:: ECONOMY :: РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 6

Термін подання матеріалів

22 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 20  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

 
28.04.2011 14:01
Автор: Садовенко Марина Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»; Денисенко Катерина Валеріївна, студентка Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
[Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі]
На сьогоднішній день в Україні постала проблема щодо фінансового забезпечення регіонального та місцевого самоврядування. Місцеві податки та збори, що є основою дохідної бази місцевих бюджетів, поки що не виконують  функції щодо надання їм фінансової автономії. Але зарубіжний досвід європейських та інших країн свідчить про те, що удосконалення потребує структура та механізм дії місцевих податків.
Питаннями щодо організації системи місцевого оподаткування займаються багато зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, а саме: І. Алексєєв, Р. Брейлі, С. Буковинський, О. Василик, О. Кириленко, І. Назаркевич, В. Опарін, К. Павлюк, Л. Тарангул, С. Юрій та інші.
Згідно Податкового Кодексу України, кількість місцевих податків та зборів зменшились - з  чотирнадцяти місцевих податків та зборів залишилися чотири [4, ст. 10]. Загалом місцеві податки і збори необхідні для того, щоб місцеві органи влади мали можливість надавати послуги, рівень яких відповідає обсягу сплачених податків. Тому, що кошти, які зібрані на місцях використовуються більш ефективно й заощадливо, ніж виділені центральним урядом. Тобто діє спрощена структура завдяки скасуванню дванадцяти місцевих податків і зборів: ринкового збору; комунального податку; податку з реклами; дев'яти інших місцевих податків і зборів.
Фактично залишаються три «старих» збори: за провадження деяких видів підприємницької діяльності; за місця для паркування транспортних засобів та єдиний податок. Та вводяться «нові»: податок на нерухоме майно, крім податку на земельні ділянки та туристичний збір.
Введення податку на майно стане найбільш стабільним доходом для місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Цей податковий платіж виступає як оплата вартості суспільних товарів і послуг, що пропонуються місцевими органами влади, оскільки домовласники й підприємці обирають місце проживання, що забезпечує оптимальне співвідношення вартості майна і якості суспільних послуг. Вартість майна збільшується, якщо місцеві органи влади пропонують якісні суспільні послуги [3, с.293 ]. Це сприяє підвищенню ролі місцевого оподаткування.
Введення туристичного збору, який, на відміну від курортного збору, буде справлятиметься на всій території України – цей збір збільшує об’єкт оподаткування, такий податок можна застосувати на більшій території внаслідок більшої кількості об’єктів туризму порівняно з курортними місцями.
До позитивних надбань Податкового кодексу, на наш погляд, слід віднести те, що більшість податків та зборів прив’язується до прожиткового мінімуму, який змінюється декілька разів на рік відповідно до законів України про державний бюджет на поточний рік. Це дозволяє не тільки збільшувати надходження від податків та зборів, але й обраховувати обсяг коштів у короткостроковому періоді і прогнозувати подальший розвиток економічної ситуації. Тобто, система місцевого оподаткування в Україні не буде такою вразливою, оскільки не буде тенденції неодержання запланованих надходжень від встановлених податків та зборів.
У 2010 році за структурою місцевих податків і зборів України близько 85% надходжень складали лише комунальний податок і ринковий збір. На третьому місці — збір за надання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі. Аналіз стану місцевих бюджетів у 2010 році (проект та результати виконання за I півріччя) в порівнянні з попередніми роками свідчить про негативні тенденції. Місцеві бюджети недостатньо забезпечують можливості реалізації функцій і завдань, які покладаються на органи місцевого самоврядування, головним завданням яких є поліпшення якості життя відповідних територіальних громад в цілому та окремих членів зокрема (рис. 1) [2].

