:: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ М'ЯСА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ :: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ М'ЯСА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
:: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ М'ЯСА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ М'ЯСА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
08.04.2013 13:58
Автор: Шибунько В.В., здобувач Львівського НУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Відстежування регіональних ринків має на меті доповнити та скоригувати характеристики розвитку загального ринку з урахуванням особливостей, які характерні для певних територій.
Ключові слова: ринок м'яса, споживчі ціни, обсяг споживання, прогнозні значення.
Постановка  проблеми.  Ситуація, що склалась за останні роки в країні на ринку м’яса далека від задовільної.  Незважаючи на певні позитивні фактори та тенденції, що безпосередньо визначають стан тваринництва робити однозначні прогнози навіть на короткостроковий період доволі складно. Економічною наукою розроблені різноманітні методи прогнозування, серед яких  економіко-математичне та економіко-статистичне моделювання, методи експертних оцінок, генерування ідей тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У всіх розвинених країнах світу проблема забезпечення населення високоякісним м’ясом і м’ясопродуктами вирішується за рахунок інтенсивного розвитку галузі тваринництва. Дослідження сучасних економіко-організаційних проблем ринку м’яса, варіанти їх вирішення представлені в наукових працях І.Б.Яціва, А.В.Гримак, П.Р.Пуцентейло, О.В.Мазуренка, А.Я.Маньковського, Д.П.Глущенка, В.М.Кандиби., Л.В.Мінька,  А.О.Омельяненка, В.В.Радченка, В.Г.Рижкова та інших.
Прогнози мають на меті моделювати ринкову місткість і структуру на певну перспективу з урахуванням зміни таких факторів, як обсяг і рівень доходів населення, чисельність і склад населення, рівень інфляції і цін та ін. Передбачити місткість ринку, що відбиває загальний попит населення, його структурний рух, а також наміри покупців на перспективу, що є дуже важливим для управління ринковими процесами.
Постановка завдання: аналіз параметрів розвитку ринку м’яса Львівської області. Поточний прогноз і короткострокові перспективи ринку м'яса регіону.
Виклад  основного матеріалу:  В умовах системної економічної кризи через різке падіння доходів населення споживання м’яса та м’ясопродукції скоротилося на 40-50%. Понад 80% населення України споживає м’яса менше фізіологічної норми. Завершальною стадією ринкового процесу є споживання. Тому прогнозування перспективних параметрів ринку м’яса та м’ясних продуктів розпочинають з визначення перспективних змін в обсягах і структурі їх споживання, оскільки саме у сфері споживання формується попит на них.
Цінова ситуація, що склалася на ринку м'ясних продуктів у 2011р., відзначилася подорожчанням товарів зазначеної групи. Так, у 2011 році темпи їх росту були у 3,7 раза більші, ніж у 2010р. внаслідок зниження кількості поголів'я свиней та великої рогатої худоби. За темпами приросту споживчих цін на м'ясо та м'ясні продукти у рейтингу західних областей України Львівська область посіла перше місце.
У 2012 році з м’яса та м’ясопродуктів знизились ціни на всі види м’яса: яловичину –  на  0,6%,  свинину  –  на  1%,  птицю  –  на  3,2%.  Проте,  в  межах  0,1%  –  1,2%  зросли ціни на ковбасні та м’ясні вироби та субпродукти.  У найближчій перспективі (до 2015 р.) переважаючу роль у постачанні сировини відіграватимуть господарства населення.
Для  всебічного  висвітлення  стану  матеріального  добробуту  домогосподарств, аналізу структури  його доходів,  інших джерел  існування,  а  також  -  основних  статей  витрат  та  напрямів  використання  ресурсів,  до  системи показників рівня життя домогосподарств були включені:
А) Доходи домогосподарства: грошові доходи, не грошові доходи, загальні доходи , сукупні ресурси
Б)  Витрати домогосподарства:
- споживчі грошові витрати, неспоживчі грошові витрати,
- грошові витрати, споживчі сукупні витрати, неспоживчі сукупні витрати, сукупні витрати.Прогнозування розвитку ринкової ситуації на ринку м’яса і м’ясних продуктів необхідно для визначення перспективних змін у попиті та споживанні, перспектив розвитку ринку та обсягів виробництва в сільськогосподарських формуваннях. Основною метою проведення такого розрахунку було визначення середніх витрат на придбання м’яса та м’ясних продуктів населенням  України та Львівської області та зміна параметрів розвитку ринку м’яса та м’ясних продуктів. Алгоритм цих розрахунків наступний. Володіючи статистичними даними про частку спожитого м’яса та м’ясних продуктів, не важко визначити ту їх частину, яка придбана в закладах торгівлі. Розділивши розмір витрачених грошових коштів на купівлю м’яса і м’ясних продуктів на обсяг купівлі в натуральній формі, отримаємо середні ціни придбання.
