:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «АВ-ТЕЛ» :: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «АВ-ТЕЛ»
:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «АВ-ТЕЛ»
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «АВ-ТЕЛ»

 
14.06.2016 14:33
Автор: Ніколаєва Вікторія Василівна, старший викладач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Баштова Ольга Андріївна, студентка напряму підготовки «Маркетинг», Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Одним з найважливіших аспектів діяльності підприємства, є не тільки виробити якісний товар, але й  вигідно його продати. Організація збутової діяльності дає підприємству упевненість в отриманні доходу.

Термін «збут» можна розглядати як в широкому так й в вузькому розумінні. Збут у широкому сенсі – це всі операції від створення продукту на підприємстві до моменту отримання коштів за цей продукт від покупця: організація перевезення, складування, підтримка запасів, доопрацювання, просування до оптових і роздрібних торгових ланок, передпродажна підготовка, пакування й продаж. Збут у вузькому сенсі — трактується як процес особистого спілкування продавця й споживача, який потребує знань, досвіду і певного рівня торгової обізнаності та спрямований на одержання прибутку. 

У наукових виданнях відомих українських науковців висвітлені теоретичні і практичні точки зору на організацію збутової діяльності підприємств. Визначено, що автори більшості з цих робіт радять будувати організаційні структури управління збутом для підприємств, спираючись на маркетингову концепцію.

Вагомий внесок до дослідження збутових процесів і структур у наш час зробила  А.Г. Кальченко, яка змістовно відобразила функції збуту товарів в стратегічному (вибір стратегії охоплення ринку, розвиток розподільної мережі і налаштування системи руху товару) і тактичному вимірах (дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища компанії, прогнозування, організацію та стимулювання збутової мережі) [1]. 

Збутову діяльність підприємства доречно скерувати на: отримання підприємницького повсякденного прибутку, а також забезпечення гарантій його отримання в майбутньому; максимальне задоволення платоспроможного попиту покупців; довготривалу ринкову стійкість; створення позитивного іміджу підприємства на ринку[2].

Організаційна структура управління збутом - це сукупність управлінських та виробничих підрозділів, які організовують та здійснюють комплекс збутових функцій з доведення готової продукції споживачам відповідно до їх вимог[3].

Об’єктом дослідження є процес організації збутової діяльності ПП «АВ-ТЕЛ» та формування ефективної збутової політики. Основнi напрямки дiяльностi ПП «АВ-ТЕЛ» є роздрiбна та оптова реалiзація мобiльних термiналiв та аксесуарiв до них, надання послуг щодо пiдключення до мобiльного зв’язку, реалiзацiя передплачених послуг. 

Одна з складових успіху фірми на ринку - це чітка організаційна структура і грамотний розподіл обов’язків і функцій між співробітниками. Організаційна структура ПП «АВ-ТЕЛ» відповідає справжньому положенню і існуючим цілям. У організації відсутні процедури участі персоналу в ухваленні якого-небудь управлінського рішення. Аналіз ефективності існуючої організаційної структури ПП «АВ-ТЕЛ» довів, що треба приділяти увагу здійсненню процесу перетворення збутової діяльності в невід’ємну частину єдиної маркетингової політики фірми. 

ПП «АВ-ТЕЛ» було побудовано рейтинг брендів за переглядами мобільних телефонів та за переглядами цін мобільних телефонів, які пропонуються в магазинах фірми. Лідером продаж є Lenovo (40%), на другій позиції перебуває Apple iPhone (17%), на третій позиції - Samsung (14%).

Для підвищення рівня ефективності збутової діяльності магазинів ПП «АВ-ТЕЛ» пропонуються наступні рекомендації:

1. Створити оптимальний й стійкий асортимент мобільних телефонів та аксесуарів, що відповідає запитам споживачів.

2. Використовувати сучасні технології продажу й обслуговування покупців, що забезпечують належний рівень торговельного сервісу.

3. Надання в асортименті ПП «АВ-ТЕЛ» торговельних і сервісних послуг, спрямованих на задоволення запитів споживачів.

4. Керівництву ПП «АВ-ТЕЛ» необхідно постійно працювати над проблемами професійної етики й етикету обслуговуючого персоналу, що здійснює процес продажу й обслуговування покупців.

5. Працівникам ПП «АВ-ТЕЛ» більше уваги треба привертати викладенню мобільних телефонів та аксесуарів на вітринах магазинів.

Правильна організація і управління збутовою діяльністю дозволить підвищити ефективність роботи власного підприємства, в наслідок чого отримати більш високий дохід. Збутовій діяльності повинно приділятися якомога більше уваги. На кожному підприємстві має бути добре організована служба збуту, яка займатиметься шляхами просування власної продукції на ринки.
Список використаних джерел:

1. Лагоцька Н.З. Уточнення змісту та актуальні принципи збутової політики збутової політики підприємства  / Н.З. Лагоцька // Бізнес інформ – 2014. - №5 - С. 302-305.

2. Митрохіна Ю.П. Стратегічний підхід до управління збутом підприємств в умовах маркетингової орієнтації / Ю.П. Митрохіна // Торгівля і ринок України. — Донецьк: ДонДУЕТ,2006. — С. 71—79.

3. Абрамович І. А. Методичні підходи оцінки ефективності збутової діяльності переробних підприємств / І. А. Абрамович //Агросвіт. - 2014. -№ 4. - С. 25-28. [ Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_4_6 допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ В МЕНЕДЖМЕНТІ
30.06.2016 10:12
ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
15.06.2016 15:44
МОТИВАЦІЯ І МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
15.06.2016 15:40
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
14.06.2016 14:54
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
14.06.2016 14:05
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СПЕЦЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»
06.06.2016 12:38
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ ЯК РІЗНОВИД МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
01.07.2016 17:38
МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
01.07.2016 12:29
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.221 сек. / Mysql: 763 (0.187 сек.)