Чинна в Україні система податків і зборів не відповідає принципам Європейської хартії місцевого самоврядування, тому потребує свого реформування. Саме у процесі реформування місцевого оподаткування ми повинні опиратися на досвід країн із розвиненою ринковою і перехідною економікою, при цьому враховуючи стан вітчизняної економіки.
Характерними рисами сучасних місцевих податків зарубіжних країн є їх множинність, регресивність, широке охоплення платників. Загальна кількість місцевих податків в окремих країнах досить значна і відповідно суттєва роль місцевих податків у формуванні доходів місцевих бюджетів. У різних країнах існує неоднакова кількість місцевих податків і зборів [1].
У більшості розвинених країн світу місцеві податки та збори становлять 5-30% усіх податкових надходжень до зведених бюджетів. В Японії місцеві податки та збори становлять 35% доходів органів місцевого самоврядування, Великобританії – 37 %, Німеччині – 46 %, Франції – 67 %, США – 66 %. У країнах ЄС основними є такі види місцевих податків та зборів: збори за надання послуг місцевими органами влади (зокрема, за водопостачання, користування громадським транспортом); доходи від місцевої комунальної власності (від оренди чи продажу комунального майна); податки та внески до соціальних фондів. До місцевих віднесено податки на туризм, торгівлю, утримання тварин, комерційні об’яви, володіння транспортними засобами, дари і спадщину, місця паркування, на гральні автомати, мита, використання місцевої символіки [5].
Найбільшими за питомою вагою серед місцевих податків та зборів є місцевий корпоративний податок, місцевий податок з доходів, податок на нерухомість. Місцевий корпоративний податок складає від 20% надходжень до місцевих бюджетів у Португалії та Іспанії, до 90 % у Люксембурзі. Місцевий податок з доходів від 40 % у Бельгії до 100 % у Швеції. В Італії основним місцевим податком є прибутковий. У Франції основними податками до місцевих бюджетів є податок на житло, промисловий податок, земельний та податок з будівель. У Швеції головний місцевий податок – на доходи громадян. В Японії основним місцевим податком є підприємницький (з прибутку) та корпоративний муніципальний податок. Частка інших податків дуже незначна, окрім податку на здійснення операцій з нерухомістю, податку на спадщину та податку з власників транспортних засобів [5].
Земельний податок і податок на майно фізичних осіб віднесені до місцевих у Російській Федерації. До регіональних податків віднесено податок на майно організацій, податок на гральний бізнес та транспортний податок [5].
Винятково муніципальним, тобто таким, що надходить до місцевого бюджету, у країнах ЄС, є податок на нерухомість. Із країн ЦСЄ податок на нерухомість як місцевий введено у Польщі, Чехії, Угорщині, Словенії. У Великобританії це основний місцевий податок, який має найбільшу питому вагу у структурі надходжень, він включає і плату за землю. Питома вага цього податку у власних надходженнях місцевих бюджетів становить від 10 % у Данії, Фінляндії, Греції, Люксембургу до 50 % у Бельгії, Латвії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Іспанії і майже 100 % у Великобританії, Естонії, Ірландії. Об’єктом оподаткування є земля та споруди [5].
Грошова і податкова система України будувалася за зразком французької, оскільки адміністративні системи обох країн є дуже схожими. Тому що, якщо стосується професійного податку, то він сплачується громадянами, які займаються професійною діяльністю, що не передбачає винагороди у вигляді заробітної плати.
Як свідчить досвід зарубіжних країн, до місцевих податків можуть відноситися такі платежі як податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, податок із власників транспортних засобів. В Україні ці податки відносяться до загальнодержавних, але відповідно до Бюджетного Кодексу України повністю зараховуються до місцевих бюджетів.
Отже, в Україні порівняно з іншими країнами перелік місцевих податків і зборів є досить незначний. Якщо в українському законодавстві визначено близько чотирьох місцевих податків і зборів, то в окремих країнах Європейського союзу їх кількість перевищує сто. Місцеве оподаткування в Україні поки що не виконує ні фіскальної, ні регулюючої функції, а є другорядним відносно до державного оподаткування. Саме тому вітчизняна система місцевого оподаткування, потребує докорінного реформування у контексті зміцнення фінансових основ органів місцевого самоврядування.
Система місцевих податків і зборів має багато недоліків. Найбільш суттєві недоліки системи місцевого оподаткування в Україні:
- незначна фіскальна роль місцевих податків та зборів у зведеному бюджеті України;
- вузький перелік даних податкових платежів;
- відсутність у органів місцевого самоврядування самостійних прав щодо запровадження на їхній території власних місцевих податків та зборів.
На наш погляд в Україні слід розширити перелік місцевих податків, які б виступали у якості плати населення за надані місцеві послуги, тобто шляхом запровадження нових податків і зборів, надання статусу місцевих окремим загальнодержавним податкам, за рахунок введення місцевих акцизів на тютюнові та алкогольні вироби, що обмежувало б вживання шкідливих для здоров’я людини товарів. При цьому вони повинні мати цільове використання. А також, актуально було б запровадити місцеві екологічні податки, збори за розміщення новозабудов у центральній частині міста, вдосконалити справляння гастрольного збору. Доцільно встановити місцеві збори за послуги, що надаються комунальними службами: за прибирання вулиць, вивіз сміття, утилізацію відходів. Можна ще ввести штрафні санкції за несвоєчасне вивезення сміття, які сплачували б контори, що відповідають за його вивіз. Ця проблема, притаманна як великим, так і малим містам, вже потрапила в розряд екологічних, тому потребує негайної уваги.
Разом з цим треба насамперед оновити правове регламентування справляння місцевих податків і зборів через прийняття відповідного закону, врахувавши при цьому суттєві зміни, що мали місце у відносинах власності, реальних доходах населення та соціальній культурі.
В умовах сьогодення, зарубіжний досвід переконує, що в Україні також є можливість і перспективи для запровадження податків на цінні папери, на біржові операції, грошові капітали, приріст капіталу, на право розміщення офісів у центральній частині міста.
Таким чином, основними напрямами податкової політики у сфері місцевого оподаткування є:
- забезпечення реалізації основних принципів податкової і бюджетної політики, спрямованої на створення міцної фінансово-економічної бази;
- створення стабільної законодавчої бази оподаткування, з метою збільшення податкових надходжень до бюджетів місцевого самоврядування;
- удосконалення структури податкових органів;
- активізація роботи з підвищення правової культури населення;
- посилення державного контролю за додержанням чинного законодавства щодо оподаткування, справляння передбачених законом місцевих податків і зборів.
Отже, удосконалення системи місцевих податків і зборів, зростання їхньої фіскальної ролі як фундаментального напряму зміцнення місцевих бюджетів сприятиме підвищенню ефективності регіональної фіскальної політики, стимулюватиме соціально-економічний розвиток регіонів і держави в цілому.

