:: ECONOMY :: ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ  ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ  ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ  ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН ПІДПРИЄМСТВ

 
30.05.2012 15:39
Автор: Маркович Ірина Богданівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри фінансів, обліку і контролю Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Сучасні процеси економічного розвитку, такі як глобалізація, регіоналізація, формування принципів нової економіки, зумовлюють підвищення ролі механізмів забезпечення сталого прогресу економіки на всіх рівнях управління.
Диспропорційність економічного та соціального розвитку зумовлює загострення конкурентної боротьби не лише серед країн, а й окремих галузей, виробників певних груп товарів. Вивчення впливу процесів глобалізації на зміни, які відбуваються у вітчизняній промисловості, потребує  виконання  досліджень щодо змін параметрів діяльності суб‘єктів господарювання в умовах посилення невизначеності та слабкої прогнозованості  зовнішнього середовища.
Під впливом глобалізаційних процесів середовище ведення діяльності промислових підприємств радикально змінюється:
- іноземні виробники стають рівноправними учасниками національного ринку;
- обсяги виробництва, ціни реалізації продукції та інші параметри продуктово-цінової політики підприємств все частіше визначаються не ринковою кон‘юнктурою на конкретний момент часу, а довгостроковими угодами з конкретними замовниками, не рідко ще до початку виробництва;
- знижується попит на продукцію масового виробництва, натомість збільшуються обсяги реалізації товарів, які адаптовані до конкретних вимог споживача;
- зростає роль нецінової конкуренції;
- в структурі витрат виробництва збільшується частка таких, які спрямовані на роботи підготовчого етапу виробництва, науково-дослідні розробки;
- знижується важливість територіального розміщення підприємства завдяки розширенню можливостей інформаційно-комунікаційних мереж і т.д.
В умовах посиленого впливу техноглобалізму на вітчизняну промисловість, протягом останнього десятиліття кардинально змінилися принципи ведення діяльності та організації виробництва. Все активніше розвиваються інтегровані операційні системи, виробництво стає більш гнучким, адаптивним до змін оточення та внутрішніх коливань, підприємства орієнтуються на мінімізацію розмірів запасів.
Крім того, організаційні структури суб‘єктів господарювання трансформуються у мережеві. Оскільки виробничо-збутові ланцюжки підлягають фрагментуванню, активно розвиваються послуги аутсорсингу в міжнародному масштабі.
Отже, головними напрямками організаційно-економічних змін в промисловості, які детермінують розвиток підприємств можна вважати:
1. Вдосконалення форми організації підприємств.
2. Оптимізацію використання наявних ресурсів.
3. Розширення меж підприємств та їх об´єднань.
4. Пріоритетність інноваційних перетворень.
5. «Розмивання» організаційних меж підприємства.
6. Формування мережевих промислових структур.

е-mail:  SORIRA@UKR.NET

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МЕХАНІЗМ ЕКОАУДИТУ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
31.05.2012 21:26
ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
31.05.2012 08:40
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
30.05.2012 20:37
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ
30.05.2012 20:09
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
30.05.2012 19:53
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
25.05.2012 12:24
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
25.05.2012 12:18
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
23.05.2012 11:21
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ У ПРАКТИЦІ РОБОТИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
23.05.2012 11:13
ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
23.05.2012 10:59
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.212 сек. / Mysql: 812 (0.18 сек.)