:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СПЕЦЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СПЕЦЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СПЕЦЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СПЕЦЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

 
06.06.2016 12:38
Автор: Бойченко О.В., студент 4 курсу факультету міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Успішна підприємницька діяльність за будь-яких умов потребує ефективного управління. Коли компанія виходить на зовнішній ринок, якісне та поетапне управління міжнародною маркетинговою діяльністю допомагає досягти ефективної та прибуткової діяльності підприємства. 

Теоретичні основи, принципи і проблематику міжнародної маркетингової діяльності досліджували українські вчені, серед яких: А. В. Бєлікова, П. Н. Орлов, В. І. Рожко, О. В. Птащенко, Т. В. Шталь, Т.М. Мельник, О.П. Луцій, В.Л. Пілюшенко, Т.І. Прітиченко, В.Д. Рогожин, С.В. Смерічевський, Т.М. Циганкова, Т.І. Чаюн, П.А. Черномаз. 

Міжнародна маркетингова діяльність є реалізацією міжнародного маркетингу на практиці, а саме – діяльність, пов'язана із реалізацією функцій маркетингу (маркетингові дослідження, організація маркетингу, збут, ціноутворення, товарна політика, розробка стратегій і планів маркетингу, просування товару, маркетингова розвідка і т.д.) з метою створення попиту і формування стабільного прибутку підприємства.

Центральна завдання управління міжнародним маркетингом – вироблення всеосяжної стратегії і форми організації фірми, що сприяють досягненню її цілей і завдань[2, c. 370].

Ефективність маркетингового управління цілком повністю залежить від здатності управлінського апарату створити розуміння тенденцій економічних процесів у всіх підрозділах підприємства і впровадити ефективні рішення у діяльності всього підприємства.

Комплексні економічний, фінансовий аналізи та аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Спецелеватормлинмаш» показали, що  підприємство має певні проблеми у своїй діяльності, а саме – відсутність інвестування, нестабільність фінансових показників, що свідчить про значні коливання у діяльності компанії, при детальному аналізі показників ліквідності стає зрозумілим високі ризики компанії щодо несплати зобов’язань будь-якого типу. Тобто, компанія потребує значних змін у фінансовому управлінні та розвитку фінансової діяльності. 

Необхідним для ТОВ «Спецелеватормлинмаш» є проведення комплексу реформування міжнародної маркетингової діяльності, через відсутність маркетингового комплексу як працюючої єдиної цілісної системи, адже загальний аналіз ефективності міжнародної маркетингової діяльності показав, що проведені маркетингові заходи не дають жодного позитивного результату, тобто існуюча маркетингова програма є недіючою та не приносить жодного результату. Таким чином, можна зробити висновок, про необхідність повного реформування маркетингового комплексу підприємства.

На основі проведених аналізів було запропоновано певні заходи, щодо вдосконалення системи управління міжнародною маркетинговою діяльністю на підприємстві, а саме:

необхідно сформувати відділ маркетингу, що буде охоплювати усі аспекти маркетингової діяльності і міжнародної маркетингової діяльності у тому числі, буде доцільним за наявності на підприємстві вільних коштів на розширення штату співробітників та реорганізації структури управління, а саме передання функцій деяких діючих підрозділів новому відділу маркетингу.

застосувати систему аутсорсингу на підприємстві, адже аутсорсинг є інструментом, що дозволяє оптимізувати роботу внутрішньої управлінської системи, а також налагодити виробничі на збутові процеси, що є необхідним на ТОВ «Спецелеватормлинмаш» для ефективної діяльності. Було розраховано прогнозовану ефективність цього заходу на основі розрахованих даних да даних, отриманих методом експертної оцінки. За результатами розрахунків застосування аутсорсингу є ефективним для даного підприємства.

Також доцільним є збільшення кількості зарубіжних партнерів з орієнтацію на країни Європи; необхідно чітко формувати маркетингові стратегії на зовнішніх ринках; за умови наявності коштів, доцільним було б розширити штат працівників, безпосередньо пов'язаний з експортною діяльністю.

Отже, ТОВ «Спецелеватормлинмаш» має певні труднощі у своїй діяльності, але це підприємство є унікальним, бо представляє свою патентовану технологію на вітчизняному та світовому ринках і його продукції немає аналогів. При ретельному управлінні підприємством та його міжнародною маркетинговою діяльністю, ТОВ «Спецелеватормлинмаш» матиме великі перспективи на світовому ринку сільськогосподарської техніки.
Список використаних джерел:

1. БалановськаТ.І. Управління маркетинговою діяльністю на агропродовольчому ринку [Текст] / Т.І. Балановська, О.П. Гогуля // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип.154, Ч.1. – С. 368-373.

2. Панчук А. С.Стратегічне маркетингове управління комерційною діяльністю підприємств /А. С. Панчук; Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2009. – 19с.

3. ЦиганковаТ.М. Оцінка розвитку маркетингової діяльності українських експортерів[Текст] / Т. М. Циганкова// Маркетинг в Україні. – 2014. – №3. – С. 40– 45.

4. Шталь Т. В. Управління процессами взаємодії підприємств у каналах збуту в умовах глобалізації [Текст] :монографія / Т. В. Шталь, Н. Л. Савицька, Ю. Б. Доброскок ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків :Лідер, 2015. - 200 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 174-191. - 300 экз. - ISBN 978-966-2732-42-9

________________________

Науковий керівник: Шталь Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор, Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецядопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ В МЕНЕДЖМЕНТІ
30.06.2016 10:12
ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
15.06.2016 15:44
МОТИВАЦІЯ І МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
15.06.2016 15:40
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
14.06.2016 14:54
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «АВ-ТЕЛ»
14.06.2016 14:33
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
14.06.2016 14:05
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ ЯК РІЗНОВИД МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
01.07.2016 17:38
МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
01.07.2016 12:29
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.290 сек. / Mysql: 763 (0.252 сек.)