеми становлення та розвитку [Електронний ресурс] /А. М. Сухітра, І. М. Сегидін. – Режим доступу: 

http://www.rusnauka.com/8_NND_2010/Economics/60579.doc.htm.

3. Пластун О. Л. Проблеми біржової діяльності в Україні та варіанти їх вирішення / О. Л. Пластун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2013. – Вип. 37. – С. 134-139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pprbsu_2013_37_16.pdf

4. Томчук О.В.  Сучасний стан, особливості функціонування та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні /О.В. Томчук// Збірник наукових праць ВНАУ. – 2013. – №4 (81). – с. 247-260.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
FUNDAMENTAL WAYS OF IMPROVEMENT OF ENTERPRISES QUALITY AND COMPETITIVENESS OF OIL AND GAS COMPLEX OF UKRAINE
27.03.2017 13:55
КРАУДФАНДИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
26.04.2017 20:16
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
26.04.2017 19:32
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
25.04.2017 20:30
ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКА ДЛЯ ОЦІНКИ ПОТУЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
25.04.2017 20:01
РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ
25.04.2017 19:39
RENEWABLE ENERGY SUPPORT IN GERMANY
25.04.2017 19:02
РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ
25.04.2017 18:50
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
24.04.2017 10:28
DEVELOPMENT TRENDS OF ENTERPRISES AND NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT
20.04.2017 12:35
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.200 сек. / Mysql: 651 (0.15 сек.)