Дані таблиці свідчать про незначне  зростання середньої ціни придбання 1кг м’яса, збільшення доходів домогосподарств та практично стабільно - невелике споживання м’яса та м’ясних продуктів на 1 особу в рік.
За період 2000-2010 роки спостерігається тенденція щодо зростання споживання окремих видів продуктів харчування в розрахунку на одну особу, зокрема м'яса та м’ясних продуктів. Починаючи від 2010 до 2012р.р. споживання м’ясних продуктів стабілізувалось на рівні 45-46 кг. За даними статистики домогосподарств, у 2010р. середньостатистичне домогосподарство споживало 3,825 кг м’яса та м’ясних продуктів на одну особу в місяць, тобто 45,9 кг за рік, у 2011р- 45,4 кг за рік,  у 2012р. приблизно 46,2 кг на рік. Враховуючи передбачувані темпи зростання попиту,  в 2013 році середньодушове споживання не досягне рекомендованого дієтологами рівня – 52 кг за рік.  Проаналізуємо чому склалась така ситуація. За умови збереження існуючих тенденцій розвитку економіки країни ми можемо спрогнозувати обсяг середньодушових грошових доходів населення на 2013 рік.  Якщо за минулі три роки реальні доходи населення зростали в середньому на 13%-17%  щорічно, то за відсутності певних форс-мажорних обставин можна передбачити їх майбутнє зростання такими самими темпами. Тобто за 2013 рік, грошові доходи домогосподарств з розрахунку на одну особу повинні б зрости на 2850 грн. на одну особу. При цьому витрати домогосподарств Львівщини у 2012 році суттєво перерозподілились.  Зросли витрати на оплату житлово-комунальних послуг, на ремонт житла. З продуктів харчування у 2012 році зросли ціни на хліб та хлібопродукти (на 2,1% у порівнянні з 2011роком), на м'ясо та м’ясні продукти (на 1,2%), на рибу та продукти з риби ( на 2,6%), на  цукор (на 13,4%).
Основна маса населення країни не має доходів щоб забезпечити всі свої потреби, оскільки крім харчування залишаються не задоволені інші потреби (покрашення добробуту, дозвілля і освітніх програм). Якщо ж допустити, що у Львівській області середньорічні темпи зростання середньодушового рівня споживання м'яса в найближчі роки будуть такими ж, як до 2013 року, то до 2015 р. він може досягне 51,47 кг, що приблизить Львівську область до мінімальної норми споживання м'яса, але буде значно менше раціональної норми споживання м’яса на одну особу.
Подальше значне збільшення споживання м’яса та м’ясних продуктів у найближчій перспективі малоймовірна оскільки ріст доходів населення незначний, а купівельна спроможність через інфляцію та кризові явища навіть деколи спадає. Тому збільшення виробництва за рахунок збільшення споживання не має перспективи. Єдиним виходом захищається можливість повного заміщення імпорту м’яса та м’ясної продукції вітчизняним,  за умов підвищення його конкурентоспроможності [3, C.37-43].
Вважаємо, за рахунок вирівнювання стандартів рівня життя населення згодом темпи зростання споживання м'яса у Львівській області будуть дещо вищими за середні в Україні. Саме такий сценарій росту попиту на м'ясо вважаємо для Львівської області оптимальним.
Висновки: Проведені розрахунки дозволяють зробити ще один надзвичайно важливий висновок концептуального характеру: вже в найближчій перспективі Львівська область здатна забезпечити науково обґрунтовані потреби населення в м’ясі і м’ясних продуктах за рахунок власних ресурсів.

Список використаних джерел:
1. Економічні результати сільськогосподарського виробництва  у 2011 році: Експрес-випуск Головного управління статистики у Львівській обл., –Львів - 2012.-№29 , с 2
2. Тваринництво Львівщини у 2011р.: Статистичний збірник Головного управління статистики у Львівській обл.,  –Львів - 2012.- , с 144.
3. Шибунько В.В., Васильчак С.В., Жидяк О.Р. Обгрунтування перспективних параметрів розвитку регіонального ринку мяса // Вісник лісотехнічного університету. - 2010р.,- C.37-43Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛИХ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
17.04.2013 19:37
ПОЛЬОВІ ДОРОГИ ЯК ТРАНСПОРТНА СКЛАДОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
17.04.2013 19:30
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 18:19
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СИРОВИНОЮ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
17.04.2013 16:43
СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 15:54
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 14:27
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
17.04.2013 12:48
ПОБУДОВА ЛІНІЙ ТРЕНДА ДЛЯ АНАЛІЗУ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
17.04.2013 12:02
РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ В УКРАЇНІ
16.04.2013 09:13
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
15.04.2013 15:59
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.159 сек. / Mysql: 1338 (0.124 сек.)