Список використаних джерел:
1. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.- с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://enbv.narod.ru/text/Econom/finance/kirilenko/str/5-3.html
2. Місцеве самоврядування в Україні в 2010 році. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dialogueauc.org.ua/sites/dialogueauc.org.ua/files/files/StanMS%20v%20Ukraini%202010(1).pdf
3. Назаркевич І. Місцеве оподаткування і механізми його вдосконалення // Регіональна економіка. - 2008. - №2. - С.290-295.
4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: текст документа від 02.12.2010 р. – № 2755-IV. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17
5. Фінансова основа місцевого самоврядування в Україні: унормування у проекті податкового кодексу України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/february2009/11.htmдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРЕГЛЯД ПРІОРИТЕТУ ПРИНЦИПІВ І ФУНКЦІЙ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР
28.04.2011 11:28
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
28.04.2011 10:59
СКОРОЧЕННЯ БІДНОСТІ ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
27.04.2011 00:27
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
26.04.2011 11:53
ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
22.04.2011 20:40
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ
22.04.2011 13:27
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
21.04.2011 20:54
ЗМІСТ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ
21.04.2011 20:44
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ
21.04.2011 20:32
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СПРОЩЕНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
20.04.2011 15:05
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.324 сек. / Mysql: 798 (0.268 сек.)