:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ

 
25.11.2014 22:09
Автор: Гувернат Анастасія Василівна, студентка Київського фінансово-економічного коледжу НУДПС України
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Фондова біржа являє собою певним чином організований ринок, на якому власники цінних паперів роблять через членів біржі, що виступають як посередників, угоди купівлі-продажу фінансових активів. Відповідно до сформованої у світі практики фондова біржа є центральною ланкою фондового ринку.
На сьогоднішній день в Україні функціонують 11 фондових бірж, найбільшими серед них є Перша Фондова Торговельна Система (ПФТС), ВАТ “Українська біржа”, ЗАТ “Українська фондова біржа”, ЗАТ “Українська Міжнародна Фондова Біржа [1].
Фондові біржі України є не досконалими і знаходяться у стані розвитку. Багаторічна криза в економіці, сертифікатна приватизація, вкрай низький рівень доходів переважної більшості населення ніяк не сприяли розвитку біржової торгівлі цінними паперами і самих фондових бірж зокрема. І хоча фондові біржі активно брали участь у процесах грошового етапу приватизації, їм не вдалося організувати в собі значний, стійкий і ліквідний вторинний ринок корпоративних цінних паперів.
Не вирішені проблеми і питання функціонування фондових бірж можна згрупувати в такі основні групи:
-  відсутність єдиної налагодженої моделі діяльності фондових бірж;
-  відсутність ефективної національної депозитарної системи;
-  обмеженість фінансових інструментів, що використовуються фінансовими посередниками та низький ступінь використання похідних цінних паперів;
- низький рівень інформованості населення з питань функціонування фондового ринку;
-  високий ступінь тіньової економічної діяльності та політичного втручання[3].
Для вирішення існуючих проблем необхідно здійснити цілу низку завдань:
1. Збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку шляхом: суттєвого розширення пропозиції цінних паперів з високими інвестиційними характеристиками; удосконалення засад функціонування боргового ринку та запровадження нових видів інструментів; покращення інформаційної прозорості фондового ринку України.
2. Удосконалення ринкової інфраструктури та забезпечення її надійного й ефективного функціонування шляхом: консолідації інформаційної та технологічної біржової системи фондового ринку; модернізації депозитарної системи України; підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку.
3. Удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду на фондовому ринку та захисту прав інвесторів шляхом: підвищення ефективності державного регулювання фондового ринку; збільшення можливостей регулятора; удосконалення саморегулювання на ринку цінних паперів; популяризації фондового ринку.
 4. Податкове та валютне стимулювання подальшого розвитку фондового ринку України шляхом: формування сприятливого податкового клімату для учасників фондового ринку; удосконалення та оптимізації режиму валютного регулювання операцій із цінними паперами в Україні [2].
Отже, можна стверджувати, що проблема забезпечення високого розвитку фондових бірж України є особливо актуальною. Її вирішення потребує розроблення програми державної підтримки фондового ринку з урахуванням зарубіжного досвіду та національних особливостей.

Список використаних джерел:
1.Веб-сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Режим доступу: //http:// www.ssmsc.gov.ua.
2.Огородник В. Фондовий ринок України: аналіз проблем, особливостей та напрямів розвитку / В.Огородник // Економіст. – 2008. – №8. – с. 31-33
3. Назарчук М. Фондові біржі на ринку цінних паперів України: проблеми й перспективи розвитку/ М.Назарчук. - Донецьк: Південно-Схід, Лтд, 2010. -140с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
27.11.2014 20:33
ПЕРЕШКОДИ В КРЕДИТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
27.11.2014 20:19
ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ШАРПА ТА СОРТІНО В ОЦІНЮВАННІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ
25.11.2014 13:39
СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ УКРАЇНИ
21.01.2015 14:23
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
11.11.2014 21:27
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.312 сек. / Mysql: 706 (0.279 сек.)