:: ECONOMY :: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ :: ECONOMY :: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
:: ECONOMY :: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 
30.05.2012 20:37
Автор: Токар Ірина Вікторівна, аспірантка, викладач ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Однією з головних проблем виходу економіки України з кризового стану є пошук шляхів підвищення економічної ефективності виробництва, особливо в агарному секторі. Вирішенням даної проблеми є становлення і розвиток підприємництва. Як свідчить практика і світовий досвід, підприємництво забезпечує зайнятість населення та сприяє збільшенню робочих місць, а також дає змогу раціональніше використовувати ресурси та стимулювати виробництво.
Підприємство – це основа розвитку економіки, процес здійснення виробничої діяльності з фінансовою, моральною та соціальною відповідальністю.
Відповідно до Закону України «Про підприємництво» критеріями віднесення діяльності до підприємницької є такі: діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг, торгівля; діяльність систематична (на постійній основі); діяльність, що спрямована на одержання прибутку; самостійність у виборі діяльності та реалізації продукції; ініціативна діяльність; діяльність на власний ризик. Вимогою до підприємців як фізичних та юридичних осіб є обов’язкова їх державна реєстрація.
Найголовніша особливість сільського господарства полягає в тому, що ця галузь задовольняє потреби населення в продуктах харчування, а рівень розвитку сільського господарства має гарантувати продовольчу безпеку держави. Тому сільське господарство як підприємництво є постійною і важливою діяльністю.
У багатьох розвинутих країнах світу сільськогосподарська галузь має підтримку держави, оскільки вона не може ризикувати продовольчою безпекою населення. Однією з причин такої підтримки іноземні спеціалісти вважають багато чисельність малих сімейних підприємств. Беручи до уваги, що зростання постійних витрат у ціні сільськогосподарської продукції є загальносвітовою тенденцією, і тому вільне функціонування цін та здатність ринку до саморегулювання обмежуються. А це означає, що сільськогосподарські товаровиробники України мають велику потребу в державній підтримці.
Мале та середнє підприємництво є провідним сектором економіки розвинутих країн. Економічний ріст держави, структура валового національного продукту, його якість залежить від того, як працюють підприємства малого та середнього бізнесу. В високо розвинутих країнах підприємства малого та середнього бізнесу створюють близько 60-70% валового національного продукту, а також за рахунок малого бізнесу створюються робочі місця.
Досвід економічно розвинених країн наголошує про необхідність існування і перспективність малого і середнього підприємництва та визначає оптимальні напрями його використання. Становлення та розвиток малого і середнього підприємництва має поєднуватися з розвитком великих підприємств-гігантів при активній ролі держави як в національному масштабі, так і на регіональному рівні.
Слід відзначити, що мале підприємництво є необхідною складовою процесу створення державності України, реформування її економіки з позиції створення правового ринкового господарства, подолання кризи виробництва, стабілізації економіки і створення необхідних умов для її становлення та її підйому.
На сьогодні розвиток малого підприємництва є важливим шляхом мобілізації ендогенного потенціалу регіонів, засобом вирішення соціальних проблем, серед яких – підвищення зайнятості та рівня доходів населення та наповнення місцевих бюджетів.

Список використаної літератури:
1. В.К. Збарський,  В.П. Горьовий, С.Г. Пастушенко, О.В. Сапєлкіна; за ред..В.К. Збарського. – К.: Акад. праці і соц. Відносин Федер. Проф.. спілок України, 2008. - 656с. Організація підприємницької діяльності та бізнесу.
2. Малік М.Й., Зіновчук В.В., Луценко Ю.О. та ін. Основи аграрного підприємництва /за ред.. М.Й. Маліка. – К.: Інститут аграрної економіки, 2001. – 582с.
3. Ларіна Р.Р., Азаров О.В. Малий бізнес в Україні: роль та особливості розвитку в національній економіці(монографія). -  Донецьк: «Вебер»(донецька філія), 2007. – 300с.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МЕХАНІЗМ ЕКОАУДИТУ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
31.05.2012 21:26
ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
31.05.2012 08:40
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ
30.05.2012 20:09
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
30.05.2012 19:53
ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН ПІДПРИЄМСТВ
30.05.2012 15:39
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
25.05.2012 12:24
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
25.05.2012 12:18
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
23.05.2012 11:21
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ У ПРАКТИЦІ РОБОТИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
23.05.2012 11:13
ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
23.05.2012 10:59
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.276 сек. / Mysql: 841 (0.241 сек.)