:: ECONOMY :: ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК :: ECONOMY :: ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
:: ECONOMY :: ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК

 
27.11.2014 20:33
Автор: Вдовенко Л.О., кандидат економічних наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет; Красножон О.І., студентка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Агропромисловий комплекс  України є одним із найважливіших секторів національної економіки, який об’єднує  різні види економічної діяльності щодо виробництва  сільськогосподарської продукції. Варто зазначити, що в агропромисловому комплексі формується близько 17 % ВВП. Сектор вирізняється значущістю і специфічністю, що пов’язано із залежністю результатів сільськогосподарського виробництва як від природно-кліматичних чинників, так і від державного втручання [2].
Фінансова підтримка сталого розвитку агропромислового комплексу  дуже важлива,  адже такий розвиток гарантує продовольчу безпеку держави, сприяє перетворенню аграрного сектору на високоефективний та конкурентоспроможний сектор економіки. Незважаючи на достатньо високий рівень самофінансування підприємств, їхні ресурси не можуть забезпечити достатній рівень фінансування і, як наслідок, виникає потреба налагодження відносин із банківською системою і системою державної підтримки [5].
Проблемами  фінансування діяльності  підприємств АПК вивчали такі відомі науковці, як: Андрійчук В.Г., Калашнікова Т.В., Крупський В.С.,  Мазуркевич С.І., Рябенко Г. М., Скрипник А.В. та ін.
Основний принцип сталого розвитку формулюється так: швидкість, із якою людство використовує природні ресурси, не має перевищувати швидкості їх поновлення. Тому проблема трансформації сільського господарства на засадах сталого розвитку є актуальним питанням сьогодення. Саме тому державна підтримка та державне фінансування аграрного сектору відіграють провідну роль у досягненні сталого розвитку[3].
За українським законодавством, питома вага видатків на фінансування
розвитку сільського господарства має становити не менше 5 % видатків Державного бюджету. Однак законодавчо не визначено, які ж з них вважати
видатками саме на розвиток сільського господарства [3].

Таблиця 1
Фінансування заходів в агропромисловому комплексі
*Джерело: [5].

Отже, з таблиці 1 випливає те, що сума видатків державного бюджету збільшились з 358010376,4 тис. грн.. до 462211728,3 тис. грн., або 1,3 рази. Сума видатків на фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства України в 2014р. становить 4749086,7тис. грн.. і дещо скоротилася в порівнянні з 2013р. На фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі у 2014 р. виділено 201777,9 тис. грн.., що в 4,1 рази менше проти 2012 р. Загалом, частка фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі впродовж 2012 – 2014 рр. різко скоротилась і в 2014 р. становила лише 4,2%, що є негативною тенденцією.
Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про необхідність належної фінансової підтримки розвитку найбільш перспективної і стратегічної галузі економіки. Фінансова політика держави повинна бути спрямована на забезпечення продовольчої безпеки держави та конкурентоспроможності аграрного виробництва та сталого розвитку агропромислового комплексу.

Список використаних джерел:
1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.
2. Калашнікова  Т.В.  Стан  і  тенденції  розвитку  кредитного  забезпечення аграрної галузі України/ Т.В. Калашнікова // Фінанси України. – 2011. – №10. – С.29-38.
3. Крупський В.С. Можливості державної фінансової підтримки сільського господарства в Україні  / В.С. Крупський // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 19.11. - С. 184-188.
4. Куренна Т. Ефективність та результативність державної підтримки аграрного сектора економіки в Україні.   [Eлeктpoний pecypc] -  Peжим дocтyпy:  www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/...1/.../04.pdf
5. Офіційний вісник України (Збірник нормативно – правових актів. Офіційне видання / № 101/1:К:256с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРЕШКОДИ В КРЕДИТУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
27.11.2014 20:19
ПРОБЛЕМИТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ
25.11.2014 22:09
ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ШАРПА ТА СОРТІНО В ОЦІНЮВАННІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ
25.11.2014 13:39
СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ УКРАЇНИ
21.01.2015 14:23
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
11.11.2014 21:27
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.228 сек. / Mysql: 899 (0.198 сек.)