:: ECONOMY :: СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 56  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ УКРАЇНИ

 
21.01.2015 14:23
Автор: Лепьохін Олександр Васильович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами Запорізького національного університету; Васильков Михайло Романович, ОКР «магістр» зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» Запорізького національного університету
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Економічна безпека банку є інтегральною категорією, що визначається як стан, за якого при найбільш ефективному використанні ресурсів реалізуються його основні інтереси, забезпечуються стабільність функціонування, фінансово-комерційний успіх, прогресивний розвиток, гарантується захист фінансового та кадрового потенціалу від усіх видів загроз, а також здатність миттєво реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовищ, що забезпечує конкурентну перевагу на ринку банківських послуг, зумовлену відповідністю потенціалу й організаційної структури банку його стратегічним цілям і завданням [3].
На сьогодні немає єдиного підходу до визначення загроз економічній безпеці банку. Більшість науковців пропонують власні класифікації таких загроз, однак найбільш вдалим є поділ загроз на зовнішні (з боку клієнтів, партнерів, конкурентів, держави тощо) та внутрішні (з боку власників, адміністрації, менеджерів, спеціалістів, неформальних груп та ін.) [1].
Аналіз та систематизація наукової літератури дали змогу визначити найбільш характерні загрози економічній безпеці банку. Так, до внутрішніх загроз було віднесено: недосконалість організації системи фінансового менеджменту в банку; неефективність проведення основних банківських операцій; недотримання банком показників ліквідності; зловживання та некомпетентність службовців банку; слабкість маркетингової політики банку; неефективна система фінансового моніторингу; наявність каналів витоку інформації з банку; низький рівень капіталізації банків; низький рівень залучення іноземної валюти і готівки у національній валюті, що знаходиться у населення, тощо.
До зовнішніх загроз – несприятливі макроекономічні умови, ринкові ризики та глобальні банківські кризи; відсутність стабільності податкової, кредитної та страхової політики; низький рівень довіри до банків; конкуренція у банківському середовищі; недостатня фінансова стійкість банківського сектору; недосконалість банківського нагляду та регулювання; високий ступінь залежності банків від зовнішніх джерел фінансування; значні коливання курсу національної валюти відносно інших валют; відкритість (доступність) міжбанківського ринку; волатильність цін на енергоресурси; політична та геополітична нестабільність; негативні зміни процентних ставок; високий рівень проблемності активів; можливість знецінення майна, що перебуває як забезпечення за кредитними операціями банків (зокрема, через падіння цін на ринку нерухомості, кризу окремих галузей економіки тощо); участь банківської системи у тіньовій діяльності та її криміналізація; недостатнє законодавче врегулювання банківської діяльності; недостатній контроль за діяльністю комерційних банків з боку Національного банку України тощо [2].
В умовах посилення макроекономічної нестабільності, зростання зовнішніх та внутрішніх загроз економічна безпека банку є важливим інструментом реалізації його інтересів та пріоритетних цілей, нарощування потенціалу для кількісного та якісного зростання, зміцнення позицій на ринку банківських послуг, забезпечення нормального функціонування та сталого розвитку.

Список використаної літератури:
1. Васильчак С.В. Економічна безпека банків та методи її забезпечення / С.В. Васильчак, Р.Ю. Моцьо // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 287–293.
2. Економічна безпека суб’єктів підприємництва : навч. посібник / М.І. Зубок, В.С. Рубцов, С.М. Яременко та ін. – К., 2012. – 226 с.
3. Штаєр О.М. Удосконалення механізму управління безпекою банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.М. Штаєр. – Харків, 2013. – 22 с.

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
27.11.2014 20:33
ПЕРЕШКОДИ В КРЕДИТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
27.11.2014 20:19
ПРОБЛЕМИТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ
25.11.2014 22:09
ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ШАРПА ТА СОРТІНО В ОЦІНЮВАННІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ
25.11.2014 13:39
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
11.11.2014 21:27
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.561 сек. / Mysql: 706 (0.504 сек.)