:: ECONOMY :: ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ :: ECONOMY :: ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
:: ECONOMY :: ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 
31.05.2012 08:40
Автор: Латкіна Світлана Антонівна, старший викладач кафедри економіки і підприємництва Херсонського національного технічного університету; Стасішина Анастасія Ігорівна, студентка Херсонського національного технічного університету
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Актуальність теми. Основні фонди підприємства та наявність певних основних засобів є джерелом нормального функціонування підприємства.
 Актуальною проблемою є виявлення ефективності використання основних фондів підприємства та визначити найбільш важливі чинники, які впливають на їх використання.
Розробленість в літературі. Різні аспекти проблеми покращення використання основних фондів розглянуті в роботах таких науковців, як: В.А.Ткаченко, А. Поддерьогіної, Я. Манівчука, С. Мочерного, В.О. Оваденко та інших.
Мета роботи. Визначення поняття основних фондів, ефективність та шляхи підвищення ефективності їх використання.
Виклад матеріалу.  Основні фонди невід’ємна частина підприємства. Від їх стану, терміну корисної експлуатації, фізичного і морального зносу залежить якість виконуваних робіт. Основні фонди використовуються тривалий час, поступово зношуються, переносять свою вартість на виготовлену продукцію та зберігають натуральну форму. Ця особливість основних фондів робить необхідним їх максимально ефективне використання [1].
Економічна діяльність підприємств України використовує наявні у них основні засоби. Підприємства повинні підвищувати рівень інтенсивного використання, тому розробка конкретних засад для їх поліпшення призведе до  виявлення наявних резервів на підприємстві по підвищенню ефективності основних фондів. Це можливо якщо підприємство своєчасно проводить моральну та фізичну заміну устаткування, скорочує термін введення в експлуатацію обладнання, стимулює робітників та працівників, залучає інвесторів для модернізації підприємства.
В умовах швидкого технічно-технологічного розвитку відбувається постійне вдосконалення техніки. Термін використання основних фондів у виробничому процесі набуває важливого значення з точки зору правильного високоефективного використання тих капітальних вкладень, які витрачаються на створення нових основних фондів, що впливає на кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства[3,4].
Висновок. Ефективне використання основних фондів – це запорука збільшення обсягу продукції яку виготовляє виробництво, а також збільшення її якості. Вдосконалення ефективності відтворення виробництв необхідно проводити своєчасне введення основних фондів в експлуатацію, тим самим зменшувати час простоїв та моральний знос техніки, що є важливим фактором якості при виробленні продукції.
Підвищення ефективності використання основних фондів у даний час має велике значення. Інтенсивність використання виробничих потужностей і основних фондів можна підвищувати також шляхом удосконалення технологічних процесів, організації безперервно – потокового виробництва, вибору сировини, її підготування до виробництва відповідно до вимог заданої технології і якості що випускається.

Список використаної літератури:
1. Основы экономики. Учебное пособие для начального профессионального образования. / Соколова С.В. – М: Академия, 2007. – с. 12
2. Череп А. В. Ефективність використання основних фондів підприємства [Текст] / А. В. Череп, А. А. Клименко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 6. - С. 212-215.
3. Мацибора В.І. Економіка підприємства :навч. посіб. для вузів / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – К. :Каравела, 2008. – 312 с.
5. http://kneu.edu.ua/ua/departments/Faculty_of_Economics_and_Administration/ confere_nce/conf _social_dev_ ukr_12/section5/ivanchenko/


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МЕХАНІЗМ ЕКОАУДИТУ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
31.05.2012 21:26
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
30.05.2012 20:37
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ
30.05.2012 20:09
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
30.05.2012 19:53
ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН ПІДПРИЄМСТВ
30.05.2012 15:39
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
25.05.2012 12:24
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
25.05.2012 12:18
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
23.05.2012 11:21
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ У ПРАКТИЦІ РОБОТИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
23.05.2012 11:13
ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
23.05.2012 10:59
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.184 сек. / Mysql: 841 (0.157 сек.)