:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ КОМПЬЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ КОМПЬЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ КОМПЬЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 1

Термін подання матеріалів

29 червня 2021

До початку конференції залишилось днів 11  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ КОМПЬЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 
25.04.2014 14:39
Автор: Царенко Михайло Михайлович, студент економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Глушач Юлія Станіславівна, старший викладач Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Значний прогрес в аудиторській роботі взагалі, та в аудиті операцій з основними засобами як однієї з важливіших її частин зокрема,  може бути досягнутий за рахунок використання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. Застосування цих новітніх сучасних технологій забезпечує оперативність і більшу точність виконання аудиторських процедур. Комп'ютерні програми дають можливість швидко виконати найбільш трудомісткі завдання: наприклад, при аудиті операцій з основними засобами перевірити правильність нарахування амортизації, провести необхідні аналітичні розрахунки, пов’язані з використанням основних засобів (фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність використання та ін.)
Використання комп'ютерних програм в аудиті вимагає розроблення спеціальних методик. При цьому слід зазначити, що мета і сфера діяльності аудитора не змінюються, коли йдеться про застосування під час аудиторської перевірки комп’ютера та комп’ютерних технологій.
Прикладна програма може поставити аудитора перед необхідністю використання комп'ютера не лише як технічного приладу, а й як засіб контролю. Ці різні варіанти використання комп'ютера відомі як «Методи аудиту за сприяння комп'ютера (далі за текстом - МАСК)». Їх можна використовувати із залученням усіх відомих типів і конфігурацій комп'ютерів.
Методи аудиту операцій з основними засобами за сприяння комп'ютера може використовуватися для виконання різноманітних процедур перевірки, включаючи: - тестування подробиць обробки інформації в системі обліку об’єктів основних засобів клієнта, фінансова звітність якого перевіряється аудитором; - аналітичний огляд процедур для виявлення невизначених випадків; - доступ до необхідних файлів даних і бібліотек; - тести на відповідність програмних засобів і систем управління та обліку.
Ефективність аудиту операцій з основними засобами має підвищитися за допомогою методів аудиту за сприяння комп'ютера з погляду отримання найкращих доказів (більш точних розрахунків та ін.).
Плануючи перевірку операцій з основними засобами, аудитор мусить розглянути відповідну комбінацію організації і методів аудиту за допомогою комп'ютера. Необхідно врахувати фактори, що впливають на прийняття рішень у разі використання комп'ютера, а саме: - знання комп'ютера, кваліфікацію і досвід аудитора - виконавця; - сумісність методів аудиту за сприяння комп'ютера і технічних засобів, на котрих програмне забезпечення буде функціонувати; - ефективність; - синхронізацію у часі.
Коли аудитор починає аудит у середовищі електронної обробки даних (далі за текстом - ЕОД), він повинен мати необхідні навички і досвід роботи з технікою, яка виконує підрахунки, або залучити до роботи спеціаліста і делегувати йому частину своїх функцій. Аудитор мусить знати ЕОД, щоб спланувати і використати результати методів аудиту за сприяння комп'ютера. Рівень необхідних знань залежить від складності і конфігурації конкретного методу аудиту і програмного забезпечення контролю, а також системи обліку клієнта. Аудитор мусить розуміти, що використання методів аудиту операцій з основними засобами за сприяння комп'ютера за конкретних обставин може вимагати значно вищого класу комп'ютера і навичок роботи на ньому. Може виникнути необхідність допомоги персоналу клієнта для забезпечення роботи технічних засобів у найсприятливіші для аудитора години, завантаження і запуску пакетів програм методів аудиту за сприяння комп'ютера на комп'ютерах клієнта, забезпечення копій даних у формі, яка необхідна аудитору. У ситуаціях, коли час перевірки обмежений, аудитору доцільно планувати саме використання методів аудиту за сприяння комп'ютера, оскільки це скорочує витрати часу порівняно зі звичайними методами огляду й аналізу взагалі, та під час операцій з основними засобами в тому числі. Адже аудит операцій з основними засобами може супроводжуватися проведенням великих розрахунків та порівняльними аналізами, які, безперечно, значно легше робити із застосуванням комп’ютерних технологій.
Основні дії аудитора у разі використання прикладної програми методів аудиту  операцій з основними засобами за сприяння комп'ютера наступні: а) визначити мету прикладної програми; б) визначити зміст файлів об'єкта аудиту; в) визначити типи операцій і способи, котрі необхідно перевірити; г) визначити аудиторські процедури у системі прикладної програми; д) розподілити обов'язки між комп'ютерним персоналом та керівництвом; е) зіставити вигідності від використання програми забезпечення комп’ютера (далі за текстом – ПЗК) з витратами на її впровадження; є) оцінити рівень впевненості, що ПЗК будуть правильно оформлені та в необхідний спосіб зафіксовані і зареєстровані; ж) визначити дефіцит в комп'ютерній техніці і вміння користуватися нею; з) використати функції програми й оцінити отримані результати.
