:: ECONOMY :: ПЕРЕШКОДИ В КРЕДИТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ПЕРЕШКОДИ В КРЕДИТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ПЕРЕШКОДИ В КРЕДИТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 56



  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПЕРЕШКОДИ В КРЕДИТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
27.11.2014 20:19
Автор: Вдовенко Л.О., кандидат економічних наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет; Лесик В.Р., студентка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
На сучасному етапі ефективне використання аграрного потенціалу України гальмується через недостатній обсяг фінансових ресурсів у сільськогосподарських виробників. Специфіка сільського господарства полягає в його високій кредитомісткості. Однак потреба галузі у кредитних ресурсах не задовольняється в повному обсязі.[3.]
Перешкодами в отримані кредиту часто виступає низька кредитоспроможність підприємств, високі відсоткові ставки, низька рентабельність та брак ліквідної застави. Але без забезпечення доступу до довгострокових кредитних ресурсів на прийнятних умовах сільгоспвиробники матимуть проблеми з капіталовкладеннями, необхідними для оновлення техніки, будівництва нових об'єктів, впровадження інноваційних технологій тощо.[4.]
На нашу думку проблемами кредитного забезпечення аграрного сектору економіки є обмеженість доступу до кредитних ресурсів малого і середнього агробізнесу; складність процедур одержання кредитів, неможливість надання в заставу земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав оренди на них.
Питання кредитування підприємств АПК розглядає в своїх працях ряд вчених, зокрема В.М. Алексійчук, І.М. Барановський, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем'яненка, О.О. Непочатенко, та інші.
Більшість підприємців і банкірів основною перешкодою активізації кредитування сільського господарства сьогодні вважають проблему ліквідної застави.
Останнім часом це питання почало  вирішуватись шляхом застави особистого майна власників господарства, і хоча його вартість найчастіше не покриває сам кредит, проте це є ефективним стимулом для повернення кредиту. Застава особистого майна керівників підприємства широко використовується в інших, розвинутих, країнах, однак в Україні поки що або самі підприємці не хочуть ризикувати власним майном, або банки відмовляються зі зрозумілих причин брати в заставу будинки, якщо в них прописані діти [1, c. 93].
На сьогодні практично усі галузі економіки України, у т.ч. і сільське господарство, потерпають від недолугих, у порівнянні із розвинутими країнами світу, умов кредитування реального сектора. Насправді, якщо у США середня кредитна ставка  становить 3,25%, у Франції – 3,43%, у Німеччині – 3,94%, у Канаді – 3%, то в Україні середньозважена ставка за кредит для підприємств АПК становить 19 % . [5.]
Вкрай необхідним у сучасних умовах взаємовідносин аграрних підприємств та банківського сектору є процес здешевлення кредитів, адже пільгові кредити в середньому становлять 60 % загального обсягу. Середня відсоткова ставка, що компенсується за рахунок бюджетних коштів, становить приблизно 10,9 %. Обсяг пільгового кредитування істотно залежить від обсягу коштів, передбачених державним бюджетом на пільгове кредитування, а цей показник має тенденцію непостійності та зменшення. Так, в 2011 р. фінансова підтримка держави підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів склала 626 млн. грн, що склало 11,5 % від загального обсягу видатків Міністерства аграрної політики та продовольства України  на розвиток АПК. У 2012 р. даний показник знизився у 2 рази – до 378,8 млн.грн (6,5 % від загального обсягу фінансування).
Отже, частка коштів бюджету, яка виділяється на здешевлення кредитів, має стійку тенденцію до скорочення  [8; 9].
Кредитоспроможність агроформувань знаходиться на низькому рівні, майже 40 % підприємств аграрного сектору в 2011 р. залишаються збитковими, темпи розвитку низькі та нестабільні.
За такої вартості кредитних ресурсів в Україні, рівень прибутковості у сільському господарстві, де період обороту капіталу становить майже один рік, має бути надзвичайно високим, щоб разом із забезпеченням виконання зобов’язань перед банками, ще й накопичувати хоча б якісь резерви для підтримання власного існування, не кажучи вже про  розширення виробництва.[6.]
На жаль, при досягнутій рентабельності сільського господарства на рівні: 2010 р – 21,1%, 2011 р. – 27%, 2012 р. – 20,5% сільгосппідприємства змушені працювати практично лише на покриття процентів за кредитами.[7.]
Отже, банківське кредитування все ще не відіграє належної ролі у фінансуванні агропромислового виробництва, про що свідчать недостатні обсяги кредитних вкладень банків в сільське господарство. Розвиток кредитних відносин сільськогосподарських підприємств з комерційними банками великою мірою залежить від підвищення їх кредитоспроможності та наявності ліквідного забезпечення кредитів. Головними напрямами щодо вдосконалення механізму кредитування сільськогосподарських підприємств є комплекс заходів з боку держави та банківської системи, направлених на створення сприятливих умов, за яких зростання ефективності агропромислової галузі виробництва та економічний розвиток країни в цілому.

Список використаних джерел:
1. Аранчій В.І. Кредит у системі фінансового забезпечення інвестиційного розвитку аграрних підприємств / В. І. Аранчій, О. П. Зоря, І. І. Петренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 4. – С. 120–124.
2. Бодак Г.І. Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарського виробництва/ Г.І. Бодак/ / Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — Вин. 22.6.'—С. 164-169.
3. Гудзь О.Є. Кредитування сільськогосподарських виробників під заставу земель сільськогосподарського призначення: проблеми та перспективи/ О.Є.Гудзь/ / Економіка АПК. — 2007. — №1. — С. 84-88.
4. Коробейников М. Сельское хозяйство Дании и его правовая модель/ М. Коробейников // Международный сельскохозяйственный журнал. 2005. — №5. — С. 13—15.
5. Костюк В.А. Зарубіжний досвід іпотечного кредитування в сільському господарстві / В. А. Костюк// Науковий вісник Національного аграрного університету. — 2006. — № 97. — С. 214— 217.
6. Кредитование сельхозпроизводителей через аграрные расписки. Бразильский опыт в Украине// Фермерське господарство. — 2011. — № 17 (529).-С. 9.
7. Сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку інвестиційної діяльності у сільському господарстві. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka. com.
8. Довідник банків України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
27.11.2014 20:33
ПРОБЛЕМИТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ
25.11.2014 22:09
ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ШАРПА ТА СОРТІНО В ОЦІНЮВАННІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ
25.11.2014 13:39
СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ УКРАЇНИ
21.01.2015 14:23
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
11.11.2014 21:27




© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.339 сек. / Mysql: 706 (0.293 сек.)