:: ECONOMY :: ПЕРЕШКОДИ В КРЕДИТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ПЕРЕШКОДИ В КРЕДИТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ПЕРЕШКОДИ В КРЕДИТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПЕРЕШКОДИ В КРЕДИТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
27.11.2014 20:19
Автор: Вдовенко Л.О., кандидат економічних наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет; Лесик В.Р., студентка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
На сучасному етапі ефективне використання аграрного потенціалу України гальмується через недостатній обсяг фінансових ресурсів у сільськогосподарських виробників. Специфіка сільського господарства полягає в його високій кредитомісткості. Однак потреба галузі у кредитних ресурсах не задовольняється в повному обсязі.[3.]
Перешкодами в отримані кредиту часто виступає низька кредитоспроможність підприємств, високі відсоткові ставки, низька рентабельність та брак ліквідної застави. Але без забезпечення доступу до довгострокових кредитних ресурсів на прийнятних умовах сільгоспвиробники матимуть проблеми з капіталовкладеннями, необхідними для оновлення техніки, будівництва нових об'єктів, впровадження інноваційних технологій тощо.[4.]
На нашу думку проблемами кредитного забезпечення аграрного сектору економіки є обмеженість доступу до кредитних ресурсів малого і середнього агробізнесу; складність процедур одержання кредитів, неможливість надання в заставу земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав оренди на них.
Питання кредитування підприємств АПК розглядає в своїх працях ряд вчених, зокрема В.М. Алексійчук, І.М. Барановський, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем'яненка, О.О. Непочатенко, та інші.
Більшість підприємців і банкірів основною перешкодою активізації кредитування сільського господарства сьогодні вважають проблему ліквідної застави.
Останнім часом це питання почало  вирішуватись шляхом застави особистого майна власників господарства, і хоча його вартість найчастіше не покриває сам кредит, проте це є ефективним стимулом для повернення кредиту. Застава особистого майна керівників підприємства широко використовується в інших, розвинутих, країнах, однак в Україні поки що або самі підприємці не хочуть ризикувати власним майном, або банки відмовляються зі зрозумілих причин брати в заставу будинки, якщо в них прописані діти [1, c. 93].
На сьогодні практично усі галузі економіки України, у т.ч. і сільське господарство, потерпають від недолугих, у порівнянні із розвинутими країнами світу, умов кредитування реального сектора. Насправді, якщо у США середня кредитна ставка  становить 3,25%, у Франції – 3,43%, у Німеччині – 3,94%, у Канаді – 3%, то в Україні середньозважена ставка за кредит для підприємств АПК становить 19 % . [5.]
Вкрай необхідним у сучасних умовах взаємовідносин аграрних підприємств та банківського сектору є процес здешевлення кредитів, адже пільгові кредити в середньому становлять 60 % загального обсягу. Середня відсоткова ставка, що компенсується за рахунок бюджетних коштів, становить приблизно 10,9 %. Обсяг пільгового кредитування істотно залежить від обсягу коштів, передбачених державним бюджетом на пільгове кредитування, а цей показник має тенденцію непостійності та зменшення. Так, в 2011 р. фінансова підтримка держави підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів склала 626 млн. грн, що склало 11,5 % від загального обсягу видатків Міністерства аграрної політики та продовольства України  на розвиток АПК. У 2012 р. даний показник знизився у 2 рази – до 378,8 млн.грн (6,5 % від загального обсягу фінансування).
Отже, частка коштів бюджету, яка виділяється на здешевлення кредитів, має стійку тенденцію до скорочення  [8; 9].
Кредитоспроможність агроформувань знаходиться на низькому рівні, майже 40 % підприємств аграрного сектору в 2011 р. залишаються збитковими, темпи розвитку низькі та нестабільні.
За такої вартості кредитних ресурсів в Україні, рівень прибутковості у сільському господарстві, де період обороту капіталу становить майже один рік, має бути надзвичайно високим, щоб разом із забезпеченням виконання зобов’язань перед банками, ще й накопичувати хоча б якісь резерви для підтримання власного існування, не кажучи вже про  розширення виробництва.[6.]
На жаль, при досягнутій рентабельності сільського господарства на рівні: 2010 р – 21,1%, 2011 р. – 27%, 2012 р. – 20,5% сільгосппідприємства змушені працювати практично лише на покриття процентів за кредитами.[7.]
Отже, банківське кредитування все ще не відіграє належної ролі у фінансуванні агропромислового виробництва, про що свідчать недостатні обсяги кредитних вкладень банків в сільське господарство. Розвиток кредитних відносин сільськогосподарських підприємств з комерційними банками великою мірою залежить від підвищення їх кредитоспроможності та наявності ліквідного забезпечення кредитів. Головними напрямами щодо вдосконалення механізму кредитування сільськогосподарських підприємств є комплекс заходів з боку держави та банківської системи, направлених на створення сприятливих умов, за яких зростання ефективності агропромислової галузі виробництва та економічний розвиток країни в цілому.

Список використаних джерел:
1. Аранчій В.І. Кредит у системі фінансового забезпечення інвестиційного розвитку аграрних підприємств / В. І. Аранчій, О. П. Зоря, І. І. Петренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 4. – С. 120–124.
2. Бодак Г.І. Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарського виробництва/ Г.І. Бодак/ / Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — Вин. 22.6.'—С. 164-169.
3. Гудзь О.Є. Кредитування сільськогосподарських виробників під заставу земель сільськогосподарського призначення: проблеми та перспективи/ О.Є.Гудзь/ / Економіка АПК. — 2007. — №1. — С. 84-88.
4. Коробейников М. Сельское хозяйство Дании и его правовая модель/ М. Коробейников // Международный сельскохозяйственный журнал. 2005. — №5. — С. 13—15.
5. Костюк В.А. Зарубіжний досвід іпотечного кредитування в сільському господарстві / В. А. Костюк// Науковий вісник Національного аграрного університету. — 2006. — № 97. — С. 214— 217.
6. Кредитование сельхозпроизводителей через аграрные расписки. Бразильский опыт в Украине// Фермерське господарство. — 2011. — № 17 (529).-С. 9.
7. Сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку інвестиційної діяльності у сільському господарстві. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka. com.
8. Довідник банків України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
27.11.2014 20:33
ПРОБЛЕМИТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ
25.11.2014 22:09
ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ШАРПА ТА СОРТІНО В ОЦІНЮВАННІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ
25.11.2014 13:39
СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ УКРАЇНИ
21.01.2015 14:23
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
11.11.2014 21:27
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.170 сек. / Mysql: 812 (0.139 сек.)