Специфіка роботи з прикладними методами аудиту операцій з основними засобами за сприяння комп'ютера залежатиме від параметрів і властивостей самої програми, тому аудитору необхідно: ухвалити технічні моменти і виконати огляд роботи з використанням методів аудиту за сприяння комп'ютера; зробити огляд засобів керування системою ЕОД підприємства, наприклад, з'ясувати можливість внесення виправлень у систему програми і доступ до бази даних. Якщо аудитора не задовольняє організація робочого місця під час використання комп'ютера клієнта, він має право обробляти інформацію за допомогою методів аудиту за сприяння комп'ютера на іншому, більш придатному для поставленої мети комп'ютері; слід гарантувати відповідну інтеграцію та імплементацію висновків аудитора в процесі контролю.
Процедури, які виконуються аудитором для управління контрольними прикладними програмами, можуть включати: а) участь у проекті і тестуванні комп'ютерних програм; б) отримання гарантії того, що програма працює відповідно до деталізованої спеціалізації; в) перевірку відповідності конфігурації комп'ютера клієнта вимогам установки ПЗК; г) перевірку програми на великих тестових файлах перед запуском в основну роботу; д) перевірку можливості обробки ПЗК необхідного обсягу і кількості інформації; е) перевірку правильності функціонування ПЗК - адекватність інформації вводу-виводу; є) організацію відповідного контролю за доступом до ПЗК, який виключає несанкціонований доступ і маніпуляцію даними.
Використовуючи методи аудиту операцій з основними засобами за сприяння комп'ютера, аудитор може визнати необхідним залучення співробітника клієнта, який працює за комп'ютерним фахом. У такому разі аудитор мусить впевнитися в тому, що не існує можливості втручання в роботу ПЗК з боку співробітника клієнта і, як наслідок, не буде впливу на результати тестування під час аудиторської перевірки.
Узагальнюючи вказане, можна зробити висновки, що використання ЕОМ в аудиторському процесі суттєво впливає і на процес контролю. З’являється можливість майже повністю автоматизувати контрольні процедури, що суттєво зменшує їх трудомісткість. Це фактор є суттєвим саме для аудиту операцій з основними засобами, адже, наприклад, перевірка правильності нарахування амортизації, її розподіл за видами витрат, визначення залишкової вартості кожного з об’єктів основних засобів (невиключно) є достатньо складними процесами, особливо, коли для різних груп основних засобів застосовуються різні методи нарахування амортизації, коли на обліку багато об’єктів та мають місце інші суб’єктивні нюанси. Окрім того, виникає необхідність оперувати з даними в електронному вигляді і на електронних носіях, що в свою чергу, вимагає конвертації інформації. Це є ще одною перевагою на користь автоматизації процесу контролю, аудиту. Практично це означає, що може з’явитися  необхідність включення до груп із виконання завдання (аудиту) спеціалістів з автоматизації і програмування, а також необхідність підвищення кваліфікації штатних працівників з контролю - аудиторів. Використання новітніх комп’ютерних технологій аудиторами може слугувати також добрим засобом комунікації (електронна пошта, ICQ, телеконференція тощо), що не лише полегшило б обмін досвідом між різними регіональними підрозділами, дало б можливість влаштовувати регіональні конференції (що значно дешевше традиційних), а також значно полегшило б спілкування між групою із завдання з керівництвом суб’єкта аудиторської діяльності в тих випадках, коли аудиторська перевірка проводиться віддалено (за місцем розташування господарюючого суб’єкта – клієнта з аудиту). Таким чином, використання новітніх комп’ютерних технологій під час виконання аудиту взагалі, та аудиту операцій з основними засобами в тому числі, – це перспективний напрямок подальшого розвитку аудиту. Вирішення окреслених завдань допоможе підняти вітчизняний аудит на якісно новий рівень.

Список використаних джерел:
1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг — [Чинні від 2014-01-01]. — К. : Аудиторська палата України, 2013. — І, 1017 с. — ІІ, 364 с. (Національні стандарти України).
2. Беседовський Олексій Миколайович. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Підручник для студ. спец. 7.050106 усіх форм навч. / Харківський національний економічний ун- т. — Х. : ХНЕУ, 2005


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕТАПИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
25.04.2014 17:31
ПИТАННЯ ОБЛIКУ МАТЕРIАЛЬНИХ ВИТРАТ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI ПІДПРИЄМСТВА
23.04.2014 00:49
УПРАВЛІННЯ ГОТОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
23.04.2014 00:42
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
21.04.2014 16:08
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.203 сек. / Mysql: 778 (0.17 сек.)